Denník N

Rozhovor s rodičmi plavcov: „Keď ide o deti, emócie sú namieste.“

„Sme svedkami veľkej netransparentnosti a diskriminácie od pána primátora. Absolútne neberie do úvahy fakty a nespochybniteľné dáta, nereflektuje analýzu nájmov mestských plavární na Slovensku, ignoruje názor odborníkov zo Slovenskej plaveckej federácie.“

Od septembra 2019 rodičia mladých plavcov čelia likvidačným cenám nájmu plaveckých dráh na plavárni, ktoré sú pre tento typ bazénu v správe mesta momentálne na celoslovenskom maxime. O tejto problematike a o dlhodobom ignorovaní „Iniciatívy rodičov“ zo strany vedenia mesta som písal tu:  http://bit.ly/S-necinnostou-vedenia-mesta-zvadzaju-plavci-tichy-boj

O tom, ako celú situáciu vnímajú rodičia Plaveckého klubu Pezinok, o ich očakávaniach bezprostredne po voľbách v januári 2019, cez všetky pokusy komunikovať s vedením mesta až po ich pocity zo súčasnej situácie, kedy sa zmenila cena nájmu za dráhu z 9 na 21 eur, som sa rozprával priamo s predstaviteľmi Iniciatívy rodičov pri Plaveckom klube Pezinok.

V najbližších dňoch ich čaká stretnutie s primátorom, predsedom komisie športu a zástupcami klubov. Pezinčanom ostáva veriť, že po tomto stretnutí sa trápenie plavcov skončí a vedenie mesta ustúpi od extrémne vysokého nájmu, nad ktorým krúti hlavou aj vedenie Slovenskej plaveckej federácie.

Je známe, že primátor Igor Hianik ako predstaviteľ novej generácie politikov so svojim tímom vyhral voľby sloganom „Aktívne mesto Pezinok“. Aké ste mali očakávania od nového vedenia mesta?

Martin J.: Myslím si, že tak ako mňa, aj väčšinu ľudí oslovil pán Hianik svojou kampaňou, počas ktorej sa stretával a diskutoval s luďmi. Veril som, že ako poslanec má dostatok skúseností a znalostí na túto funkciu, veril som, že po voľbách, už v pozícií primátora bude konať tak, ako pred voľbami sľuboval.

Michaela L.: Pán Hianik mal dynamickú kampaň, počas ktorej aktívne komunikoval s občanmi. To viedlo k presvedčeniu, že mu na meste záleží, že ponúka alternatívu a aktívny prístup naprieč všetkými oblasťami. Do dnešného dňa však pán Hianik nemá programové vyhlásenie, alebo aspoň konkrétne body programu, ktoré by mohol občanom ukázať a odkomunikovať, čo z toho reálne naplní.

Lubica SZ.: Mňa zaujala oblasť športu, napríklad zmienka o rannom plávaní pre verejnosť. Ja, rovnako ako iní rodičia, sme sa na facebooku zapájali do ankiet o pešom a cyklopohybe detí. S odstupom času vnímam, že to bola len snaha zviditeľniť sa u cieľovej skupiny voličov.

Monika G.: Myslela som si, že mesto a bude snažiť o zlepšenie podmienok pre šport a kultúru a to v rovine samotnej podpory športu a kultúry. Očakávala som, že budú podporované populárne športové podujatia a bude vytváraný priestor na ich ďalší rozvoj a nové aktivity, že mesto sa stane akýmsi mediátorom medzi jednotlivými športami v snahe spájať ich činnosti. Podporu športu som si vysvetlila ako proces, ktorého výsledkom bude šport dostupný pre všetky sociálne skupiny. Opak je pravdou. Za mňa je súčasná situácia veľkým sklamaním. Kroky mesta vedú k absolútnemu znechuteniu ľudí čokoľvek robiť, k neúmernému zdraženiu prenájmu športoviska, čo spôsobí, že šport bude nedostupnejší pre veľkú skupinu obyvateľov. Len nadštandartne zarábajúci si ho budú môcť dovoliť.

V septembri 2019 prišlo k zmene cien za nájom plaveckých dráh pre Plavecký klub Pezinok. Primátor argumentoval predovšetkým netransparentnosťou nájmu pre PKPK pred septembrovou zmenou a samotné zvýšenie vníma ako antidiskriminačné opatrenie, ktoré má zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky deti. Zaujíma ma váš názor na tieto vyjadrenia.

Lubica SZ.: Plavecký klub Pezinok, ako aj iné kluby, akceptoval komerčnú cenu 21 eur/hod v časoch, ktoré kolidovali s plávaním verejnosti – čiže cez víkendy a pracovné dni od 18:30. Tu dochádza k zavádzaniu verejnosti o „dorovnávaní“, pretože zvýšenie nájmu zo sumy 9 eur na 21 eur sa dotklo času, ktorý bol roky určený na plávanie detí a mládeže. Na nesprávnosť argumentov upraviť cenu za nájom dráh určenú na plávanie detí na komerčnú úroveň upozornil Plavecký klub primátora aj po stretnutí klubov 26.6. 2019, kde bol tento zámer spomenutý a zároveň bola snaha odobrať Plaveckému klubu Pezinok dráhohodiny, v ktorých pravidelne plávajú deti. Uviedli sme, že si želáme, aby aj iné kluby mali pre deti nižšiu cenu za plavecké dráhy a že určite nenesieme zodpovednosť za to, že mesto s nimi v minulosti podpísalo zmluvy za vyšší nájom. Taktiež sme trvali na posudzovaní transparentných overiteľných počtoch plávajúcich detí.

