Denník N

Výstrel do našich myslí a sŕdc

21. február 2018

Je streda. Do domu vo Veľkej Mači vstúpi vrah a výstrelmi do hlavy a srdca zavraždí dvoch mladých ľudí.
Nastáva ticho.
Ticho preruší až žiaľ sestry … brata… matky … otca.
Vzlyk napĺňa dom. Ten dom, ktorý doposiaľ napĺňala láska.
Ján a Martina boli zavraždení.
Objednávka znela: „umlčať novinára pre vypovedané slovo o pravde.“
Svetlo pravdy na chvíľu zhaslo.
Ozvena výstrelu však zasahuje ďalšie srdcia a mysle. Blízki, kamaráti, kolegovia…
Ozvena sa šíri obcou, mestom, krajinou.
V jednom momente stojíme na námestí so sviečkou v ruke a nechávame svojím srdcom preniknúť výstrel, aby to srdce znova ožilo.
Svetlo pravdy sa opäť rozžiari.
A presvecuje naše mysle.
V duchu si predstavujeme, čo ak by to bol môj syn … moja dcéra … môj brat … moja sestra.
21. február 2020
Je piatok. 2 roky po vražde. Opäť stojíme na námestí a opäť rozsvecujeme to isté svetlo.
Hľadáme tým akýsi pôvodný stav našich sŕdc a myslí.
Z verejného doznania jedného z vrahov sa dozvedáme mrazivú skutočnosť: K vražde by nikdy nedošlo nebyť Fica, Kaliňáka…
Slová sa ozývajú ako výstrel zo zbrane: „K vražde by nikdy nedošlo nebyť Fica, Kaliňáka…“
Aby sme dnes tieto slová počuli, sme najskôr museli na námestí opakovane zvolať „Róbert Fico, Róbert Kaliňák – Odstúpte!“
No dva roky po vražde tu nestojíme sami. Vedľa nás dnes na inom námestí a v inom čase stojí aj hluchota a apatia k bolesti a utrpeniu. Chlad srdca a uzavretosť mysle. Je to ten stav mysle a srdca, ktorý zabil Jána a Martinu. Je to ten stav mysle a srdca, ktorý sa neštíti strieľať ani do ( už ) postreleného srdca matky.
To čo dnes ako spoločnosť zažívame je súboj o charakter našich sŕdc a myslí.
Tento súboj nemožno vyhrať spoločensky, pretože je to súboj vnútorný a individuálny a prebieha v každom jednom z nás. Každý z nás si môže dobrovoľne vybrať či sa nechá strelou zasiahnuť, alebo sa jej vyhne.
Sú to dve rôzne cesty. Obe nás premieňajú, no iba cesta dobrovoľného zranenia je v skutočnosti cestou tej správnej premeny.
K pamiatke Jána a Martiny, ktorí boli zavraždení dňa 21.2. 2018.

Teraz najčítanejšie