Denník N

Peter Krištúfek – Atlas zabúdania

Atlas zabúdania je kniha o spomínaní a zabúdaní. Je o veciach, na ktoré sme zabudli, na ktoré sme chceli zabudnúť, na ktoré sme museli zabudnúť, a o veciach, na ktoré si nevieme spomenúť. Atlas zabúdania nám ich bude pripomínať.

O knihe sa píše, že je to netradične spracovaná kniha, ktorá čitateľa prevedie posledným storočím na Slovensku originálnou formou. Zachytáva obdobie rokov 1914 – 2014, pričom každému roku je priradený jeden text, ktorý vyjadruje atmosféru danej doby. Kniha podla autora odráža jeho fascináciu ako vyzerá a ako sa vyvíja náš svet a rovnako aj to aká zradná a nevyspytateľná je naša pamäť.

Začína listom účastníka 1. svetovej vojny. Pokračuje plagátom, ktorý varujuje pre opilstvom. Ďalej nasleduje obdobie Prvej česko-slovenskej republiky a to rozhovorom dvoch zlodejov, ktorí sa snažili okradnúť mŕtvolu generála Štefánika v márnici. Pokračuje mierovou zmluvou s Maďarmi. Nachádza sa tu aj inzerát „MUDr zoznámi zámožnú dcéru“. Príkladom z obdobia 2. svetovej vojny je list vojaka z východného frontu a úradné potvrdenie o nežidovskom pôvode, ktoré bolo v danom období vydávané.

Pre mňa najzaujímavejším je obdobie 1948-1989. Nachádza sa tu socialisticky ladená báseň „Súdruhovia vpred“, inštrukcie ako pochovávať agentov a teroristov, aby sa to nedozvedeli ich príbuzní, prejav pri príležitosti úmrtia Klementa Gottwalda. Strašidelné pre mňa bolo čítať rozhodnutie o neprijatí do výberovej školy ukončené zvolaním „Päťročnici úspech!“ a rovnako príbeh z brannej výchovy o tom, ako sa brániť pre účinkami atómovej bomby. Medzi zaujímavé radím aj smernice pre organizovanie osláv 1. mája, reklamu na prvého kúpu televízora, Pioniersky sľub alebo dobový vtip o Brežnevovi. Znepokojujúce bolo pre mňa čítanie prehlásenia vlády ČSSR k udalostiam z augusta 1968, tajnej správy o situácii na Bratislavskej lýre z 1969 alebo rozkazu ohľadom bezpečnostných opatrení k demonštrácii.

Obdobie po páde komunizmu reprezentuje napr. Kupónová knižka, svedecká výpoveď z výbuchu auta, v ktorom sedeli mafiáni Tuliu a Papas. Ďalej je tu prepis rozhovoru Ivana Lexu s ministrom vnútra, spomienka na 11. september a lekárska správa o útoku na Hedvigu Malinovú.

Pre mňa osobne je hlavným prínosom knihy to, že ukazuje čo všetko sme na Slovensku počas posledných 100 rokov zažili. Nielen ako sa za ten čas zmenil život na Slovensku a čo všetko nám nová doba priniesla, ale aj aké hrôzy sme museli prekonať a aké chyby sme pri tom spravili.

Až po prečítaní knihy som zistil, že autor bol spisovateľ a režisér a že v roku 2018 zomrel pri tragickej autonehode.

Teraz najčítanejšie

Daniel Kraic

Na blogu budem uverejňovať články o knihách, ktoré som čítal.