Denník N

Jedinečné, vzácne pomenovanie ´vlasť´ nám svojím vystupovaním znesväcuje …

Odísť do politickej minulosti a definitívneho starobného dôchodku si zasluhuje!

Sebavedome tvrdí, že jeho videá majú veľmi vysokú sledovanosť,

preto je skalopevne presvedčený, že hlasov voličov bude mať dosť …

a že podľa ich vlastného prieskumu má už okolo štrnásť percent, )-:

mysliac si bohorovne, že na vábenie voličov má ten najlepší recept …

Ja však predpokladám, že pravdepodobne dostane pod tri percentá iba,

v opačnom prípade by to bola ohromná, ukrutánska, osudová chyba,

keby politik ´proti takmer všetkým a všetkému´ do parlamentu sa dostal,

alebo keby stranu Vlasť, za dosiahnutý výsledok nad 3% , štát finančne podporoval.

Zdá sa, že ten politik robí kampaň s utkvelým presvedčením a stále silnejšou víziou,

že pri každej diskusii treba používať slová s bezkonkurenčnou kadenciou,

pri ktorej – podľa neho – vôbec nezáleží na tom, čo je pravda a čo je lož,

(dôležité akurát je, ako tá jeho slovná kadencia bude vyzerať ´navonok´…)

v úpenlivej snahe docieliť, aby podpora jeho strany rástla a bola ešte vyššia.

Keby len vedel, čo tí, ktorí sledujú jeho kontroverzné vystúpenia si o ňom myslia …

Možnože, bohužiaľ, nie úplne všetci, ale majoritná väčšina, tá rozhodne!

Len ma mrzí, že jedinečné pomenovanie ´vlasť´ nám svojím vystupovaním znesväcuje …

Preto odísť do politickej minulosti a definitívneho starobného dôchodku si zasluhuje!

30.01.2020

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...