Denník N

Slovenské mamy, vráťte sa domov!

Medzi top 10 ženských povolaní za posledných 10 rokov patrí „opatrovateľka v Rakúsku“. Dobrých 30 až 40 tisíc žien chodilo na dvoj- až trojtýždňové turnusy do Rakúska, kde sa starali o seniorov, zväčša 75 a viac ročných. V súčasnosti sa ich počet pohybuje okolo 23 tisíc (zdroj SAV).

Ženy doslova ušli do Rakúska či Nemecka za lepším ohodnotením, čo je fakt. Toto spôsobilo katastrofálnu situáciu s opatrovateľstvom na Slovensku, ktorú vidíme aj z čísel. Máme 14 opatrovateliek na 1000 Slovákov nad 65 rokov. Priemer v krajinách na západ od Slovenska je 82, čo je viac ako 5-násobok toho, čo máme doma.

Čo vyhnalo naše mamy do zahraničia?

Bola to mzda a  pracovný rytmus rozdelený na dve časti – obvykle na 2 týždňový čas v práci a na čas strávený doma v rovnakej dĺžke. Avšak kým na Slovensku v roku 2010 bola priemerná mzda 769 €, dnes je to 1100 €, teda o 43% viac. Za tú istú dobu stúpla priemerná mzda v Rakúsku len o 22%. Rozdiel v platoch sa teda citeľne znížil. (Ak hovoríme o mzde opatrovateľky, tak v roku 2010 bola na Slovensku  450 €, dnes je to 800 € – čo je nárast o 78% pri odpracovaní 160 hodín/mesiac = 5€/hodinu).

Toto povolanie, či skôr činnosť v Rakúsku pomaly stráca u slovenských opatrovateliek na atraktivite. Od roku 2016 dochádza k poklesu záujmu o túto prácu a už v roku 2017 pracovalo v Rakúsku viac opatrovateliek z Rumunska než zo Slovenska. Priemerná mzda opatrovateliek v Rakúsku za posledných 10 rokov skôr klesla, v najlepšom prípade nestúpla a teda sa rozdiel v ohodnotení opatrovateliek ešte viac znížil. Aktuálne zarába bežná opatrovateľka cca 60 € denne (za 24 hodinové opatrovanie 2,50€/hodinu).

Opatrovateľky platia v Rakúsku odvody (SVA – Sozialversicherungsabgaben) 171 €. To je menej ako sú naše minimálne odvody (238,80 €), no mnoho opatrovateliek nevie, že na konci ich pôsobenia dostanú niečo ako doúčtovanie vo výške aj 3 až 4 tisíc €.

Ďalší problém sú detské prídavky. Rakúsky štát sa vehementne bráni vyplácaniu prídavkov na deti, ktoré v Rakúsku nežijú, čo je do určitej miery pochopiteľné a prídavky znižuje. Aktuálne klesla ich výška z vyše 200 € na 158 € a bude ďalej klesať. Doslova k masívnemu zníženiu dávok došlo v prípade práceneschopnosti. Denná dávka klesla zo 60 € na 6,20 €.

Navyše, výnimkou nie je ani zneužívanie sprostredkovateľskými agentúrami, často nevýhodné a nevyhovujúce pracovné podmienky, čas stratený cestovaním, agentúrou nanútený a drahý transport a provízie pre agentúru.

Som presvedčený, že je načase vrátiť sa domov.

Uvedomujeme si, že podmienky ešte stále nie sú ideálne, že výplata za dva týždne namiesto skoro rovnakej za mesiac je ešte stále motiváciou a hoci by možno aj rodičia opatrovateliek potrebovali ich pomoc častokrát viac ako cudzí ľudia v Rakúsku, legislatíva je nastavená tak, že ich za to na Slovensku nedokáže primerane zaplatiť. Chýba ešte minimálne 300 eur mesačne naviac. Bohužiaľ, pri opatrovaní na Slovensku sa vám môže o polohovateľných posteliach, dostatočnom množstve zdravotných a hygienických pomôcok a individuálnom prístupe len snívať. Ale všetko sa dá riešiť.

Slovenské mamy, je čas vrátiť sa domov!

Aby sme vám my v SaS návrat uľahčili, máme v našom programe Návod pre lepšie Slovensko časť Dlhodobá starostlivosť – www.sas.sk/dlhodoba_starostlivost. Jej základom sú zásadné systémové zmeny:

-garantovaný príspevok na odkázanosť

-viaczdrojové financovanie

-kvalita poskytovaných služieb (štandardy) vrátane adekvátneho financovania zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia (ale nie ako dnes, omrvinky 3,30 eur na deň pre najťažšie postihnutých klientov, ale hradenie všetkých potrebných zdravotných/ošetrovateľských výkonov, tak ako je to v ČR)

-nediskrimináciu verejných a neverejných poskytovateľov a ich rovnoprávne postavenie

 -zmeny navrhované v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú osobnej asistencie, agentúr osobnej asistencie alebo ktoré  majú zjednotiť a zjednodušiť  posudkový systém a vytvoriť nezávislé inštitúcie, v dôsledku čoho  sa zvýši nielen objektivita posudzovania, ale odbremeníme aj obce, ktoré môžu časť usporených  zdrojov investovať do sociálnych služieb.

Vytvorenie efektívneho a funkčného systému v oblasti sociálnej ochrany, vrátane financovania, bude znamenať aj správne a spravodlivejšie nastavenie pracovných, personálnych a mzdových podmienok aj pre opatrovateľský personál v sociálnych  a zdravotných  službách.

V prípade účasti SaS vo vláde sme pripravení okamžite začať realizovať tieto zmeny. Keď si vezmete, že voľby sú o 2 týždne, opatrovateľky si môžu pomaly baliť kufre a vracať sa domov. Tam, kde ich veľmi potrebujeme.

 

 

Teraz najčítanejšie

Richard Sulik

Záleží mi na tejto krajine. Lebo tu chcem žiť, lebo sem patrím. Nechcem aby moje deti opustili Slovensko, ako moji rodičia v 1980. Preto som v politike, preto spravím všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Máme na to. Máme skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier a ak bude veci verejné spravovať lepšie, bude tu radosť žiť.