Denník N

O najdôležitejších voľbách

ilustračná fotka, autor: Martin Dubovský
ilustračná fotka, autor: Martin Dubovský

Minulý rok sa pre mňa stal zázrak. Novú rodinu  si “našlo” veľa opustených detí. Veľa detí z tých, na ktoré nie je poradovník. Veľa detí z tých, ktoré majú v našej málo tolerantnej krajine smolu.

Hoci sa narodia ako deti, ktorým nič fyzicky nechýba, majú smolu so svojou farbou pleti alebo pôvodom zapísaným v sociálnej správe.

Minulý rok sa niekoľko takýchto detí dostalo do nových rodín. V silnejúcom nepriateľstve voči akejkoľvek inakosti a voči Rómom na Slovensku, mám z toho hlbokú radosť. Som šťastná, že sa niektorí dospelí ľudia nezľakli. Teda, myslím, že mali strach, ale nedovolili mu, aby ich paralyzoval. Našli v sebe oči, ktorými sa pozerali na opustené rómske dieťa ako na opustené dieťa a na seba sa pozerali ako na rodičov, ktorých práve toto dieťa hľadá a potrebuje! Urobili v sebe voľbu – najpodstatnejšiu a na celý život.

Minulý rok som bola svedkom zázrakov. Zažila som, ako sa otvorili dvere do rodín niekoľkým rómskym dievčatám a chlapcom, ale dokonca aj rómskym dvojičkám, nazvala som ich Okaňa a Vlasatica! A stalo sa tiež niečo ešte nevídanejšie. Otvorili sa dvere do rodiny prenádhernej rómskej princezničke Krehulienke s chatrným zdravím.

A viete, čo som ešte zažila? Jedna biela pestúnska mama, ktorá sa už 10 rokov s láskou stará o rómskeho chlapca, mi s rozžiarenými očami o ňom povedala: “Martinko môže byť predsa niekto! Má na to!”

Ďakujem za všetky tie voľby dospelých! Ďakujem za všetkých, ktorí takto volili predvlani, či predpredvlani. A som vďačná aj za tých, ktorí začínajú o takýchto vlastných voľbách uvažovať. V Návrate vieme veľmi dobre, nemajú to vyhraté, ale trúfli si!

Urobili podstatné rozhodnutie nielen pre seba, ale aj pre tie deti, a urobili rozhodnutie za nás a pre nás všetkých! Prekonali to najťažšie v sebe – vlastné strachy a bariéry! V tom najintímnejšom, čo sa v nich rodilo,: v rodičovstve, ponúkli týmto deťom najviac, čo mali. Neskorumpovaný sľub lásky, bezpečia a dlhodobej istoty – domov.

Teraz je rad na nás, zvyšných! Čo máme ponúknuť týmto dospelým a ich pestrofarebným rodinám, aby sa tu medzi nami o prijaté deti a o seba nebáli?  Čo môžeme urobiť, aby bolo takýchto dospelých viac?

Verím, že mnohí to vieme. Ale potrebujeme to nielen vedieť, ale robiť aktívne kroky.

Som rada, že som súčasťou Návratu. Pred viac než 25 rokmi si ľudia, ktorí ho zakladali, zvolili! Zvolili si byť organizáciou podporujúcou také zmeny v spoločnosti, v ktorej bude starostlivosť o ohrozené deti postavená na ozajstných rodinných modeloch. Pretože rodinnú atmosféru môže priniesť dieťaťu len rodina, nie kvalitne vybudovaná inštitúcia. Tiež sa rozhodli, že budú svojou odbornosťou prispievať prednostne k umiestňovaniu znevýhodnených detí do nových rodín. V kontexte Slovenska to znamenalo aktívnu pomoc s umiestňovaním rómskych detí, detí vekovo starších, súrodencov a detí so zdravotnými ťažkosťami. Nič na tom už roky nemenia. Zvolili si takto vtedy a volia denne, pretože to bolo a je stále potrebné! A postupne k tomu zháňali peniaze, zamestnali odborníkov a budovali systém vlastných odborných služieb. Aby to tie rodiny dali!

Som rada, že som toho súčasťou. A ja a moji kolegovia sme na tieto pestrofarebné rodiny hrdí. Pre nás tvoria základ krajiny, v ktorej nájdu rodinné zázemie všetky opustené deti, nielen vybrané skupiny z nich!

Sme na nich hrdí a pripravení, tak ako doteraz, byť im dlhodobou odbornou oporou!

A ako môžete pomôcť Vy? Voľte každý deň múdro! Každé hanlivé slovo o Rómoch ubližuje týmto pestrofarebným rodinám, ubližuje aj Krehulienke, Okani, Vlasatici i Martinkovi. A ubližuje všetkým deťom, na ktoré nie je poradovník a  ktorým nechýba zdravotne naozaj nič, len to jediné, čo vlastnia mnohí gádžovia – rodina. A viete, že to ubližuje aj pôvodným rodičom týchto detí, ktorí nemali na to, aby si svoje deti vychovali, a tak ich radšej odovzdali do gádžovských inštitúcií? A viete čo sa udeje, keď sa tieto odmietnuté deti  nedostanú do našich gádžovských rodín? Zostanú v našich gádžovských drahých zariadeniach, ktoré platíme z našich daní tomuto štátu. A potom, keď tie odmietnuté deti vyrastú na dospelákov, budeme ako správni gádžovia očakávať, že sa k nám zaradia a že budú prispôsobiví. Milí gádžovia aj negádžovia, premýšľajte a voľte múdro. Tieto voľby, ktoré prebiehajú každý deň v nás samých, sú oveľa podstatnejšie.

Mgr. Dana Koníček Žilinčíková, sociálna a psychoterapeutická poradkyňa v Centre Návrat, o. z. v Banskej Bystrici

Teraz najčítanejšie

Návrat

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku. Všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne. Rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.