Denník N

Kedy daňové priznanie podať nemusíte a kedy sa vám ho napriek tomu podať oplatí?

Marec, poberaj sa na daňový úrad starec, sa blíži. Pre väčšinu z nás sú dane strašiakom nielen kvôli tomu, že vyvolávajú predstavu ďalšieho výdavku, ale aj samotné vyplnenie a podanie daňového priznania pri jeho komplikovanosti a rozsahu je poriadnou nočnou morou. Preto sme tu my, účtovníci, a v duchu hesla „Účtovníka potrebuje každý“ sa vám dnes pokúsim poradiť, kedy vás strašiak menom daňové priznanie zaujímať nemusí, a kedy by ste sa s ním mohli popasovať, pretože vám naopak, peniažky môže priniesť.

Kto teda daňové priznanie podať nemusí?

Z právnických osôb sú to títo daňovníci:

 • Spoločnosť, ktorá je v likvidácii alebo konkurze a neuplynulo obdobie stanovené zákonom
 • Všetky organizácie nezriadené na podnikanie (nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, občianske združenia…), ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (dary, 2 %, dedičstvo) alebo príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou (úroky v banke)
 • Občianske združenia, ak majú okrem vyššie uvedených príjmov už iba príjmy z členského, ktoré je uvedené v stanovách združenia
 • Rozpočtové a príspevkové organizácie, ak majú iba príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou a príjmy oslobodené od dane z príjmov

Z fyzických osôb sú to tieto prípady:

 • Ak všetky vaše zdaniteľné príjmy (to sú také, čo podliehajú dani ako napr. zamestnanie, podnikanie, ostatné príjmy…) nepresiahli za rok sumu 1 968,68 eur
 • Ak podnikáte a vaše príjmy z podnikania nepresiahli sumu 1 968,68 eur, ale, pozor, nemôžete byť v strate
 • Ak ste registrovaní na prenájom nehnuteľnosti mimo živnosti a vaše príjmy z prenájmu nepresiahli sumu 500 eur (ak máte nehnuteľnosť v BSM, viete si príjmy rozdeliť akýmkoľvek pomerom tak, aby u jedného, prípadne obidvoch manželov túto hranicu nepresiahli)
 • Ak ste predali nehnuteľnosť, ktorá bola vo vašom vlastníctve viac ako 5 rokov, alebo od jej vyradenia z obchodného majetku uplynulo viac ako 5 rokov
 • Ak ste mali šťastie a vyhrali ste výhru do hodnoty 350 eur

Kedy sa vám naopak daňové priznanie podať oplatí, aj keď nemusíte?

 • Ak ste študent a vaše zdaniteľné príjmy boli nižšie ako 3 937,35 eur a počas roka vám zamestnávateľ zrážal daň z príjmov
 • Ak ste dôchodca a vaše zdaniteľné príjmy sú nižšie ako 1968,68 eur a bola vám počas roka vykonaná zrážka dane
 • Ak ste dôchodca, mali ste počas roka príjmy a súčet vašich dôchodkov je nižší ako 3 937,35 eur
 • Ak ste si počas roka neuplatňovali daňový bonus na dieťa/deti a máte naň nárok – toto je možné aj v prípade ročného zúčtovania dane u zamestnávateľa, nielen v daňovom priznaní
 • Ak si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku/manžela – toto je možné aj v prípade ročného zúčtovania dane, nielen daňovým priznaním
 • Ak ste boli v kúpeľoch, máte potvrdenie o absolvovanej kúpeľnej starostlivosti mimo zdravotného poistenia (nezdaniteľná časť základu dane 50 eur) – toto je možné aj v prípade ročného zúčtovania dane, nielen daňového priznania a aj na manžela/manželku, prípadne dieťa
 • Sporíte si na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a máte o tom potvrdenie (nezdaniteľná časť základu dane 180 eur) – toto je možné si uplatniť aj v prípade ročného zúčtovania dane
 • Máte hypotéku a splnili ste podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky (daňový bonus 50 % úrokov max. 400 eur), máte o tom potvrdenie z banky – toto je možné aj v prípade ročného zúčtovania dane
 • Mali ste zdaniteľný príjem iba časť roka (možnosť douplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane).

Možno som nespomenula všetky situácie, ktoré môže život priniesť, ale dúfam, že vám tento stručný prehľad pomôže sa zorientovať. A možno si aj vydýchnuť, že vám obávaný strašiak v podobe daňového priznania nakoniec nehrozí, ale naopak zistíte pozitívnu správu, že vám tento strašiak môže časť peňazí aj vrátiť.

Ak ste mali len príjmy zo zamestnania, môžete o ich zúčtovanie požiadať zamestnávateľa do 17.2.2020 a nemusíte sa trápiť s daňovým priznaním.

Sledujte ma na Facebooku a Instagrame, aby vám neušli ďalšie zaujímavé informácie.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.