Denník N

Igorova jedenástka

Internetové ankety sú super, lebo politik je v kontakte so svojimi voličmi, získa ich mailové adresy a ešte sa aj dostane do médií. Problém nastane pri tvorbe koalície. Považujem za chybu takto ultimatívne vnucovať ostatným koaličným partnerom, čo má byť v Programovom vyhlásení vlády, v skratke PVV.

Pod týmto nudným názvom sa vlastne skrývajú tie body, na ktorých sa koalícia dohodla a ktoré bude spoločne presadzovať. PVV je kľúčový dokument budúcej vlády, je to spoločný program a vznikne v povolebných rokovaniach. V povolebných preto, lebo teraz nevieme, kto všetko bude v NR SR, v akej sile a aké bude zloženie budúcej koalície (v prípade viacerých možností).

Bolo by úplne v poriadku, keby si Igor Matovič povedal, že chce počuť názor svojich voličov, aby vedel, s čím na povolebné rokovania pôjde. Považujem však za hrubú chybu, keď už vopred povie „toto alebo nič“. Ponižuje tým ostatných partnerov a tí zas budú číhať, kedy a ako mu to vrátia.

Toto, samozrejme, Igor vie. Pozná ich ako vlastné vrecko, pozná ich slabé miesta, ješitnosti, ale aj zákernosti. Jednoducho všetci sme v silnom konkurenčnom boji o priazeň voliča a všetko je to OK, kým nedôjde na spoločné vládnutie.

Vtedy treba les a nie veľa stromov. Treba vidieť vládu, ktorá nahradí túto zlodejskú bandu, ktorá obnoví spravodlivosť a napraví obrovské množstvo zanedbaného. Treba sa vedieť aj povzniesť a treba trochu pamätať na Machiavelliho – súpera doraz alebo z neho sprav spojenca. Ale neponižuj ho, lebo budeš mať nepriateľa naveky.

Za SaS hovorím, že budeme súhlasiť s tými bodmi, o ktorých si myslíme, že sú správne, bez ohľadu na to, či sú v tejto alebo inej ankete. Hovorím to jednak preto, že s Igorom (tak ako so žiadnym iným opozičným lídrom) nemám žiadny osobný konflikt a dvojak preto, že po 11 rokoch sa fakt netreba kvôli všetkému hádzať o zem. A hovorím to aj preto, že hneď po voľbách chceme robiť zmeny, ktoré ľuďom a krajine prospejú.

K Igorovým konkrétnym bodom uvádzam nasledovné:

 1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť politikov?

Veľmi ľúbivá otázka, veď kto by to nechcel, akurát že už existuje. Trestný zákon má pripravený celý arzenál paragrafov na zloduchov: § 213 Sprenevera, § 221 Podvod, § 225 Subvenčný podvod, § 226 Neoprávnené obohatenie, § 233 Legalizácia príjmu z trestnej činnosti, § 237 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, § 266 Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, § 326 Zneužívanie právomocí verejného činiteľa, § 327 Marenie úlohy verejným činiteľom, § 328 Prijímanie úplatku, § 332 Podplácanie, § 336 Nepriama korupcia, § 342 Zasahovanie do nezávislosti súdu…

Navyše, a to si možno Igor neuvedomil, máme v Trestnom zákone paragraf špeciálne pre verejných činiteľov § 327a, podľa ktorého vôbec netreba preukazovať úmysel, stačí nedbanlivosť a dotyčný dostane jeden až päť rokov basy, ak spôsobil škodu na verejnom majetku. A pre prípad, že sa verejný činiteľ pri tej nedbanlivosti obohatil, máme zas zákon o preukazovaní pôvodu majetku.

Ako vidieť, legislatívne je Slovensko dobre vyzbrojené, problém je v nominantoch. Kým na štyroch kľúčových pozíciách (generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, šéf PZ a šéf NAKA) nebudú sedieť čestní a odvážni odborníci, nečakajme zlepšenie situácie.

Stanovisko SaS: NA ROKOVANIE. Ak Igor príde s fundovanou právnou analýzou, že ďalšie paragrafy budú mať želaný prínos, budeme ZA. Inak sa budeme prednostne sústrediť na výber správnych ľudí.

 1. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali odmenu 50% z danej sumy?

Tento bod na prvé počutie neznie zle, snáď len toľko, že treba zabezpečiť, aby nemohlo dôjsť k podvodom, aby sa odmena neplatila zo štátneho a pod.

Stanovisko SaS: ZA

 1. Súhlasíte s možnosťou bezplatného objednávania k lekárovi?

Všetko, čo je bezplatné, je super. Krajina fičí na „zadarmo, bezplatne a bytoch za 200 €“. Lenže také jednoduché to nie je. Nerozumiem, prečo by sme mali pacientom zakazovať sa môcť objednať na pevný termín, ak si chcú priplatiť, ako to máme v programe. Okrem toho, napríklad na Kramároch je možné sa bezplatne objednať už dnes: https://rezervacie.nudch.eu/rezervacia-terminu.

V programe máme aj, že zdravotná poisťovňa má manažovať pacienta. Myslieť si, že problém je v časenke, je dosť povrchný pohľad. Problém je v zúfalom nedostatku kapacít, lebo niet lekárov, a to nejaká bezplatná linka nevyrieši. To chce rezidenčné programy pre nových lekárov, funkčné stanovenie minimálnej siete a asi 10 ďalších opatrení, ktoré má SaS v programe.

Stanovisko SaS: Toto opatrenie fungovať nebude, ale ani nespôsobí katastrofu. Ak má kvôli tomuto nevzniknúť koalícia, tak budeme ZA.

