Denník N

Kuffa – keby Ježiš nevstal z mŕtvych, v hrobe by sa obracal

Som kresťan katolík. Hanbím sa za farára Kuffu. Hanbím sa preto, lebo jeho konanie je v ostrom rozpore s kresťanskou náukou a učením Ježiša Krista. Práve takíto ľudia poslali Ježiša na smrť…Kuffa požehnal ĽSNS

Slová plné nenávisti, ktorými  farár Kuffa v svojich kázňach vyjadruje svoje názory na mnohé, prevažne liberálne ladené témy, už prestali tolerovať aj jeho nadriadení. Keďže ich pán farár očividne považuje za hlupákov, zo zákazu jeho agitačného vystupovania si nič nerobí. Účastníci modlitbového stretnutia pred Úradom vlády v Bratislave si tak mohli vypočuť jeho bludné martírske posolstvo v podobe videoprodukcie.

 

 

Kadencia nenávistných posolstiev tejto osoby, ktorá znesväcuje kňažské rúcho je tak vysoká, že ju nemožno ponechať nepovšimnutú. Mrzí ma očividný spolupodiel dlhodobo mlčiaceho vedenia Cirkvi na Slovensku, ktorá dovolila a požehnala znovuzrodenie klérofašizmu, ktorého hlavným rečníkom je práve farár Kuffa.

Čo si má myslieť mladý človek, ktorý ešte neprešiel ireverzibilným zatemnením mozgu, o viere, Kristovom učení, keď práve ten, ktorému majú jeho ovečky dôverovať dokáže v jednom súvetí kresťansky milovať aj vražebne nenávidieť? Ako môže človek, ktorý má v srdci toľko nenávisti, pôsobiť ako kňaz? Čo je tá sila, ktorá mu napriek všetkému kresťanskému učeniu, umožňuje ovládať chudobných duchom? Je nenávisť typická pre fašizmus silnejšia než zdravý rozum?

Ako veriaci kresťan môžem byť v pravidelnom duchovnom rozhovore s Ježišom, nie tom strojenom, prezentovanom memorovanými básničkami, ale priamom. Občas mi fantázia zablúdi na pokojné miesto, kde počuť len šum vetra hrajúceho sa s poletujúcim jesenným lístim. Tam sa ho bez očakávania odpovede pýtam: čo by si robil, keby si tu bol s nami? Odoveďou na tieto otázky sú slová, ktoré povedal keď žil:

  • Vaše vnútro neznečisťuje to, čo vchádza do úst, ale čo z nich vychádza.
  • Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.
  • Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameňom.
  • Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé.
  • Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť.
  • Miluj svojho blížneho ako seba samého.

To je len pár slov, z ktorých cítiť obrovskú lásku a toleranciu. Tam, kde začína nenávisť, sa ich význam žiaľ stráca. Z milujúceho a tolerantného kresťana sa tak stáva človek so srdcom plným nenávisti. Nenávisti voči ľudom, ktorí nezdieľajú totožné názory, ktorí nespĺňajú ideálnu predstavu o ústavom danej typickej rodine, pretože sa z Božej vôle narodili s inou orientáciou, než je tá, ktorá je všeobecne akceptovaná. Nenávisti voči ľuďom, ktorí sú láskaví, vľúdni, úprimní, otvorení a tolerantní. Preste takí, akým bol aj Ježiš. Aj on dokázal žiť medzi ľuďmi, s ktorých hodnotami sa nestotožňoval a napriek tomu sa s nimi dokázal rozprávať, vedel im slúžiť, prejavovať lásku aj súcit. V tomto ohľade bol Ježiš veľkým liberálom, za čo bol farizejmi kritizovaný. Prečo hodnoty, ktoré boli Ježišovi kedysi vlastné, a ktoré dnes charakterizujú liberalizmus, sú  u silne konzervatívnych, farizejsky zmýšľajúcich kresťanoch typu Kuffa, považované za zlé a pojem liberalizmus používajú ako nadávku? Mám strach z vyslovenia otázky, ako by dopadol Ježiš v dnešnej dobe, keď ľudia ako farár Kuffa a vodca Kotleba oslovujú masy.

Myseľ úprimného kresťana mi nedovoľuje a nikdy nedovolí prijať fakt, že sa opätovne a nahlas spája fašizmus s kresťanstvom. Dovolím si povedať, že len ignorant na mentálnej úrovni debility dokáže popierať fakty, ktoré jednoznačne hovoria o tom, že Kotlebova ĽSNS je fašistickou stranou a že fašižmus je zlý. Že fašizmus stojí za utrpením miliónov ľudských bytostí, že holokaust bol skutočným zločinom.

Voliči ĽSNS, predstavitelia KDŽP (Kresťanská demokracia žvot a prosperita), nie, necítim voči vám nenávisť, ja na rozdiel od vás, som pravým kresťanom. Je mi vás ľúto. V zaslepenosti nenávisťou ste len stratili schopnosť racionálneho uvažovania.

Pán farár Kuffa, modlím sa za Vaše zdravie, práca, ktorú vykonávate v prospech Vami vybratých minoritných skupín je výnimočná a celospoločensky prospešná. Verím, že mnohým ľuďom v dobrom ešte zmeníte život a privediete ich na správnu cestu, keď sa z tej nesprávnej, po ktorej práve kráčate Vy, odkloníte. Verím, že v boji s fašistickým diablom zvíťazíte.

 

 

Apelujem na predstaviteľov Cirkvi na Slovensku, dištancujte sa od konania pána farára Kuffu, ktorý ako kňaz, kážucí občanom, neprimeraným spôsobom zasahuje do predvolebného boja. Z pozície kňaza, prezentovaný v kňažskom rúchu, v propagačných novinách ĽSNS, plných nenávisti a zavádzajúcich informácii, radí kresťanom, aby volili Kotlebovcov…mlčanie je tichým súhlasom, súhlasom s fašizmom, s fašizmom, ktorý zabíjal a ktorého jediným programom je nenávisť a klamstvo…

Ps.ospravdlňujem sa za nadpis, no jednoducho som to tak cítil

Teraz najčítanejšie

Milan Kulkovský

Lekár, primár Interného oddelenia NsP Považská Bystrica. „Svet je príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľuďom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať." A.Einstein