Denník N

Rebelantstvo bez príčiny na Luníku IX

Legendárny James Dean si tesne pred svojou tragickou smrťou zahral postavu Jima Starka v klasickom filme Rebel bez príčiny. Zločinnosť a citová otupenosť dospievajúcej mládeže je v ňom zobrazená ako dôsledok nepochopenia a nezáujmu zo strany dospelých. Jeden z mladých hrdinov filmu to komentuje slovami: „Deti však nie sú nijako zvlášť žiaduce. Sú hlučné a problematické, nemyslíte? Preto je detská izba umiestnená stranou. Až budete mať deti, oceníte toto zariadenie. Môžu vyvádzať a vy to ani nezaznamenáte. Zatvoríte ich tu a do smrti ich už neuvidíte…“

Ozval sa mi spolužiak z gymnázia, ktorý bol pracovne v Košiciach a dohodli sme sa na stretnutí. Na ňom sme sa samozrejme bavili aj o mojich učiteľských zážitkoch z Luníku IX. Keďže je lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť, kamarát sa ma spýtal, či by sa na druhý deň mohol prísť pozrieť na moje hodiny. Súhlasil som.

Prvú hodinu som mal informatiku so skupinou šiestakov. Aj keď sa na informatike celá trieda delí na dve polovice, v počítačovej miestnosti, kde učím, je niekedy viac žiakov ako počítačov, naviac sú niektoré počítače v horšom technickom stave ako iné. Tento problém sa mi podarilo zmeniť na užitočný motivačný nástroj tak, že žiakov púšťam do triedy po jednom, na základe celkového počtu bodov za aktivitu. Najlepšie počítače si tak môžu vybrať najaktívnejší žiaci, ak na niekoho počítač nezvýši, musí si nájsť spolužiaka, s ktorým bude pracovať vo dvojici.

Na hodinách informatiky aktuálne preberáme tematický celok Algoritmické riešenie problémov. Na základe odporúčaní mojich kolegov z Teach for Slovakia využívam na rozvíjanie algoritmických zručností skvelú platformu code.org, vo svete v súčasnosti využívanú viac ako jedným miliónom učiteľov. Kurzy na code.org sú zadarmo, učia deti programovať zábavnou formou pomocou obľúbených postavičiek z Angry Birds, Ice Age, Frozen… Hodiny pre základné školy sú veľmi prístupné, využívajú vizuálny programovací jazyk Blockly vyvíjaný spoločnosťou Google a univerzitou MIT. Stránka je navyše plne lokalizovaná do veľkého počtu jazykov, vrátane slovenčiny, takže moji žiaci si môžu zlepšovať okrem informatických schopností aj čitateľskú gramotnosť.

Na úvod hodiny som žiakom premietol prehľad pokroku v plnení programovacích úloh z predchádzajúcich hodín, pochválil všetkých za to, ako sa im doteraz darilo a povzbudil v samostatnom riešení ďalších úloh. S kamarátom sme potom celú hodinu chodili poza počítače a žiakov, chválili sme ich, ak sa niekomu podarilo vyriešiť nejakú úlohu, povzbudzovali sme ich, ak sa s niečím trápili, prípadne sme im pomohli vyriešiť technický problém, napr. nefungujúce WiFi pripojenie.

Tým, že sme boli dvaja a žiakov relatívne málo, mohli sme sa žiakom dostatočne venovať. Každý zo žiakov pracoval svojím tempom, niekomu to išlo trochu rýchlejšie, niekomu pomalšie, ale všetci sa usilovne snažili a zvládli vyriešiť veľmi veľa úloh. Keď som videl, ako hodina pekne prebieha, neodolal som pokušeniu spraviť si fotku, žiakov som sa preto opýtal, či im to nebude vadiť. Vôbec ich to nevyrušilo, minimalisticky mi naznačili, že im to nevadí a hneď sa znovu ponorili do riešenia programovacích problémov.

Môj kamarát bol hodinou príjemne prekvapený. Musel som sa mu priznať, že som bol prekvapený aj ja. Mal som pocit, že som práve učil najšikovnejšie a najlepšie deti na svete. Rozmýšľal som, čo to spôsobilo. Možno to bolo aj tým, že sa nám s kamarátom počas hodiny u detí podarilo vytvoriť pocit, že sú v centre, nie na periférii nášho záujmu, v kontraste so skúsenosťou Jima Starka a jeho rovesníkov.

Teraz najčítanejšie

Rado Chalupka

Po dvanástich rokoch profesionálnej skúsenosti mimo Slovenska som sa cez program Teach for Slovakia rozhodol dva roky učiť na základnej škole, aby som vrátil všetko dobré, čo som od života dostal. Od septembra 2019 učím matematiku a informatiku na Luníku IX.