Denník N

Plačem

Dnešný deň nepotrebuje veľké slová, silné gestá, predvolebné sľuby, veľké mítingy, šarvátky a spory. Odkazom Jána a Martiny je pravda. Keď budeme pravdiví voči sebe aj voči ostatným, tak vtedy bude pamiatka Jána a Martiny v našom živote naplnená.

Približne dvadsať rokov po ukrižovaní Ježiša Krista, potom ako Jeho ľud zabudol na zmysel a dopad Jeho smrti napísal apoštol Pavol nasledovné: „Lebo ja viem toto: že po mojom odchode vojdú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda.  Ba aj z vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby tiahli učeníkov za sebou. Preto bdejte a pamätajte, že tri roky deň a noc neprestal som so slzami napomínať jedného každého.“ Biblia, Skutky Apoštolov 20. kapitola. Apoštol Pavol plakal, keď videl ako Tí, ktorých sa najprv dotkla smrť ich Pána a rozhodli sa ho nasledovať, zabudli na Jeho odkaz. Reakcia Pavla je, že plače.

Dnes si pripomíname výročie vraždy Jána a Martiny, ktorí položili svoje životy kvôli pravde. Podobne ako u Pána Ježiša Krista, Ktorý je Pravda, zomreli kvôli pravde. Počúvam pieseň na ich pamiatku, predstavujem si krajinu a tiež plačem. Lebo všetko na čo s pozriem dookola na mňa kričí, že máme plné ústa ich pamiatky, no na ich odkaz sme zabudli – ich odkazom je pravda. Dnešný deň nepotrebuje veľké slová, silné gestá, predvolebné sľuby, veľké mítingy, šarvátky a spory. Odkazom Jána a Martiny je pravda. Keď budeme pravdiví voči sebe, aj voči ostatným, tak vtedy bude pamiatka Jána a Martiny v našom živote naplnená. Ján Hus povedal o pravde nasledovné: „Tedy, verný kresťan, hľadaj pravdu, počuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, bráň pravdy až do smrti: neboť pravda ťa vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti duše a konečne od smrti večné, ktorý jest odlúčenie večné od milosti Božej…“

Keď sa obzriem okolo tak plačem, lebo Tí čo najviac volajú po odkaze Jána a Martiny, šliapu po pravde, popierajú vlastné činy a skôr sa hodí na nich iný citát od toho istého Jána Husa: „Zlorečený je ten, kto pre skývu chleba opustí pravdu.“

Plačem. A som presvedčený, že ten kto dnes plače, bude voliť dobre, ten kto dnes plače, prenesie odkaz Jána a Martiny do jeho vlastného vnútra aj života tejto ťažko skúšanej krajiny, nášho pozemského domova.

 

Teraz najčítanejšie

Ivan Hlavanda

Patent na rozum nemám. Som hriešny, omylný, emotívny, častokrát cynicko-sarkastický, ublížil som mnohým, a predsa sa nadejem, že sa nad to povznesiete a pokúsite sa oddeliť predložené myšlienky v mojich blogoch, ktoré budú nasledovať - od ich nedokonalého autora.