Denník N

Môže otecko živnostník poberať materské a podnikať? Oplatí sa mu to? Tu je správna odpoveď

Počet oteckov na rodičovskej dovolenke, ktorí poberajú materské, v posledných rokoch rapídne stúpol, čo je veľmi povzbudivá informácia. Veľmi veľa mamičiek, ale aj oteckov, mi píše a pýta sa, akým spôsobom môže otecko poberať materské, ako oň požiadať a kedy sa to vlastne oteckovi vôbec oplatí. V tomto blogu by som rada poukázala na to, že pre otecka živnostníka, je poberanie materského aspoň slabou náplasťou na vysoké odvodové zaťaženie živnostníkov, a ak je možnosť, oplatí sa ho vyčerpať.

Podľa zákona o sociálnom poistení môže okrem matky čerpať materské aj iná osoba a okrem osôb vymenovaných v zákone to môže byť otec dieťaťa, ktorý s matkou uzatvorí dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti. Takejto osobe je na rozdiel od matky poskytované materské v období 28 týždňov (je logické, že otecko sa nepotrebuje 6 týždňov pripravovať na pôrod). Čo teda musí splniť otec živnostník, aby mohol požiadať o materské?

Podmienkou na to, aby otec živnostník vôbec mal nárok na materské je, že si platí odvody do Sociálnej poisťovne minimálne 270 dní za posledné dva roky, alebo je v ochrannej lehote, čo znamená, že má splnenú podmienku platenia a o materské požiada do 7 dní od ukončenia alebo prerušenia živnosti. Rovnako má nárok na materské, ak mu ešte zo živnosti nevznikla povinnosť platiť si odvody do Sociálnej poisťovne, ale on je poistený dobrovoľne. Okrem tejto podmienky nemôže mať živnostník nedoplatok na povinnom alebo dobrovoľnom poistnom vyšší ako 5 eur.

Ak má splnené vyššie uvedené podmienky, vyžiada si a vypíše tlačivo žiadosti o materské, s matkou uzatvorí formálnu dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti (vzor nájde na stránke Sociálnej poisťovne), pripraví si kópiu rodného listu dieťaťa a potvrdenie, že matka nepoberá rodičovský príspevok. Tieto dokumenty odovzdá do miestnej príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Toto všetko musí stihnúť do veku troch rokov dieťaťa. Ak sa rozhodne príliš neskoro a nestihne vyčerpať celé materské v trvaní 28  týždňov, Sociálna poisťovňa mu vyplácanie po uplynutí troch rokov veku dieťaťa zastaví.

Počas poberania materského má nárok na túto dávku v nasledovnej výške:

  • vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu.

No a ako si vypočíta vymeriavací základ a teda výšku dávky? Ak ide o živnostníka, ktorý si predchádzajúci rok platil odvody v minimálnej výške, výpočet denného vymeriavacieho základu vyzerá nasledovne:

477 x 12 / 365 = 15,6822 eur

75 % z denného vymeriavacieho základu je teda 11,7616 eur, čo pri 30 dňovom mesiaci predstavuje materské vo výške 352,85 eur a pri 31 dňovom mesiaci predstavuje materské vo výške 364,61 eur.

Hlavným benefitom otecka živnostníka však podľa mňa nie je výška materského, ale skutočnosť, že:

  • počas obdobia poberania materského nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne, čo znamená mesačnú úsporu 167,89 eur pri minimálnych odvodoch;
  • počas obdobia poberania materského môže podnikať a dosahovať príjem z podnikania.

Matka počas tejto doby môže poberať materské na iné dieťa, nemôže poberať rodičovský príspevok na toto dieťa. V prípade, ak nie je na materskej dovolenke s druhým dieťaťom, musí si zabezpečiť úhradu zdravotného poistenia.

Ak to zhrnieme, otec živnostník s minimálnymi odvodmi dostane minimálne 352,85 eur mesačne a ďalších 167,89 eur ušetrí na odvodoch a môže mať príjem z podnikania. Naproti tomu matka zaplatí na zdravotné poistenie 70,91 eur, a to už stojí za zváženie alebo nie?

Sledujte ma na Facebooku a Instagrame, aby vám neušli ďalšie zaujímavé informácie.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.