Denník N

Pochybná zmluva s advokátskou kanceláriou na Žilinskej radnici

Samotný návrh dohody o vyrovnaní s pánom Trabelssie vyvoláva veľa otázok. Prichádzajú ďalšie otázky. Ako vznikla zmluva s advokátskou kanceláriou, ktorá nás pri vyjednávaní zastupovala. Samotný text zmluvy je veľmi podozrivý. Vyzerá to, že už v čase podpisu tejto zmluvy, sa predpokladalo, že Žilina príde o svoj podieľ na Žilinskej parkovacej spoločnosti. Podľa primátora, advokátska kancelária vyrokovala pre Žilinu vysoký zisk, z ktorého sa vypočítava ich odmena. Problémom je, že ten zisk nie je reálny. Je to fiktívny účtovný zisk.

Vo svojom prvom blogu som nevedel akým spôsobom sa vypočítava odmena pre advokátsku kanceláriu.

Tiež som nerozumel, že prečo sa niektoré transakcie robili tak ako sa robili. Predpokladal som, že cieľom bolo vytvoriť fiktívny zisk, aby to bolo akceptovateľnejšie pre ľudí. Je totiž veľmi pravdepodobné že viac ako 99% ľudí si tie čísla nebude prepočítavať. Tvrdenie, že sme získali zľavu 4 milióny, môže na prvý pohľad vyzerať ako veľmi dobrý argument za schválenie transakcie. Tento môj predpoklad sa ukázal ako nesprávny.

Pani Tuchyňová vo svojom blogu kritizuje vzdanie sa ochodného podielu v Žilinskej parkovacej spoločnosti (ŽPS). Čiže tú istú vec ako ja vo svojom prvom blogu. Len ja tvrdím, že sme sa ho nevzdali, vymenili sme ho za zľavu na iné položky. Poukazuje tiež na to, že v zmluve s advokátskou kanceláriou, je práve hodnota ŽPS vyňatá z výpočtu hodnoty zisku mesta. Z toho sa odvíja aj odmena pre advokátsku kanceláriu.

Ak to spojíme dokopy s mojím blogom, dostaneme sa ku zaujímavým veciam. Výpočtom sa budem venovať neskôr.

Poslankyňa, pani Šuteková, chce vypovedať zmluvu s advokátskou kanceláriou. Považujem to za prvý a nevyhnutný krok. Primátor tú zmluvu stále obhajuje.

 

V rámci svojho článku pridali aktuality aj link na zmluvu s advokátskou kanceláriou, takže si ľahko vieme overiť tvrdenie pani Tuchyňovej. Tu by som zdôraznil, že som obyčajný človek, ktorý sa vyzná v číslach. Nevedel som napríklad kde by som danú zmluvu mohol nájsť. Keby som to vedel, mohol som si ju nájsť už pred prvým blogom.

https://egov.zilina.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CJONH1odAmSu3ZMbCAwtUOc03niZSJG8aLcvTDU5%2fA5wgOeCBcu7qS%2bMogiBR0U6YmvK2rNeNMK5%2fZFoLfCq1ApHSY0ScrDKuA%3d%3d

V bode 2.5. „Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli na tom, že základ odmeny advokáta sa nebude znižovať o hodnotu obchodného podielu Mesta Žilina v spol. Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ktorý by v rámci súdneho alebo mimosúdneho konania Mesto Žilina vydalo/odovzdalo/zamenilo resp. účast Mesta Žilina v spoločnosti by bola zrušená (nepriamy peňažný nárok v zmysle čl. 1.1.b. tejto Zmluvy). “

Ako pani Tuchyňová vo svojom blogu píše, vyzerá to, že už pri podpise zmluvy, bolo v pláne to čo sa následne udialo a čo popisujem aj vo svojom prvom blogu.

Keď začnú hovoriť čísla

Skúsim vysvetliť ako rozumiem tej zmluve a tým číslam ja. Ak tam niekto uvidí chybu, prosím o upozornenie. Rád to opravím.

Zisk mesta ( a z toho odmena advokátskej kancelárie) sa počíta ako 17% zo zisku mesta. Čiže všetko čo získame – všetko čo odovzdáme/zaplatíme. Ak niečo so znaleckou cenu 100000 kúpime za 50 000 eur, zisk je 50 000 eur. Potiaľto je to logické. Odmena advokátskej kancelárie je 17% z 50 000 eur. To by som nenamietal. Reálne nám zarobili/ušetrili, môžu mať odmenu 8 500 eur.

