Denník N

Ako a prečo pomáhame startupom v Albánsku?

Albánsko je úspešným príkladom ako rozvojová pomoc prispela k tomu, že sa v minulosti jedna z najizolovanejších krajín Európy s represívnym režimom postupne mení na moderný demokratický štát kandidujúci na členstvo v Európskej únii.

Vďaka významnej podpore a zdrojom z rozvojovej pomoci sa podarilo vybudovať školy, zdravotnícke centrá či infraštruktúru, ktoré prispeli k modernizácii a naplneniu základných potrieb jej obyvateľov. V posledných rokoch sa však charakter rozvojovej pomoci zmenil a zameriava sa na podporu právneho štátu, ľudské práva, boj proti korupcii, riešenie environmentálnych otázok či konkurencieschopnosť a podporu podnikania a inovácií, ktoré prispievajú k celkovému zlepšeniu ekonomiky Albánska.

Jedným z takýchto projektov, ktorý v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska aktuálne v Albánsku prebieha je akcelerátor Uplift Albania*, ktorého cieľom je podpora inovatívnych firiem a budovanie inovačného ekosystému v tejto krajine. Akcelerátor je realizovaný Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity s podporou SAMRS a v spolupráci s albánskym partnerom ICTS Media Ltd (viac o aktivitách partnera nájdete tu).

AKO?

Kľúčové pre úspech projektu bolo, aby naši albánski partneri mali dostatočné skúsenosti a vedomosti o fungovaní akceleračného programu pre začínajúce startupy. Preto v októbri zástupcovia ICTS Media navštívili Slovensko a Českú republiku. V Bratislave si zažili, ako vyzerá Selection Bootcamp v rámci slovenskej edície Uplift. Počas cesty do Čiech mohli albánski partneri projektu vidieť priestory Jihomoravského inovačního centraImpact Hub Brno. Stretli sa so zástupcami organizácií, ktorí im ukázali priestory, opísali aktivity organizácií, odpovedali na otázky a zdieľali cenné know-how.

Projekt Uplift Albania pozostáva z dvoch edícií akceleračných programov pre 16 startupov. Inovatívni podnikatelia získajú intenzívny tréning a prípravu z rôznych oblastí (napríklad finančného manažmentu, marketingu  či duševného vlastníctva). Zapojené startupy majú zároveň možnosť zlepšiť svoje prezentačné zručnosti a spoznať potenciálnych záujemcov či investorov pre svoj nápad.

Do akceleračného programu Uplift Albania sa v prvej edícií prihlásilo viac ako 50 startupov zo šiestich krajín regiónu, čo prekvapilo aj samotných organizátorov priamo v Albánsku. Keďže v týchto dňoch sa Uplift skončil a úspešne ho absolvovalo 7 startupov, vráťme sa k tomu ako prebiehal a čo priniesol.

Akcelerátor odštartoval v novembri Selection Bootcampom, kde vybraných 19 startupov počas jedného dňa predstavilo svoje podnikateľské nápady prostredníctvom jednominútovej prezentácie (pitch). Po celom dni konzultácií a mentoringových stretnutí na Selection Bootcampe, porota vybrala 9 startupov, ktoré získali vstupenku do 6-týždňového akcelerátora plného tréningu a rád ako svoj podnikateľský nápad úspešne rozvinúť. Tento proces úspešne absolvovalo 7 inovatívnych firiem.

V januári počas Demo Day (vyvrcholenie prvého ročníka) absolvovali startupy stretnutia so šiestimi investormi o ďalších možnostiach financovania po ukončení akcelerátora. Následne predstavili startupy svoj podnikateľský nápad pred porotou a viac ako 180 nadšencami podporovateľmi zo západného Balkánu, ale aj zo západnej Európy. K slovensko-albánskej iniciatíve sa totiž pripojili iniciatívy a organizácie ako EU4Innovation, švajčiarske zastupiteľstvo v Albánsku, nadnárodné firmy pôsobiace v Albánsku (Vodafone), ako aj albánske firmy (Credins Bank, Albvision, Vigan, Tegeria, South Central Ventures). Na ceremónii vystúpil aj primátor mesta Tirana, Erion Veliaj, minister na ochranu podnikateľov Eduard Shalsi a bývalý vicepremiér Albánska Niko Peleshi.

Víťazom sa stal startup Ipervox, ktorý vyvíja softvér umožňujúci vytváranie vlastných hlasových aplikácií cez Amazon Alexa.

Vďaka partnerom projektu dostali tri startupy ako cenu dvojtýždňový knowledge trip v Nemecku, jeden sa mohol zúčastniť konferencie Startup Day v Estónsku a dva startupy získali plne hradenú účasť na Websummite v Lisabone. Všetky zapojené startupy mali možnosť zviditeľnenia sa, networkingu, získali rady od skúsených investorov a ďalšie výhody, ktoré ich posunú opäť o niečo ďalej v ich raste.

 

Podporou inovatívnych podnikateľských nápadov a ich rozvoja prispieva Uplift Albania    k celkovému budovaniu podnikateľského prostredia a inovačného ekosystému v Albánsku, ktoré sa v rebríčku Globálneho inovačného indexu za rok 2019 (WIPO[1]) umiestnilo na 83. mieste[2]. Pre porovnanie, Slovensku patrí 37. priečka[3]. Relatívne vysoké umiestnenie Slovenska v rebríčku nám umožňuje byť pre Albánsko príkladom a zdieľať naše skúsenosti a vedomosti z budovania inovačného ekosystému a z podpory startupového prostredia.

Uplift Albania čerpá inšpiráciu zo slovenskej verzie obdobného akceleračného programu. Skúsenosti slovenských expertov z oblasti akcelerátorov nie sú vzdialené albánskej realite – akcelerátory u nás nemajú dlhú históriu. Vďaka tomu sa albánskym partnerom zdajú naše skúsenosti uchopiteľné a využiteľné v ich regióne viac ako know-how z bohatších a inovatívnejších krajín. Zapojenie slovenských odborníkov na inovatívne podnikanie prispieva k zdieľaniu skúseností a odporúčaní pre začínajúcich albánskych podnikateľov s netradičným nápadom ako aj ich mentorov a koordinátorov akcelerátorov.

S pomocou ďalších partnerov v krajine sa do konca trvania projektu Uplift Albania stane samostatne udržateľným akcelerátorom, ktorý bude inšpiráciou pre región, ale aj pre slovenských inovátorov. Už teraz vidíme, že tento projekt nie je jednosmerný transfer financií a vedomostí – skôr obojstranný dialóg a obohatenie.

Jakub Uhlík, projektový manažér SOVVA

Martina Šinková, projektová manažérka SOVVA

 

*Uplift Albania je realizovaný v rámci projektu Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska podporou vzniku a akcelerácie mladých inovatívnych firiem s finančnou podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

[1] https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/

[2] https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/al.pdf

[3] https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019/sk.pdf

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom