Denník N

Dí-Sí-Éj: 4. Štipendium na vývoj animovaného filmu

Záber z vývoja celovečerného animovaného filmu Obchodný dom. Vývoj podporil Audiovizuálny fond.
Záber z vývoja celovečerného animovaného filmu Obchodný dom. Vývoj podporil Audiovizuálny fond.

predošlom blogu som ponúkol konečne niečo praktické, a to, ako sa zaregistrovať a poslať žiadosť do Audiovizuálneho fondu(ďalej len AVF). Cieľom bolo zistiť, ako získať financovanie v podobe štipendia na animovaný film, ktorý máte alebo budete mať v hlave.
Teraz je čas zodpovedať otázky. Zavolajú si ma na osobnú prezentáciu? Ak áno, kedy to bude a, čo sa ma tam budú pýtať? Kedy my prídu financie na účet?

Poďme pekne poporiadku.

Ako som už uviedol v predošlom blogu. AVF vám do 60 dní doručí (od podania žiadosti)vyjadrenie ohľadom schválenia či neschválenia štipendia. Berte na vedomie, že až od posledného dňa vo výzve. V našom prípade to je 30.marec 2020. Je jedno či to pošlete skôr aj tak bude platiť tento dátum.
Jedinou výhodou poslať žiadosť skôr je v prípade, že by vám niečo chýbalo. Máte potom možnosť doplniť si žiadosť. Takže od 30. marca 2020 vám musí do 60 dní prísť odpoveď.

Zavolajú si ma na osobnú konzultáciu? Ak posielate žiadosť prvý krát tak určite áno. Odborná komisia bude chcieť vidieť či fyzicky existujete. A pokiaľ ste amatér, ako ja tak to platí stonásobne. V mojom prípade to bolo mesiac od posledného dňa vo výzve. Čiže v našom prípade niekedy na konci apríla môžete očakávať pozvánku. Berte prosím tento dátum iba čisto orientačne. Môže sa to líšiť od žiadateľa k žiadateľovi.

Administrátor daného programu(animovaný film) sa s vami spojí. V mojom prípade mi prišiel e-mail, kde som mal uvedené kam mám prísť. Na adresu AVF. O koľkej tam mám prísť. Presný čas. Na svoju konzultáciu som mal 20 minút. Tak sa snažte prísť presne. Na daný e-mail je potrebné odpísať. Musíte potvrdiť účasť na konzultácii. Potom nepretržite pozeráte na presípacie hodiny a čakáte na termín (”pôrodu”).

Nájdete si adresu AVF, prídete k dverám a zazvoníte. Ak budú mať dobrú náladu, tak vám otvoria. Srandujem. Vybehnete na poschodie a čakáte. Tichučko sedkáte na stoličke a samozrejme sa slušne pozdravíte každému koho stretnete.
Všade sú nejaké nápisy tak určite uvidíte na dverách niečo v zmysle: ”Tunák dnukaj bude osobná konzultačka pre tých ľudí, čo si myslia, že majú nato, aby spravili niečo, čo sa považuje za animovaný film aj keď možno na to nemajú, pretože je to veľmi náročné”. Srandujem. Zavolajú si vás do vnútra. Ako som to mal ja.

Konzultácia v AVF

Ak ste videli nejakú filmovú scénu, kde ”nímand” vstupuje do nejakej významnej zasadačky korporátnej spoločnosti typu Goldman Sachs a všetci na neho pozerajú, tak verte, že je to presne ako v tých scénach. Podlhovastý stôl, okolo ktorého sedia členovia odbornej komisie, riaditeľ a pani(alebo slečna) zapisovateľka. Chlapi si prídu na svoje(muhehe). Pomalým krôčikom som si sadol a snažil sa usmievať ako mesiačik na hnoji. Pozor, warning a uwaga. Všetko sa nahráva. Pred vami na stole je záznamové zariadenie takže všetko, čo poviete môže byť použité proti vám. Audio záznam je iba pre interné účely AVF.

Z jednotlivých členov odbornej komisie je jeden zvoleným za predsedu. V mojom prípade predsedkyňa. Prvá otázka, čo som dostal sa dala očakávať.

A znela nasledovne: „Zmenilo sa vo vašom projekte niečo od podania žiadosti po dnešok?“

Moja odpoveď: „Ehm…No…Ehm…No a ešte raz ehm”. Srandujem. Samozrejme treba vysvetliť všetko, čo ste zatiaľ robili. Myslím, čo ste robili na projekte alebo filme. Zase úplne detaily zo svojho mizerného života tam nemusíte spomínať.

