Denník N

Starnutie populácie je dôležitý faktor nedostatku pracovníkov

Slovensko a jeho obyvateľov čaká minimálne zaujímavá budúcnosť, na ktorú sa budeme musieť adaptovať. Starnutie alebo robotizáciu nemôžeme brať len z tej horšej stránky, musíme sa pozrieť aj na príležitosti, ktoré so sebou ruka v ruke nesú.

Na Slovensku po dlhom období vysokej nezamestnanosti nastáva opačný trend, a to nedostatok pracovnej sily. Dôvodov, prečo sa tak v našich podmienkach deje, je hneď niekoľko. Jedným z nich sú trendy v starnutí slovenského obyvateľstva. Do produktívneho veku nastupujú slabšie ročníky a zároveň do dôchodku prichádzajú tie početnejšie, čo prirodzene spôsobuje nižšiu ponuku práce. Na našom trhu práce máme cez 2 milióny zamestnancov, avšak každý rok kvôli populačnému trendu slovenský trh práce opúšťa niekoľko desiatok tisícov pracovníkov z dôvodu starnutia. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim trh práce je samotná štruktúra dopytu seniorov po tovare a službách. Súčasne pribúdajú služby, ktoré sú pracovne náročnejšie, pričom záujem o tieto služby vytvára opäť zvýšený dopyt na trhu práce. Ďalším faktorom, ktorý zvyšuje tlak na trhu práce, je dobrý hospodársky rast a tiež, žiaľ, aj odchod pracovnej sily do zahraničia. Nízka mobilita pracovnej sily taktiež neprispieva k zlepšeniu situácie.

Zároveň máme stále nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, na trh práce sa títo potrební odborníci nedostávajú. Koreň problému je notoricky známy. Klesajúca pôrodnosť znižuje počet detí na základných školách, čo vedie k situácii, kedy sa väčšina týchto detí hlási na gymnáziá a ďalej na vysoké školy, čím naše školstvo nevytvára potrebných kvalifikovaných pracovníkov zo stredných odborných škôl. Možností, ako podporiť vzdelávanie na odborných školách, je hneď niekoľko, či už sú to regulácia, štipendium, finančné dotácie, alebo iné spôsoby, ako napríklad duálne vzdelávanie.

OECD predpovedá Slovensku do roku 2030 stratu až 40 % pracovných miest z dôvodu robotizácie. Pravdou však je, že robotizácia prebiehala a stále prebieha v priemysle. Napríklad v chemickom priemysle máme malý počet odborníkov, ktorí dokážu riadiť výrobu v obrovských objemoch. Pre Slovensko nastáva hrozba v automobilovom priemysle ako hlavnom odvetví našej ekonomiky. V budúcnosti bude jednou z hlavných úloh obsluha robotov v automobilovom priemysle. Je otázne, v akej miere táto robotizácia prebehne, ako sa primerane prispôsobí náš trh práce a ako sa dokážu rekvalifikovať zamestnanci. V súčasnosti máme nedostatok pracovnej sily a robotizácia tieto problémy vyrieši v budúcnosti za nás, uvedené zmeny sú nevyhnutné a čas ukáže, ako ich zvládneme.

Príchod robotizácie do našej ekonomiky nám ponúka nové možnosti. Keďže takáto obsluha robotov prináša so sebou vysokokvalifikovanú prácu, pre mladých ľudí je to skvelá príležitosť na zamestnanie sa, zároveň bude meniaca sa ekonomika nútiť zamestnancov na trhu práce k celoživotnému vzdelávaniu. Na čo bude musieť zareagovať aj štát, keďže v dnešnej podobe takýto druh vzdelávania takmer absentuje.

Slovensko a jeho obyvateľov čaká minimálne zaujímavá budúcnosť, na ktorú sa budeme musieť adaptovať. Starnutie alebo robotizáciu nemôžeme brať len z tej horšej stránky, musíme sa pozrieť aj na príležitosti, ktoré so sebou ruka v ruke nesú.

logo evs

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.