Denník N

Rozhovor o Grafickom dizajne na SŠUP animovanej tvorby.

Grafický dizajn je štúdijný odbor, ktorý založila na SŠUP animovanej tvorby zriaďovateľka školy Mgr.Viera Zavarčíková. Študijný odbor grafický dizajn je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby grafického priemyslu. Súčasťou štúdia je zvládnutie programového balíka Adobe Design premium – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, slúžiaci pre komplexné grafické využitie.

Mgr. art. Barbora Jankovičová
Vyštudovala na STU v Bratislave, Fakulta architektúry, odbor: interiérový dizajn. Neskôr sa venovala 3d vizualizáciám, interiérovým návrhom a poradenstvu a v tejto oblasti aj pracovala. V súčasnosti sa venuje počítačovej 2d grafike a interiérovému dizajnu. V Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby  vyučuje počítačovú grafiku- Adobe Photoshop , Adobe InDesign a predmet Navrhovanie a typografia.

  • Ahoj Barbora, akými okruhmi tém sa zaoberáš so študentmi na predmete Navrhovanie?

Pri navrhovaní chcem, aby sa žiaci naučili pracovať s rôznymi typmi tlačovín a rozmermi papiera. Preto pracujeme na projektoch od tvorby vizitiek a pohľadníc cez návrhy loga a piktogramov až po propagačné plagáty a obaly.

Maturitná práca – Grafický dizajn
  • Adobe Photoshop je nástroj, v ktorom sa dá čarovať s fotografiou a jej úpravou, dokonca maľovať. Aké nástroje úprav učíš v tomto úžasnom programe svojich študentov ? Povedz mi o Photoshope viac…

Keďže mám študentov zameraných na fotografiu alebo grafiku, musím ich v prvom ročníku pripraviť, aby boli všestranní. Na grafike budú musieť vedieť pracovať s grafickým tabletom, budú sa musieť oboznámiť s funkciou brush, selekciou, úpravou farieb a fotografi vo veľkej miere využijú nástroje na retuš a úpravu kontrastu, jasu, farebnosti. Photoshop je základný program na tvorbu 2d grafiky. Používa sa na prípravu tlačovín, úpravu fotografií alebo postprodukciu. Má široké využitie v 2d, dokonca čo sa týka postprodukcie aj v 3d grafike.

Maturitná práca – Grafický dizajn
  • Aký je rozdiel medzi rastrovou a vektorovou grafikou a načo sa používajú?

Keď si priblížite fotografiu alebo hocijaký obrázok, od určitého rozmeru môžete pozorovať, že je zložený s malých štvorčekov – pixelov. Práve to je príklad rastrovej grafiky, s ktorou sa môžeme stretnúť vo Photoshope. Na druhej strane vektorová grafika sa môže použiť pri tvorbe akýchkoľvek veľkých rozmerov a nebude „rozpixelovaná“. Preto sa využíva na tvorbu loga, na orezávanie obrázkov, samozrejme aj na tvorbu plagátov ale aj ako podklad na rezanie laserom a vodným lúčom. Programy pre tvorbu tejto grafiky sú Illustrator a Corel.

  • V programe InDesign sa učíte zalamovať viacstranové dokumenty, časopisy, knihy, portfólio… Aké máš ty sama pracovné výstupy v tejto oblasti ?

Pokiaľ neberieme do úvahy študentské práce, tak tvorba a úprava katalógov, brožúrok, portfólií.

Na hodine počítačovej grafiky, foto : Róbert Valent, študent SŠUPAT
  • Pre mňa vyvrcholením grafického dizajnu je vytvorenie dizajn manuálu firmy. Povedz mi, prosím ťa, o tejto zložitej téme viac?

Dizajn manuál je v skratke zoznam pravidiel, ako sa môže používať grafika. Dizajnér pri tvorbe celkovej corporate identity firmy vytvorí aj tento manuál, v ktorom sú podrobné informácie o vhodnom používaní loga od veľkosti cez farebné variácie až po použité fonty. Dizajnér tým robí veľkú službu firme, ktorá od neho má grafické návrhy pre firemné tlačoviny (brožúra, kalendár, tlačivá) ale aj podklady pre stránky, prezentácie, cd a reklamné produkty. Ja teraz akurát pracujem na školskom manuáli.

  • Barbora venovala si sa interiérovému dizajnu a 3d vizualizáciám. V akých programoch si pracovala a čo ťa priviedlo k 2D grafike ?

Pracovala som v programoch 3ds max a Sketchup. Ani pri tvorbe 3d grafiky sa tej 2d úplne nevyhnete. 2d grafiku som používala na postprodukciu, tvorbu technických výkresov alebo moodboardov.

Barbora Jankovičová – 3d vizualizácia
  • Písmo. Aké druhy písma poznáme a charakterizuj akým smerom sa mení móda v reklame, vzhľadom na využitie písma. V rámci predmetu písma navrhujete so študentami aj nové fonty ? Aké sú základné pravidla pri práci s fontami ?

Základné fonty sú petkové a bezpetkové. Keďže aj v reklame sa oproti minulosti vo veľkej miere využíva minimalizmus, tak sa využívajú skôr tie bezpetkové. Textu je minimum aby nezanikol produkt, text musí byť však úderný, musí upútať a, tak isto ako obraz, odovzdať nejakú informáciu. To sa nemení. Základné pravidlo pri použití fontu je použiť maximálne 3 rezy jedného fontu v tlačovine. Takisto by mal font súvisieť s štýlom a celkovým vyznením obrázku alebo obsahu, v kombinácii s ktorým sa ten daný font používa. Čo sa týka môjho obľúbeného fontu, je to Code.

  • Aké máš plány do budúcna, chcela by si sa venovať viac knižnej grafike alebo viac 3d vizualizáciám.

S 3d grafikou som pracovala roky, určite by som sa k nej raz rada vrátila. Aj keď občas to ide ruka v ruke s 2d grafikou, takže sa nevyhnem ani jednej.

Maturitná práca – Grafický dizajn
  • O čo by si chcela, ako pedagóg, obohatiť odbor Grafický dizajn, ktorý vyučuješ ?

Hlavným problémom dnešných žiakov je zvládať time management. Snažím sa preto na mojich hodinách, aby si žiaci dokázali rozdeliť prácu tak, aby ju boli schopní stihnúť a aby pri tom nič dôležité nevynechali. Taktiež existujú postupy, ktoré rozvíjajú kreativitu. Od brainstormingu po mind mapu. Chcem, aby si žiaci vedeli poradiť aj v situáciách, keď im dôjdu nápady. Myslím, že by to bola veľmi užitočná príprava pre život.

 

Ďakujem Barbora za rozhovor…

Mgr.art.Ján Slovák

Teraz najčítanejšie

Ján Slovák

Prešiel som viacerými profesiami: televízny režisér, dekoračný výtvarník, 2D, 3D grafik, ilustrátor až napokon umelecký pedagóg.