 1. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie klinickým onkológom?

Presne toto máme v programe aj my, len nerozumiem, prečo sa to má týkať len onkologických ochorení. Jednoducho, ak poisťovňa nedodrží zákonom stanovenú maximálnu čakaciu lehotu, poisťovňa bude povinná uhradiť náklady operácie v zahraničí.

Stanovisko SaS: ZA

 1. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého mesiaca tehotenstva?

Jaj, zase raz nejaká rozdávačka, tento krát 50 miliónov €. Zohľadnil Igor, že tým podporí pôrodnosť u tých najchudobnejších? Teda v rómskych osadách, kde skôr treba umožnením bezplatnej dobrovoľnej sterilizácie bojovať za zníženie pôrodnosti?

Okrem toho, je omnoho dôležitejšie sa postarať o mamičky po skončení materskej. Vtedy najmä dobre zarábajúce matky padnú na 370 € mesačne a je to ich jediný príjem, zatiaľ čo tehotné normálne chodia do práce (alebo ak majú rizikové tehotenstvo, tak majú príjem za práceneschopnosť). Tu je potrebné materskú zvýšiť a naviazať na predošlý príjem matky, ako to má SaS v programe.

Stanovisko SaS: PROTI, lebo toto opatrenie je kontraproduktívne. Radšej zvýšme za rovnaké peniaze rodičovský príspevok.

 1. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?

Ach jaj, ďalší populizmus. Fico dal vlaky zadarmo, ktoré sú dnes preplnené a špinavé, preto to spravíme s autobusmi. Samozrejme, nie všetky miesta vo vlaku sú zadarmo, ale len určitý kontingent a ten sa ihneď minie, lebo tí, čo si objednávajú ako prví, si objednajú viacero jázd a blokujú miesta tým, čo si ich objednajú neskôr.

Omnoho rozumnejšie je dať veľké zľavy, povedzme 80%, aby lístok nestál 5 €, ale 1 € a uplatniť ich aj na autobusy. Vtedy si nikto neobjedná 5 jázd naraz s tým, že si neskôr jednu vyberie, lebo sa mu efekt zľavy vytratí.

Stanovisko SaS: PROTI.

 1. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti zo slabšieho sociálneho prostredia?

V našom programe máme povinnú školskú dochádzku od troch rokov pre deti z SVS (pre ostatné dobrovoľnú, avšak nárokovateľnú).

Stanovisko SaS: ZA

 1. Súhlasíte s tým, aby bolo platenie faktúr povinné podľa poradia?

S podstatou tohto bodu jednoznačne súhlasíme, problém však môže byť v praxi. Čo ak dlžník faktúru jednoducho nezaradí do účtovníctva? Preto je oveľa dôležitejšie zaradenie do takzvaného kontrolného výkazu a v programe máme, že to má byť automaticky exekučný titul.

Avšak chápem zmysel tohto bodu a predpokladám, že po prípadnej konštruktívnej debate nájdeme spoločnú formuláciu.

Stanovisko SaS: ZA, po úprave na expertnej úrovni.

 1. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch platila vždy len od 1. januára?

To isté, čo bod predtým, dobrý úmysel, zlé vyhotovenie. Už len otázka, ktoré zákony sú podnikateľské? A ak zrušíme nejakú zbytočnú povinnosť, prečo máme s tým čakať do konca roka? Preto návrh SaS je, aby len daňové a odvodové zákony mohli mať účinnosť len k 1.1. Avšak chápem zmysel tohto bodu a predpokladám, že v prípade konštruktívnej debaty nájdeme spoločnú formuláciu.

Stanovisko SaS: ZA, po úprave na expertnej úrovni.

 1. Súhlasíte, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných volieb, získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?

Tento návrh je podobný tomu, ktorý má SaS v programe a síce deň voľna pre tých, ktorí pôjdu voliť. Avšak sú tu rozdiely, napríklad pri výške poplatkov. Je totiž otázne, či naozaj musíme platiť 390 € za hlas bohatému (poplatok za prepis auta s výkonom nad 254 kW je 3.900 €), zatiaľ čo chudobný ušetrí len 3,30 € (poplatok za prihlásenie auta s výkonom do 80 kW je 33 €).

Stanovisko SaS: NA ROKOVANIE, tento bod síce nie je katastrofa, je však nespravodlivý.

 1. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo elektronické hlasovanie vo voľbách?

SaS robila referendum a jedna z otázok bola práve voľba cez internet. S tým bodom súhlasíme, avšak chcem upozorniť na jednu podstatnú vec. Voľba cez internet nevie byť tajná. Nijak totiž nie je možné zabezpečiť, aby doma napríklad nehlasoval manžel za manželku a aby mama nepozerala dcére cez plece. Tajnosť voľby je kľúčová vec a vieme, ako vyzerali voľby za socializmu, keď tajnosť voľby nebola skutočná. V hlasovacej miestnosti boli totiž postavené plenty, ale kto sa odvážil ísť za ňu a nevyplnil hlasovací lístok už pred očami volebnej komisie, bol za štátneho nepriateľa.

Stanovisko SaS: ZA, napriek výhrade o tajnosti voľby.

 

Teraz najčítanejšie

Richard Sulik

Záleží mi na tejto krajine. Lebo tu chcem žiť, lebo sem patrím. Nechcem aby moje deti opustili Slovensko, ako moji rodičia v 1980. Preto som v politike, preto spravím všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Máme na to. Máme skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier a ak bude veci verejné spravovať lepšie, bude tu radosť žiť.