Denník N

Zas a porádňe mja dobjeheų …

A to hnet jak do šenku sem došeų …

„Mjeų bis´ tim kohútom konečňe zadovážit ňejaké miski.“,

povidaų mi ešče f pátek otpoųedňa známí šenkér v bistri …

„Cože bi sem to mjeų spravit?! A jakím kohútom miski zadovážit?!“

„Jakím, jakím, preca tim co na domje na dvoch komínoch máš!“

„Vúbec nemožem pochopit, proč tich kohútú tak velice zanedbáváš.“

„Kebis´ im zehnaų ti miski a daų im pravidelňe napit a nažrat,

stavím sa, že bi celkem určiťe prestali pískat a začali bi kikiríkat,

lebo víš, ked silňejší vjetr fúká, ti kohúté sa točá a strašňe pískajú

a nač ich máš na tich komínoch, ked žádné ráno nekikiríkajú?!“

04.02.2020

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...