Denník N

Čo nám politické strany sľubujú v oblasti výskumu a inovácií? Časť prvá

Parlamentné voľby sa nezadržateľne blížia a politické strany sa predháňajú v predvolebných sľuboch. My sme sa pozreli bližšie, čo nám ponúkajú v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. A prekvapujúco toho nie je málo.

Tento blog bude mať dve časti. V prvej prinášame komplexný prehľad jednotlivých predvolebných návrhov a opatrení, a to bez hodnotenia. V druhej časti ich bližšie porovnáme a zvýrazníme tie opatrenia, ktoré by mohli výskumu a inováciám na Slovensku pomôcť. Samozrejme si veľmi dobre uvedomujeme, že volebné programy nepredstavujú komplexné výskumné a inovačné stratégie, ale skôr naznačujú smery, ktorými sa chcú strany hýbať. Do úvahy berieme len programy politických strán a hnutí, nie rozhovory, články, vystúpenia na predvolebných diskusiách.

Sme presvedčení, že politické programy strán nie sú olympijské hry, futbalová liga a ani polročné vysvedčenie. Preto sme sa rozhodli programy nehodnotiť známkami a nechávame rozhodnutie na samotných čitateľov.

Pri hodnotení sme sa zamerali predovšetkým na výskum a inovácie, do menšej miery na vysokoškolské vzdelávanie, a to predovšetkým, ak má presah do nami hodnotených oblastí. Opatrenia a sľuby v programoch sme rozdelili na 12 oblastí:

 • Univerzity
 • Systém a riadenie
 • Financovanie
 • Ľudské zdroje
 • Internacionalizácia
 • Hodnotenie
 • Spolupráca akadémia-priemysel
 • Výskum a inovácie v súkromnom sektore/podpora start-upov
 • Výskumná infraštruktúra
 • Výstupy výskumu a inovácií
 • Ostatné

Prvým pozitívnym zistením je, že podstatne viac strán ako v minulosti venuje výskumu a inováciám pozornosť. Strany sme rozdelili na štyri kategórie:

Demokratickú stranu sme zaradili do druhej kategórie, napriek tomu, že má pomerne rozsiahly program v oblasti vysokého školstva. Opatrení pre výskum a inovácie má len pár.

Takmer štvrtina všetkých strán má program, ktorý je možné považovať za komplexne spracovaný. Ich programy obsahujú viaceré opatrenia na zlepšenie aktuálneho stavu. Ďalších 9 strán má v programe o výskume aspoň nejakú zmienku, ale nemôžeme ani náhodou hovoriť o prepracovaných návrhoch v týchto oblastiach. Ostatné strany buď výskumu a inováciám nevenujú, alebo nemajú program vôbec.

Niektoré zo strán dokonca venujú výskumu a inováciám osobitné kapitoly, a tieto oblasti nie sú súčasťou kapitol o školstve, prípadne zaradené v rámci vysokého školstva. To je opäť veľký pokrok oproti minulosti.

Komplexný prehľad programov si môžete pozrieť tu:

https://drive.google.com/file/d/1RU1HLye_TIpp_D0vnU9iY5yWeLdyTbuQ/view?usp=sharing.

 

Daniel Straka, výkonný riaditeľ SOVVA

Barbora Halásová, analytička

Karolína Havlíčková, analytička

Monika Petraninová, projektová manažérka

Martina Šinková, projektová manažérka

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom