Denník N

Nepodplatíš, nedostaneš. Náš pokus o dotácie na rozvoj vidieka.

SaS kampaň

Napriek tomu, že sa všeobecne pokladá za utópiu dostať bez protekcie či úplatku od Poľnohospodárskej platobnej agentúry PPA podporné financie, skúsili sme. Veď ako sa hovorí medzi nami poľnohospodármi, možno motyka vystrelí. Nevystrelila.

Volá sa to nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorý sa pri projektových podporách vypláca spravidla na čiastočné pokrytie nákladov projektu (formou preplácania už zaplatených faktúr). Podmienkou je, aby sa na financovaní zúčastnil aj príjemca a to vo výške cca 30 -50% nákladov, podľa konkrétnej výzvy. Keďže tieto dotácie nie sú nárokovateľné, prebieha súťaž predložených projektov, z ktorých sa vyberú tie najlepšie. Ak sa vyberá poctivo.

Externí posudzovatelia zhodnotia predovšetkým odbornú stránku. Predtým sa posudzujú formálne záležitosti projektu, či splnil žiadateľ všetky predpísané podmienky a doložil všetky dokumenty. A tu je prvý priestor na korupciu, keďže je možné vyradiť projekty, ktoré si nikto „nezaplatil“ a sú len akousi trúfalosťou naivných žiadateľov. To presne sa stalo aj nám.

Konkrétne sa výzva týkala vytvárania prepojení subjektov v agrosektore, ktoré má za cieľ to, aby sa poľnohospodárske suroviny spracovávali na Slovensku a pridaná hodnota ostala doma, čo je jeden z veľkých problémov súčasného poľnohospodárstva. Náš projekt s názvom „Slovenské potraviny podľa tradičných receptov“ prepájal 4 subjekty s bohatou farmárskou históriou na jednej strane a odborným potenciálom na strane druhej. Všetko podporené výsledkami hospodárenia, odbornými publikáciami a vlastníctvom výrobných prostriedkov. Žiadne účelovo založené firmy bez histórie, bez pôdy bez odbornosti. Žiadaná suma bola 600 tis. eur, naša spoluúčasť mala byť vo výške 400 tis. eur. Jedným z cieľov bolo vytvorenie potravinárskej prevádzky s predajňou slovenských farmárskych výrobkov a samozrejme pracovnými miestami. Príprava podkladov takého projektu nie je ľahká záležitosť. Okrem zorientovania sa v požiadavkách a splnenia formalít, si vyžaduje aj trhové prieskumy s viacerými cenovými ponukami na zamýšľané investície a napokon odborné spracovanie. Na to si spravidla musíte povolať a zaplatiť človeka zorientovaného v projektovej dokumentácii, keďže farmár nemá skúsenosti a ani čas na to, aby študoval rozsiahle administratívne pokyny. Okrem toho musíte zosúladiť všetky subjekty, čo obnáša operatívne stretnutia a porady online. Takže po cca 2 mesiacoch tvrdej práce sa nakoniec dokumentácia v rozsahu 10 šanónov poslala na Poľnohospodársku platobnú agentúru. A čakalo sa.

Čo myslíte, aký bol dôvod odmietnutia žiadosti? Práve dnes kolujúca stupídna TV reklama o znižovaní byrokracie, kedy už nemusíte posielať po úradoch všelijaké potvrdenia, okrem iného ani výpis z registra trestov, vyznie v tomto kontexte ešte stupídnejšie. Akurát tento chýbajúci výpis jedného z konateľov chýbal. Stalo sa, naša chyba. Po výzve sme ho doložili, samozrejme s dátumom až po čase, keď nám to PPA oznámila. A to bol dôvod zamietnutia – výpis je po termíne podania žiadosti. Nielenže si štát (v rozpore so zákonom proti byrokracii) žiada potvrdenie, ktoré má povinnosť si zohnať sám, ale keď mu doložíte, že v čase X máte čistý register, tak múdry úradník Vám povie, že ste nesplnili podmienku, lebo ste nepreukázali bezúhonnosť v čase X mínus 2 mesiace. Absurdné, však? No logiku to má, ale tú si už domyslite sami.

Takto si predstavuje PPA moderný štát. Šafárenie hlava-nehlava už presahuje všetky hranice, nielen dobrého vkusu, ale hlavne zákona. Ak sa nezmení vládnuca garnitúra, ale úplne nie čiastočne, a kadejakí Mr. Twenty a spol. neskončia ako exministri Janušek a Štefanov, nič sa tu nezmení a všetko sa pozametá pod koberec. Táto zmena je na dosah, ale musí sa o ňu pričiniť každý z nás. A to nielen vo voľbách, ale hlavne odmietnutím ich špinavej hry, lebo inak sme si sami strojcami našej biedy.

Teraz najčítanejšie

Ivan Holko

Mojou prácou je veterinárna medicína. Venujem sa výskumu mikróbov a infekčných chorôb zvierat, občas prednášam na univerzite a som aj "kancelárskou krysou" v malej obchodno-poradenskej firme v Nitre. Trochu sa angažujem aj spoločensky a som členom strany SaS, v ktorej pomáham pri tvorbe programu v oblasti poľnohopodárstva, vedy a výskumu.