Denník N

Ochrana prírody v mestských lesoch

Ochrana prírody je jedna z hlavných činností Mestských lesov v Bratislave. Aj v roku 2019 sme realizovali viaceré opatrenia a projekty v tejto oblasti.

Ako jediní na Slovensku umožňujeme zúčastňovať sa ochranárom na procese vyznačovania ťažby dreva, pričom k výberu jednotlivých stromov dochádza po spoločnej zhode s našimi lesníkmi. Všetky stromy s vysokou ekologickou či estetickou hodnotou zachovávame a to aj v zóne, kde prebieha lesné hospodárenie. Túto formu spolupráce sme začali pred viac ako 10 rokmi, dnes je to bežný štandard a reflektujeme tak aj ochranársky či rekreačný pohľad na les.

Každý jeden strom v rámci ťažby dreva vyznačujeme spoločne s ochranármi, čím zohľadňujeme rôzne pohľady na les. Takáto spolupráca je na Slovenské pomery výnimočná a ukazuje, že ak je vôľa na oboch stranách dá sa dospieť k rozumným riešeniam.

Ako prvé lesy na Slovensku sme minulý rok získali certifikáciu Zóna bez pesticídov. S ohľadom na podporu kvality rekreácie a ochrany prírody (najmä včiel), sme sa zaviazali nepoužívať žiadne chemické postreky.

Mestské lesy pesticídy a chemické postreky dlhodobo nepoužívajú, čo sme sa rozhodli aj formálne potvrdiť certifikáciou Zóna bez pesticídov.

U profesionálneho ornitológa sme si dali vypracovať zmapovanie hniezd vzácnych druhov vtákov (dravce, bocian čierny). Máme tak presné údaje o 58 hniezdach, vrátane GPS súradníc. Tieto dáta využívajú naši lesníci na citlivé plánovanie ťažby dreva, tak aby sme hniezdiace vtáky neohrozili a nevyrušili pri starostlivosti o mláďatá.

Strom v inej časti Slovenska s mláďaťom orla skalného takmer vyrúbali, pilčíkov sa podarilo zastaviť doslova v poslednej chvíli. V mestských lesoch máme hniezda vzácnych vtákov zmapované a ťažbu vieme plánovať tak, aby sme ich nielen neohrozili, ale ani nerušili pri hniezdení. foto: SITA/www.dravce.sk

Počas zimy máme na Železnej studničke 7 krmítok, ktoré pravidelne zásobujú aj monitorujú naši zamestnanci. O množstvo ďalších krmítok sa vzorne starajú dobrovoľníci a návštevníci, za čo im patrí veľká vďaka. Mestské lesy sa tiež zapojili do celoslovenského sčítania vtáctva.

Kŕmidla pre vtáctvo si vyrábame sami v rámci hodín ekovýchovy. Niektoré monitorujeme pomocou fotopasce a sledujeme koľko rôznych druhov v lesoparku žije.

Na niektorých miestach, kde sa prirodzene zdržiavala voda sme prehĺbili dno a vytvorili jednoduché jamy. Voda tu tak vydrží až do júna, čo je životne dôležité pre rozmnožovanie obojživelníkov, zvlášť žiab. Jedná sa o lacné, šetrné a efektívne opatrenia na podporu biodiverzity. Najväčšia z jám, slúži aj na účely ekovýchovy pre deti.

Jama pre žaby nad Kačínom ako jedno z drobných opatrení na podporu biodiverzity v lesoch.

Na jednej z trás pre ekovýchovu, sme skúšali pilotné spásanie lúky ovečkami. Tie sa okrem benefitov pre ochranu prírody okamžite stali atrakciou pre okoloidúcich turistov a cyklistov, zvlášť detí. Cez leto sme mali na Dlhých lúkach štyri ovečky a jedného barana. Projekt sme realizovali spolu s dobrovoľníkmi zo združenia Iniciatíva Naše Karpaty, ktorí nám pomohli aj so stavbou ohrady.

V rámci adaptačných opatrení na zmeny klímy sme rozbehli prípravu dvoch nových, väčších mokradí v lokalite II.kameňolom a pod Kačínom. Vybudovanie takýchto mokradí umožní návštevníkom bližší kontakt so životom v nej. Je vzorovým projektom, v ktorom sa skĺbi ochrana prírody a podpora rekreácie.

Mokraď na Dlhých lúkach za Sanatóriom má predovšetkým ekologický význam. Stala sa však aj dôležitým krajinotvorným prvkom a fotogenickým miestom, kde sa návštevníci radi trávia čas. V budúcnosti pribudnú v lesoparku ďalšie dve takéto mokrade, ktoré budú kombináciou ochrany prírody, rekreácie aj ekovýchovy.

Najdôležitejšou udalosťou bolo bezpochyby schválenie zonácie lesoparku mestským zastupiteľstvom. Ťažba dreva bola vylúčená na viac ako polovici územia mestských lesov, čo predstavuje väčší podiel ako majú naše národné parky. Les bez zásahov sa tak rozšíril z pôvodných 4% až na 54% územia. Definovali sa zóny intenzívnej rekreácie (Železná studnička, Kamzík, Pekná cesta, Kačín) a tiež zóny kľudu, kde si môžu návštevníci oddýchnuť v autentickej prírode bez výrazných zásahov ľudskej činnosti.

Zonácia mestských lesov predstavuje zosúladenie lesného hospodárstva, ochrany prírody a rekreačného využívania lesov. Územie rozdeľuje na zónu kľudu bez ťažby dreva, zónu kde prebieha premena kedysi hospodárskych lesov na lesy rekreačné a ochranné a zónu intenzívnej rekreácie s bufetmi a rôznymi atrakciami pre deti aj dospelých.

V roku 2020 plánujeme ešte intenzívnejšie spolupracovať s odborníkmi na ochranu prírody z viacerých oblastí, s cieľom nájsť ďalšie oparenia na zachovania toho najcennejšieho, čo v našom lesoparku máme. Aktuálne dianie môžete sledovať aj na našej facebook stránke.

Za Mestské lesy v Bratislave,

Marek Páva

 

Teraz najčítanejšie

Mestské lesy v Bratislave

Mestské lesy spravujú viac ako 3,000 hektárov lesa, vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Viac ako polovicu územia tvorí Zóna kľudu s vylúčením ťažby dreva a hospodárskych zásahov. Dlhodobo a intenzívne spolupracujeme s viacerými ochranárskymi organizáciami aj občianskymi združeniami. Hlavná činnosť je založená na nasledovných pilieroch: 1. podpora rekreácie a športu 2. ochrana prírody 3. šetrné lesné hospodárstvo 4. lesná pedagogika Kontakt: info@mlba.sk