Potom nasleduje nejaké(v mojom prípade) pochvalné uznanie za veľké množstvo podkladov, a tak. A na rade je prvá runda.

Round oné: Každý z členov odbornej komisie sa vám vyjadrí k žiadosti. Očakávajte samozrejme konštruktívnu kritiku. Títo ľudia vám chcú pomôcť a nie sú to žiadny amatéri. Za seba uvediem len jeden príklad

V mojom príbehu fungujú retro výrobky ako živé bytosti, ktoré koexistujú s našim svetom. Teda so svetom ľudí. Hlavná ľudská postava je 11 ročný chlapec, ktorý sa oboznamuje s týmto svetom spotrebičov. Hlavnou postavou spotrebičov je skvelý a dokonalý smartphone, ktorý sa do retro sveta dostal náhodou. No a tu sa dostávam k pointe.

Členkou odbornej komisie v mojom prípade bola aj istá pani filmová vedkyňa, ktorá mi položila jednoduchú otázku: „prečo ten chlapec nemá mobil?”.

Poviem vám, že my, teda sklapla sánka. A, keď píšem, že sklapla tak tým myslím, že skutočne sklapla. Tak ja vytváram už celé roky animovaný film, prepísal som scenár niekoľko krát, prerobil scény a v hlave si to všetko prehrával celé mesiace v kuse a zrazu toto? Toto ma do frasa nenapadlo. Prečo hlavná ľudská postava nemý mobil. Prečo ten najdokonalejší smartphone sa do retro sveta dostane náhodou? Prečo ten chlapec nemôže byť majiteľom toho oného super smartphonu? Zjednodušiť si tak príbeh a z dvoch  dejových línii vytvoriť jednu?

Toto je jedna z nevýhod, keď na filme pracujete sám. No nevedel som, čo mám povedať. Iba viem, že som niečo povedal, ale neviem, čo som vlastne povedal.
Pripravte sa, že títo ľudia majú iný pohľad na vašu tvorbu. Až taký, že vám padne sánka.

Druhé kolo: Nasleduje ujasnenie si toho načo vlastne žiadate štipendium. V mojom prípade som žiadal financie aj na storyboard a na dokončenie lokácií(prostredí) vo filme. Tieto veci komisia nepovažovala za potrebné. Na rozdiel od toho chceli dramaturgickú explikáciu. Znova trefa do čierneho. Čiže som dostal financie na jemnú úpravu scenára, dokončenie ľudských postáv, dramaturgickú explikáciu a hlavne na vytvorenie teaseru alebo ak chcete akejsi ukážky pred samotnú filmovú produkciu.

predošlom blogu som zámerne spomínal postupnosť krokov pri výrobe. Je zbytočné, aby som žiadal financie na dokončenie lokácií či storyboard na celovečerný film, keď ešte nevideli finálnu verziu scenára, finálne návrhy postáv a nejakú ukážku, ako asi ten film bude vyzerať. Preto moja cieľová suma bola znížená na polovicu. Ale samozrejme som mal o polovice menej práce.

Tu sa trochu pristavím. Vy sami si určujete akú sumu chcete za jednotlivé časti vývoja, ale musíte si tie sumy a tie časti vedieť aj obhájiť. Je to konzultácia takže vy samozrejme máte možnosť namietať a pridávať svoje argumenty. Ako som spomínal už vyššie. Ich argumenty boli trefné. Všetko malo hlavu aj pätu. Preto som súhlasil s týmito zmenami, ktoré sa ukázali ako správne.

Kritéria Audiovizuálneho fondu

Odborná komisia pri štipendiách hodnotí projekt v 3 kritériách.
1.Projekt: z hľadiska umeleckého a tvorivého potenciálu a z hľadiska celkového prínosu pre audiovizuálnu kultúru v Slovenskej republike.
Proste ich zaujíma či je to originálne a, či má projekt aj medzinárodný presah.

2. Finančná náročnosť: z hľadiska opodstatnenosti a primeranosti požadovaných finančných prostriedkov.
Opodstatnenie a primeranosť vami zvolenej sumy, dôkladnosť a úplnosť vypracovania projektu. Ak budete vyzvaní na doplnenie žiadosti, môžu vám strhnúť body.

3. Kredit žiadateľa: vaša doterajšia práca v audiovízii.
Či máte dostatočné skúsenosti a či ste v predošlých žiadostiach všetko splnili atď.

