Denník N

Mizerná Trumpova „mierová dohoda“ by ešte zhoršila zločiny a ukotvila beztrestnosť Izraela

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

V utorok 28. januára 2020 prezident Trump predstavil svoju „mierovú dohodu“ vo forme 180-stranového návrhu nazvaného Mier k prosperite, pričom uviedol, že by išlo o „realistické dvojštátne riešenie,“ ktoré už Izrael odsúhlasil ako základ pre rokovania s palestínskou stranou. Plán pripravili bez akejkoľvek účasti palestínskej samosprávy území okupovaných Izraelom.

Katastrofálny balíček Trumpovej administratívy, ktorým navrhuje porušovať medzinárodné právo a ďalej oberať Palestínčanov a Palestínčanky o ich práva je manuálom pre viac utrpenia a násilného zaobchádzania v Izraeli a na Palestínskych okupovaných územiach.

Trumpov plán obsahuje formálne rozšírenie zvrchovanosti Izraela nad údolím Jordánu a väčšinou svojich ilegálnych osídlení na zvyšnom území Západného brehu, ktoré okupuje. Namiesto týchto území ponúka na výmenu územie, ktoré je súčasťou dnešného štátu Izrael.

Aj keď Trumpova administratíva prízvukuje, že dohoda by stála na princípe vzájomnej výmeny území, v skutočnosti navrhuje ďalšiu anexiu Palestínskych území, ktorou by Izrael nepokryte porušil medzinárodné humanitárne právo. Počas viac ako polstoročia okupácie Izrael zaviedol systém inštitucionalizovanej diskriminácie Palestínčaniek a Palestínčanov, ktorým vládne a odopiera základné práva aj prístup k právnym prostriedkom na účinnú nápravu škôd.

Izraelskou armádou zničený zásobník na vodu v meste Jiftlik na okupovanom palestínskom území.                                        © Amnesty International, 2009

 

Súčasťou návrhu na výmenu územia je pričlenenie oblastí Izraela s vysokým podielom palestínskeho obyvateľstva k budúcemu štátu Palestína. Táto časť plánu by spôsobila, že Palestínske občianky a občania Izraela v týchto oblastiach by boli zbavení občianskych práv, výmenou za ešte obmedzenejšie práva a slobody v rámci úzko vymedzeného, rozdrobeného územia v palestínskej správe.

Amnesty International v stanovisku z 30. januára 2020 vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby tento návrh na anektovanie území, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom, odmietlo, a aby pripomenulo, že osídľovanie okupovaných území je ilegálne. Takéto návrhy nemôžu zmeniť právne záväzky Izraela ako okupačnej mocnosti, ktoré preň vyplývajú z medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodných dohôd o ľudských právach, ani obrať Palestínčanov a Palestínčanky o ochranu, akú im tento právny rámec zaručuje.

Múr v blízkosti základnej škole v utečenckom tábore Aida na okupovanom území Palestíny.                                                      © Tanya Habjouqa/NOOR, 2006

Plán obsahuje aj návrh na vytvorenie „kompenzačného mechanizmu“ pre palestínskych utečencov a utečenky, ktorým by však bolo odopreté ich právo na návrat. Palestínska populácia v diaspore zahŕňa viac ako 5,2 milióna registrovaných utečeniek a utečencov, teda predstavujú jednu z najpočetnejších utečeneckých populácií na svete. Ľuďom, ktorí ušli alebo boli vyhnaní zo svojich domovov v Palestíne v roku 1948, ako aj ich potomkom, na základe medzinárodného práva prináleží právo na návrat. Je to individuálne ľudské právo, ktoré prináleží každému človeku a nemožno ho odobrať politickým rozhodnutím. Státisíce palestínskych utečencov a utečeniek však naďalej žijú v preplnených utečeneckých táboroch, v ktorých uviazli pred viac ako 70 rokmi, keď ich rodičia a prarodičia boli donútení odísť z domovov.

Návrh dohody je zároveň pokusom o sabotovanie snáh o dosiahnutie spravodlivosti v medzinárodnom súdnom systéme, po tom, ako Medzinárodný trestný súd pred mesiacom ohlásil svoje kroky smerom k vyšetreniu situácie na Palestínskych okupovaných územiach. Trumpov návrh trvá na tom, že počas celého obdobia, v ktorom budú prebiehať „mierové rokovania“, úrady palestínskej samosprávy „nesmú podniknúť žiadne právne kroky a musia zastaviť všetky začaté konania proti štátu Izrael, Spojeným štátom alebo akémukoľvek ich občanovi či občianke na Medzinárodnom trestnom súde, Medzinárodnom súdnom dvore a pred všetkými ostatnými súdnymi tribunálmi.“

Izraelské sily zaútočili na pokojný dav Palestínčanov a Palestínčaniek zhromaždených v mešite al-Aqsa v Jeruzaleme. © Amnesty International, 2017

V decembri 2019 prokurátorka Medzinárodného trestného súdu oznámila, že jej úrad ukončil predbežné vyšetrovanie vo veci Palestíny a dospel k záveru, že na Palestínskych okupovaných územiach boli spáchané vojnové zločiny, pričom vyšetrovanie by malo začať hneď ako bude potvrdené, že prípad spadá do teritoriálnej jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu.

Navrhovaná dohoda vyžaduje od palestínskej samosprávy, aby upustila od právnych krokov „prostredníctvom Interpolu alebo akéhokoľvek iného ako izraelského alebo amerického právneho systému“. Toto je nepokrytý pokus zastaviť úsilie Palestínčanov a Palestínčaniek o dosiahnutie spravodlivosti na medzinárodných súdoch v tretích krajinách na základe využitia konceptu univerzálnej jurisdikcie, zásadného nástroja medzinárodnej spravodlivosti.

Spravodlivý a udržateľný mier vyžaduje plán, ktorého prioritou budú ľudské práva palestínskeho aj izraelského obyvateľstva, a jeho súčasťou musí byť spravodlivosť a reparácie pre obete vojnových zločinov a ďalších vážnych zločinov. Okrem toho, že predložený plán nespĺňa ani tieto najzákladnejšie kritériá, pokúša sa zmariť snahy o spravodlivosť pre palestínske a izraelské obyvateľstvo, ktoré boli rozbehnuté.

Z anglického originálu preložila Elena Teplanová, upravila Natália Šmídová.

Ak sa vám páči, čo robíme, sledujte nás na FacebookuInstagrame a majte vždy aktuálne informácie o našej prácipetíciách a/alebo sa zapojte do Maratónu písania listov a pomôžte nám dosiahnuť spravodlivosť v 6 medzinárodných prípadoch. Ďakujeme!

Teraz najčítanejšie

Amnesty Slovensko

Chceli by ste žiť v krajine, kde sú si všetci ľudia rovní a kde vládne ľudskosť a dôstojnosť? My rozhodne. Preto v Amnesty International bojujeme za ľudské práva pre všetkých. V tomto blogu sa dozviete viac o našich projektoch, ľuďoch, ktorých podporujeme alebo ktorí podporujú nás a mnoho ďalšieho. A ak chcete nášmu zápasu pomôcť, môžete nás podporiť svojím podpisom na www.pripady.amnesty.sk alebo si môžete zaobstarať Pas do Krajiny ľudskosti, aby sa vám ľahšie cestovalo https://darujme.sk/2405/ Blogy vyjadrujú osobný názor autorov a autoriek a nutne nereprezentujú stanovisko celej organizácie.