Denník N

pozemkové úpravy: ako zabrániť nákupu pôdy alebo toto nikdy neskúšajte

niekedy nestačí povedať vlastníkom, že vlastníctvo zaväzuje. spravidla to zistia, až keď je neskoro. preto týchto pár rád z opačného pohľadu. nie sú všetky, určite ich je viac.

Toto je podobný návod ako v blogu Ako sa dostať k pôde a dotáciám alebo toto nikdy neskúšajte. Doplním ich ďalšími radami, ktoré sa týkajú nákupu pôdy, nájmu pôdy a pozemkových úprav:

1. kupujte blokačné parcely. Ak máte možnosť kúpiť podiel na parcele, ktorá sa tiahne z jednej strany pôdneho celku na druhý, neváhajte. Kúpte za každú cenu. V prípade možnej výstavby čohokoľvek vás nebudú môcť obísť a vy si môžete diktovať akúkoľvek cenu. Kupujte na firmu a firmu si registrujte v inom štáte a s iným právnym systémom a s ktorým máme dohodu o ochrane investícií: náplň činnosti firmy je blokovanie rozvoja územia a ochrane pred nákupom ostatných pozemkov v lokalite. Dôsledky budú dva: aj ostatní vlastníci zvýšia cenu svojich pozemkov, lebo predsa nemôžu predávať za menšie ceny ako vy a budúcich kupcov, ak ich neodradí cena, tak nebudú ochotní kupovať tieto pozemky, lebo je tam blokačná parcela.

2. kupujte alebo prenajímajte si pozemky len do výšky nadpolovičného podielu, ostatné sú zbytočné. Je to to isté, ako keď máte v nejakej spoločnosti viac ako polovicu akcií alebo hlasov – ovládate ju celú. Ostatní vlastníci musia akceptovať rozhodnutia väčšinového vlastníka alebo nájomcu. To, že nevedia uplatniť §12a zo zákona č.504/2003 Z.z. alebo zrušenie zmluvy na základe predkupného práva nie je chyba väčšinového vlastníka.

3. ak kupujete podiely, nerešpektujte predkupné právo. Vlastníci sa aj tak o svoje pozemky nezaujímajú a to, že sa zmenilo vlastníctvo aj tak zistia až po dlhšej dobe ako 3 roky. Niektorí to vôbec nezistia. Kupujte aj podiely v spoločných nehnuteľnostiach.

4. požadujte reálnu deľbu majetku. Budú tak vznikať nové listy vlastníctva a bude sa znižovať a predražovať správa majetku. Je viac než isté, že vlastníci zabudnú na parcely na nových listoch vlastníctva.

5. požadujte deľbu podielov, aj keď nové podiely budú v rozpore s pravidlami zákona č.180/1995 Z.z.. Viac podielov, viac možností ako kúpiť „bezcenné“ podiely.

6. zabráňte pozemkovým úpravám. Ak by sa vykonali, investícia do blokačných parciel bola zbytočná, nadpolovičný podiel na parcelách sa scelí do niekoľkých parciel a nebude sa dať ovládať celý kataster. Treba zabrániť tomu, aby si vlastníci ľahko kontrolovali svoje vlastnícke portfólio.

7. zabráňte prijatiu obdobných noviel, ako odmietnutá novela zákona č.330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách. Ak by sa predsa len pozemkové úpravy vykonali, tak je tu poistka, ktorá v zákone zostala, lebo táto novela zákona ju mohla odstrániť. Je dobré, že máme v parlamente ochrancov, budú ju chrániť aj v budúcnosti.

8. chráňte sa zmeny dedenia alebo ho presadzujte. Vyvolá to vášne a hystériu a tam sa stratí akákoľvek možnosť zmeny.

9. vytvárajte nové zákony, ktoré nahradia staré a budú riešiť staré krivdy. V nových zákonoch, ktoré sa budú riešiť roky a budú potrebovať súčinnosť celého spektra politických strán a ktoré sa podarí presadiť, sa bude ľahšie pokračovať v činnostiach podľa bodu 1. až 5.

10. nehľadajte systematické riešenia, ale hľadajte silné heslá. Systematické riešenia sú založené na zovšeobecnení a nájdení riešenia veľkého množstva veľmi rôznorodých nesúladov. Navrhujte veľmi jednoduché riešenia. Navrhujte riešenia, ktoré robia hrubé čiary, cez ktoré nevidieť.

Teraz najčítanejšie