Denník N

Príbeh o uhlí, zničenej klíme a kratšom živote

Žilina patrí k mestám s najvyššou mierou znečistenia ovzdušia. Najväčší znečisťovateľ je Žilinská tepláreň, ktorá aj v roku 2020 spaľuje stovky ton uhlia každý jeden deň. Prečo v dobe tepelných čerpadiel a jadrovej či solárnej energie ešte stále používame palivo z 19. storočia?

Je chladné novembrové ráno. Typická Žilina. Všade hmla. Zo svojho bytu na Vlčinciach nevidím komíny ŽT. Obyčajne ich vidno, ale dnes nie. Hmla je dnes silná. Sušiť prádlo na balkóne sa nedá. Tú chybu som spravil iba raz. Prádlo bolo síce suché, ale zato ako z udiarne.

Rakovina pľúc a kratší život

Takmer každé piate úmrtie na rakovinu pľúc možno v EÚ pripísať znečistenému ovzdušiu. Žilina je na tom horšie. Sme v kotline s najväčším počtom dní s hmlou v roku. Veterné pomery v Žilinskej kotline, sú veľmi nepriaznivé a relatívne menšie zdroje exhalátov vedú k vysokej úrovni znečistenia. Žilina je preto v niekoľkých parametroch krajským mestom s najhoršou kvalitou ovzdušia a pravidelne tu dochádza k prekročeniu hygienických limitov. Znečistené ovzdušie nám skracujú dĺžku života. Zastavme to. Zaslúžime si čistý vzduch.

Ako z toho von?

Nič zložité ani drahé. Preto je to najsmutnejšia časť textu. Najjednoduchšie a najlacnejšie je prejsť kompletne na plyn (kogenerácia – paroplynový cyklus). Toto mohlo a malo byť spravené už dávno. Ak by sme sa chceli presunúť trošku viac do 21 storočia, tak tepelné čerpadlá v kombinácii s FV panelmi na strechách bytoviek nám zabezpečia teplo s nulovým znečistením a nulovými stratami tepla z teplovodov. Nie je to ani také drahé, ani zložité. Ak chceme ponechať centrálnu dodávku tepla, tak môžeme využiť vodu z vodného diela na výrobu tepla priamo v teplárni. V Ženeve touto technológiou úspešne vykurujú aj chladia centrum mesta a diplomatickú štvrť. V pláne majú použiť to na celé mesto.

Zhrnutie

Kazíme si lokálne ovzdušie a máme pre to viac rakoviny a zomierame skôr. Ničíme si klímu vypúšťaním CO2. Karcinogénny popolček skladujeme za mestom na skládke, ktorá pretekajúci Bytčický potok „obohacuje“ o smrteľný arzén a iné fajnovky. Nechytáme okolo nás padajúce eurofondy na nízko-emisné technológie. Prečo to robíme?

Som Tomáš Mikluščak, kandidujem za Žilinu PS/SPOLU z miesta číslo 98 a chcem vám sľúbiť jednu vec. Ukončíme spaľovanie uhlia v Žiline. Zaslúžime si čistý vzduch.

Radi ma môžete mať tu.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Mikluščak

Mám 33 rokov, manželku a dve malé dcérky. Bol som programátor, učiteľ v ZŠ, výskumník na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej Univerzity. Momentálne som projektový manažér, ktorého tajný sen je sa jedného dňa znova vrátiť na univerzitu. Vo voľbách do parlamentu 2020 som na kandidátke Progresívne Slovensko – SPOLU z miesta č. 98.