Vo svojom prvom blogu vychádzam len z účtovných závierok ŽPS a firmy Šport Park, hodnotu podielu ŽPS som ohodnotil na 3,1-3,4 milióna eur. Pán primátor to vo svojom blogu ohodnotil na 3,5 milióna eur (v blogu síce píše 3,5 eur, to by nedávalo zmysel, preto vychádzam z toho, že myslel 3,5 milióna eur). Sú to podobné čísla, budem počítať s číslom od pána primátora.

Pri variante s korytnačkou dávame pánovi Trabelssie obchodný podiel v ŽPS za 1 eur. Čiže hodnotu 3,5 milióna eur dávame za 1 eur a spôsobujeme tým mestu škodu 3,5 milióna eur. Na základe bodu 2.5 zmluvy s advokátskou kanceláriou sa táto strata do vyúčtovania nezarátava.

Ako píšem vo svojom prvom blogu, my za to, že sme sa vzdali tohto podielu, získame od pána Trabelssie zľavu. Za korytnačku, dom techniky, konštrukciu na Karpatskej a pozemky dostaneme zľavu 4,1 milióna eur. Určite sa zhodneme, že pán Trabelssie by neurobil pre neho nevýhodný obchod. Takže je nereálne, že by sme dostali len tak o 3,5 milióna viac. Urobíme teraz jednu účtovnú fintu:

Ohodnotíme podiel ŽPS na reálnejších 3,5 milióna eur. Zároveň zvýšime hodnotu korytnačky, domu techniky a konštrukcie na Karpatskej o túto istú sumu, na 12,8 milióna eur. Na našich číslach voči pánovi Trabelssie sa nič nezmenilo. Zmenila sa iná vec. Odmena advokátskej kancelárie by bola takmer o 600 000 eur nižšia.

Možno je to len náhoda, že približne o 600 000 eur boli advokáti ochotní znížiť svoju odmenu, pri tejto variante, v dodatku, ktorý by platil, ak by sa dohoda o vyrovaní schválila 20.12.2019.

My ešte dávame 132 parkovacích kariet za 1 euro. Pritom ich skutočná hodnota je možno aj milión eur. Prečo sa táto hodnota nezapočítala do odmeny advokátskej kancelárie, je mi záhadou. Samozrejme by ju tiež znížila. Takýmito účtovníckymi trikmi sme dokázali vytvoriť fiktívny zisk vyše 5 miliónov eur. Pritom na prvý pohľad sme vo vyrovnaní s pánom Trabelssie skôr stratový. Je možné, že keby sa poctivo ohodnotili položky výmeny a finančne by sa nič nemzenilo, odmena advokátskej kancelárie by bola nula eur.

Čím viac informácií vychádza na povrch, tým viac celá dohoda smrdí.  Problém nie je len samotná dohoda o vyrovnaní s pánom Trabelssie. Za rovnaký problém vnímam zmluvu s advokátskou kanceláriou. Pevne verím, že sa poslancom podarí túto zmluvu vypovedať. Bol by to prvý krok správnym smerom.

 

Doplnené 7.2.2020 o 10:00

Pozrel som sa ešte na variantu s kaštieľom. Tam sa podielu v ŽPS vzdávame za sumu 1,126 milióna eur. Čiže fiktívny účtovný zisk vďaka tejto transakcii je 2,374 milióna eur. Z toho provízia pre advokátsku kanceláriu činí 403 tisíc eur. Je určite opäť len náhoda, že aj v tomto prípade poskytla advokátska kancelária zľavu mestu v približne rovnakej výške.

Nemyslím si, že ide o náhodu. Advokátska kancelária nám v oboch prípadoch dala zľavu približne vo výške ich provízie z fiktívneho účtovného zisku, ktorý vznikol vďaka bodu 2.5 v zmluve s nimi. Čiže nejde o žiadny ústretový krok. V prípade že by túto zľavu neposkytli, mohlo by sa jednať o trestný čin podvodu. Dodatok síce stratil platnosť 20.12.2019, ale som presvedčeny, že veľmi radi podpíšu rovnaký dodatok kedykoľvek.

Teraz najčítanejšie