Posledné kritérium bolo pre mňa dosť náročné, pretože som nikdy profesionálne nepracoval v audiovízii, nie som vyštudovaný v danej oblasti a nikdy som nebol predtým žiadateľom od AVF. Jediná možnosť ako si to obhájiť, bola veľkým množstvom zaslaných podkladov, ktoré sa mi nahromadili za celé roky prác na vývoji filmu. Jedine tak sa dá presvedčiť, že na to mám a viem, čo robím.

Na záver sa samozrejme dohodnete, čo všetko sa bude považovať za vecné plnenie a určí sa presný dátum vyúčtovania. Hotovo. Ale vlastne ešte nie je hotovo. Hotovo máte iba s konzultáciou. Ako to dopadne sa ukáže až v nasledujúcich týždňoch.

Približne o týždeň od vašej konzultácie sa prihláste do vášho projektu na stránke registrácia AVF. Uvidíte tam prvé hodnotenia jednotlivých členov odbornej komisie.
Každý týždeň sa hodnotí jedno kritérium. Čiže približne do troch týždňov od vašej konzultácie by ste mali mať celkové hodnotenie vášho projektu. Hneď vidíte počet bodov a sumu akú vám schválili.

V prvom kole je potrebné dosiahnuť minimálne 70% bodov.

Projekt, ktorý v prvom kole nedostane 70% bodov nebude podporený!

Všetko je to o ľuďoch.

V ďalších dvoch kolách kritérií sa hodnotí rozpočet projektu, jeho producentské a finančným zabezpečením alebo požadovaná suma. Na ďalšiu konzultáciu si ma nezavolali, ale zavolať vás môžu.

Suma, ktorá vám vyjde nie je náhodná. Všetko je to na základe bodovania členmi odbornej komisie.
Čo bude nasledovať ďalej? (V prípade že ste boli podporení.)

Príde vám e-mail, aby ste si prevzali dokument o prijatého rozhodnutia. To je to definitívne potvrdenie(ako spomínam vyššie), ktoré vám malo prísť do 60 dní. Tentokrát oficiálne čierne na bielom, že vám štipendium schválili. Môžte si ho prevziať osobne alebo vám bude zaslaný poštou. Prečítate a následne pošlete 3 dokumenty , ktoré slúžia ako podklad k zmluve s AVF.

Prvý dokument: Popis projektu a záväzné vecné výstupy projektu.
Píšete, čo konkrétne je záväzným vecným výstupom a určite presný dátum vyúčtovania. Čiže dátum kedy výstup pošlete do AVF.

Druhý dokument: Spôsob, rozsah a špecifikácia uvedenia informácie o tom, že projekt, na ktorí boli poskytnuté finančné prostriedky, podporil poskytovateľ.
Musíte uviesť informáciu o tom, že vývoj vášho filmu financoval AVF.

Niečo v zmysle „Vývoj animovaného filmu podporil Audiovizuálny fond. Pri textovej informácii bude názov poskytovateľa uvedený formou jeho loga.”

Taktiež musíte napísať, kde sa bude nachádzať táto informácia o tom, že vývoj vášho projektu financoval AVF.
V mojom prípade to je:
na titulnej strane literárneho scenára a výtvarných návrhov
– na informačných a prezentačných materiáloch k projektu realizovaných pre túto etapu vývoja
– propagácia na internetovej stránke filmu a stránke prijímateľa s aktívnym linkom na internetovú adresu poskytovateľa WWW.Avf.Sk
– v úvodných a záverečných titulkoch filmu

Tretí dokument: Čestné prehlásenie

Stiahnete si ho na stránke AVF a podpíšete. Uvádza sa tam či ste oboznámení s predpismi AVF a že nemáte žiadne podĺžnosti so subjektmi verejnej správy.

V týchto dvoch dokumentoch znova potvrdzujete termín vyúčtovania a vecného plnenia. Tieto dokumenty a čestné prehlásenie (ako som už spomínal) slúžia ako podklady k zmluve. Hneď, ako ich odošlete vám do 30 dní musí prísť poštou zmluva. Mne ju poslali ani nie do dvoch týždňov. V obálke máte dve zmluvy. Jedna zmluva je pre vás a jednu zmluvu podpíšete vy a pošlete na adresu AVF. Od doručenia podpísanej zmluvy vám musia do 30 dní prísť financie na váš účet. Mne prišli asi po troch týždňoch (mesiac júl). Hotovo. Môžete makať na vývoji animáku.

Nabudúce si povieme, ako to všetko vyúčtovať a, čo sa stane, keď nestihnete dodržať termín. Takže dopočutia priatelia a zaspala hlísta Bejby

Teraz najčítanejšie

Marek Hriň

Amatérsky umelec, venujúci sa grafike, písaniu scenárov a veľký nadšenec animovaných filmov.