Denník N

Čo prinesie 10 ročný kostlivec?

V roku 2013 podpísal bývalý predseda TSK dodatok zmluvy s dĺžkou trvania 10 rokov pre SAD Trenčín a SAD Prievidza. Pôvodná zmluva boli podpísaná v roku 2009 a predlžila sa až do roku 2023! Celá finta s vytvorením 10 ročného kostlivca spočívala v tom, že platnosť zmluvy mala skončiť v roku 2018 a takto sa formálne predĺžila „len“ o ďalších päť rokov.

Všetci sme zaregistrovali problém, ktorému dnes čelí banskobystrická župa v spore so SAD Zvolen ohľadne zabezpečenia prímestskej autobusovej dopravy. Kameňom úrazu sú dodatky, ktoré podpísal vtedajší župan M. Kotleba. Jeden pred voľbami a druhý tesne po nich.  Podľa právnej analýzy, ktorou disponuje župa a aj podľa (neprávoplatného) rozsudku súdu boli podpísané v rozpore so zákonom a nariadením EP a rady EÚ. Stav, ktorý nastal opísal právny zástupca župy nasledovne vo svojom vyjadrení na linkin.com.

Ako sa to môže týkať našej trenčianskej župy? Veľmi jednoducho. V roku 2013 podpísal bývalý predseda TSK P. Sedláček dodatok zmluvy s dĺžkou trvania 10 rokov pre SAD Trenčín a SAD Prievidza. Pôvodná zmluva bola podpísaná v roku 2009 a predlžila sa až do roku 2023! Celá finta s vytvorením 10 ročného kostlivca spočívala v tom, že pôvodná platnosť zmluvy mala skončiť v roku 2018 a takto bude platná ešte ďalších päť rokov.

Práve nariadenie EP a rady EÚ z roku 2007 popisuje kedy a za akých podmienok je možné takéto zmluvy predlžovať. Konkrétne  článok 20 tohto nariadenia.

Výnimka na prolongovanie zmluvy je možná vtedy, keď dopravca investuje vlastné prostriedky do významných aktív, ako napríklad postavenie autobusového depa či stanice, ktoré sa odpisujú omnoho dlhšie ako napríklad nákup autobusov.

 

Musím sa priznať, že obdobie odkedy je tento dodatok podpísaný som neevidoval žiadne významné investície tohto charakteru v prípade SAD Trenčín. V samotnom dodatku sa práve táto spoločnosť s VÚC dohodla, že významnou strategickou investíciou bude autobusová stanica v meste Trenčín, alebo výstavba novej technickej základne v lokalite pri tejto stanici. Hoci každoročne sa dohadujeme s prepravcom o výške doplatku táto skutočnosť a ich záväzok nikdy nebol z ich strany spomenutý…Taktiež verejnosti bol niekoľko krát prezentovaný zámer výstavby nového dopravného terminálu, ktorý by mal vyrásť v Trenčíne. Ostalo len pri pekných prezentáciách…

Z tohto dôvodu je na mieste otvoriť otázku ako si dopravca SAD Trenčín a SAD Prievidza plní svoje záväzky voči TSK v  súvislosti s podpísaným dodatkom, ktorý sa okrem iného odvoláva na spomínané nariadenie EP a rady EÚ. Zároveň či ich  neplnenie (minimálne v týchto spomenutých prípadoch) nespôsobuje vedomé obchádzanie tohto predpisu.

Aj na základe týchto skutočností a skúseností aké zažili a zažívajú kolegovia v Bystrickom, ale aj v Žilinskom samosprávnom kraji je tento rok  už hraničný na to, aby sme aktívne začali  pracovať na príprave súťažných podkladov na obdobie po roku 2023. Samotný proces nebude vôbec jednochý a výsledok snaženia by mal byť jasný – férová a transparetná súťaž.

 

Teraz najčítanejšie

Štefan Škultéty

Predseda Národnej siete Miestnych akčných skupín Slovenskej republiky. Primátor mesta Trenčianske Teplice v rokoch 2006 - 2018 a predseda správnej rady OOCR Trenčianske Teplice. V rokoch 2003-2006 poradca a riaditeľ kancelárie Ministra obrany SR. Poslanec TSK od roku 2013.