Denník N

Ako pomôcť ľuďom v exekúcii nežiť v dobe kešu

Aj keď splácate maximum toho, čo môžete, exekútor vám zakazuje platiť elektrinu cez účet. To musíme zmeniť.

Každý a každá z nás sa môže dostať do situácie, kedy nebude schopný/á splácať svoje záväzky a dostane sa do exekúcie. Tá často vedie k tomu, že osoba v exekúcii nemá prístup k finančným prostriedkom na svojom bankovom účte a uchyľuje sa k čo najväčšiemu využívaniu hotovosti, čo má negatívny dopad aj na osobu v exekúcii, aj na spoločnosť. Preto navrhujeme exekúciu v takej podobe, ktorá by osobám v exekúcii umožnila naďalej využívať svojej financie na bežných bankových účtoch. Takáto úprava exekúcií zabezpečí, že veritelia sa naďalej dostanú k svojim peniazom, ľudia sa nebudú viac a viac zadlžovať a obmedzí sa platenie výplaty „na ruku“. V tomto článku používame pojem „osoba v exekúcii“ ako označenie „povinného“ v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Ako vyzerá exekúcia v praxi? Exekútor/exekútorka si môže vybrať medzi viacerými alternatívami, ako uspokojiť pohľadávky veriteľov. Prvým krokom sú zrážky zo mzdy. Tieto na príkaz exekútora vypočíta mzdové oddelenie zamestnávateľa. Všeobecný mýtus, že týmito zrážkami bude pracovný príjem domácnosti nižší ako dávky v hmotnej núdzi, je lož.

Napriek tomu, že zrážky zo mzdy idú už v maximálnej výške, exekútor „zmrazí“ aj finančné prostriedky na bankovom účte (exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke). To, že tam človek má iba prostriedky, ktoré už prešli exekúciou, a teda sú „čisté“, je vedľajšie. A vtedy nastupujú problematické aspekty súčasnej úpravy exekúcie. Na bankový účet osoby v exekúcii príde už suma „očistená“ od zrážok zo mzdy. Avšak na základe pokynu exekútora sa jej zablokuje účet v banke a osoba v exekúcii už nemá k svojej očistenej mzde prístup (aj keď zo zákona by k zvyšku svojej mzdy prístup mala mať). To má za následok, že nie je schopná platiť akékoľvek platby bezhotovostne zo svojho účtu, ale musí všetko hradiť v hotovosti (je nútená žiť v dobe kešu), s čím sú častokrát spojené poplatky navyše (napr. v prípade platieb za služby mobilných operátorov). Ak však nemá dostatok hotovosti na zaplatenie všetkých platieb, napr. za elektrinu z dôvodu zablokovaného účtu, dostane sa do dlhu, čo môže časom viesť k ďalšej exekúcii, čím sa vytvorí ťažko prelomiteľný začarovaný kruh. Takáto úprava exekúcie má dopad aj na trh práce, keďže osoby v exekúcii sa častokrát nezamestnajú, lebo sa boja exekúcie alebo si nechávajú vyplácať výplatu alebo jej časť „na ruku“.

Čo teda navrhujeme, aby sme osobám v exekúcii pomohli?

Cieľom je, aby aj človek, ktorý má exekúcie, mohol mať bežný bankový účet.

Štát zverejní čísla účtov, z ktorých chodia financie, ktoré nie sú predmetom exekúcie (napríklad dávky, výživné, rodičovské, atď.). Na financie poslané z týchto účtov banka nebude „siahať“ a osobe v exekúcii tak bude umožnené s nimi nakladať. Ďalej osoba v exekúcii donesie od zamestnávateľa potvrdenie, že výplatu má už exekuovanú a z ktorého čísla účtu táto výplata chodí. Ani túto výplatu nebude banka blokovať. Tieto „čisté“ peniaze môže potom človek používať rovnako ako každý iný/iná s bežným účtom a platiť z neho napr. za elektrinu či nájomné. Akékoľvek ďalšie peniaze, ktoré neprídu z týchto účtov, sú bežným exekuovateľným príjmom. Informačné systémy to zvládnu jednoducho a ľuďom to veľmi pomôže.

Výhod takejto úpravy exekúcie je hneď niekoľko:

  • ľudia budú môcť žiť civilizovane, s bežným bankovým účtom,
  • znížime objem šedej ekonomiky,
  • zvýši sa vymožiteľnosť práva, a hlavne rýchlosť tohto vymáhania,
  • zníži sa neistota ľudí, či a koľko financií dostanú na voľné používanie,
  • zníži sa pravdepodobnosť vzniku ďalšieho dlhu pre osoby, ktoré sú už v exekúcii.

PS: viete, ako sa po anglicky povie exekúcia? (pomôcka, nie je to execution)

PPS: kandidujem do parlamentu za koalíciu Progresívne Slovensko/Spolu a viac o mne nájdete na www.palenik.sk

Teraz najčítanejšie