Monika G.: Chcela by som upozorniť, že argumentácia v štýle pred Hianikom a teraz, je úplne irelevantná. Pre nás je to mesto, nech je reprezentované kýmkoľvek. Ceníme si snahu o stanovenie rovnakej výšky nájomného pre všetky kluby. Toto je to, čo neustále zdôrazňujeme na každom stretnutí s poslancami či primátorom. Aj napriek tomu pán Hianik a verní členovia jeho tímu podsúvajú, že bojujeme len za Plavecký klub Pezinok.

Martin J.: Namiesto komunikácie a riešenia zo strany primátora nastalo ohováranie a osočovanie na adresu vedúcej klubu, pani Kúdelovej. V decembri si konečne pán primátor vyhradil čas pre rodičovskú iniciatívu a spolu s prezidentom Slovenskej plaveckej federácie mu boli vysvetlené naše analýzy a argumenty. Hneď na začiatku stretnutia sme opäť zdôraznili, že Plavecký klub Pezinok nikdy nežiadal nižšie ceny za plavecké dráhy iba pre seba, že cena by mala byť rovnaká pre všetky kluby. Naša otázka znela, prečo sa cena upravila nahor na úroveň komerčnej ceny 21 eur.

Lubica SZ.: Sme svedkami veľkej netransparentnosti a diskriminácie od pána primátora. Absolútne neberie do úvahy fakty a nespochybniteľné dáta, nereflektuje analýzu nájmov mestských plavární na Slovensku, ignoruje názor odborníkov zo Slovenskej plaveckej federácie.

Martin J.: Ako prejav slušnosti, rešpektu a odbornosti by som očakával, že pán Hianik pred tým, ako zvýši ceny, dá zanalyzovať dotknutú oblasť a výsledok predostrie dotknutým organizáciam. Nestalo sa. Táto zmena prišla v čase, keď nebol zvolený ani riaditeľ MPS a ani riaditeľ plavárne. Išlo o jednostranné rozhodnutie pána primátora, bez možnosti sa vyjadriť a argumentovať.

Ako sa k zvýšeniu ceny nájmu pre PKPK postavilo vedenie klubu?

Martin J.: Vedúca klubu okamžite informovala rodičov o navýšení ceny nájmu za dráhu, ktoré navýšilo konečnú cenu za tréning v bazéne o viac ako 100%. Následne vysvetlila iniciatíve rodičov podrobnú kalkuláciu ceny pre jednotlivé skupiny a že navýšenie konečnej ceny bolo spôsobené navýšením cien za prenájom dráh.

Michaela L.: Štatutárka klubu pre väčšiu transparentnosť začala rodičom počítať poplatok vždy na mesiac, kde sa odráža počet dní a plaveckých tréningov.

Lubica SZ.: Viacerí odborníci z prostredia plaveckého športu potvrdia, že klub prešiel na systém poplatkovania, ktorý je veľmi pracný, aby bol čo najtransparentnejší – aby sa tak predišlo neodôvodneným podozreniam. Ja ako rodič som spokojná s manažovaním klubu, informovanosťou o pôsobení mojich detí v klube a o jeho aktivitách, s intenzitou a prehľadnosťou komunikácie vedenia klubu. A s nevôľou sledujem, ako nekompetentné rozhodnutie predstaviteľov mesta ovplyvňuje športovú aktivitu mojich detí.

Zmenila sa nálada v klube, odkedy máte jeden z najvyšších nájmov v rámci mestských plavární na Slovensku? Ako tento fakt vplýva na klub, rodičov a samotné deti?

Monika G.: Nálada v klube sa zmenila, ľudia sa viac zomkli. Krok mesta považujeme za bezprecedentný.

Lubica SZ.: Klub ani rodičia sa o tejto téme pred deťmi nezmieňujú. Deťom je jedno, kto je vo vedení mesta, plnia si svoje povinnosti, radi športujú a tak to má byť.

Robert V.: Stopercentný skok poplatkov z mesiaca na mesiac zaťažil výrazne rozpočty rodín. O tých rodinách s dvomi či tromi deťmi radšej ani nehovorím. Je to nehorázne, aby tento šport toľko stál. Deti nezaťažujeme, milujú tento šport, sú výborná partia a rodičia ich budú podporovať, kým sa len bude dať.

Michaela L.: Samozrejme, že rodičia navýšenie ceny vnímajú citlivo a možno emotívne, čo bolo rodičom vedením mesta vytknuté, ale pokiaľ sa bude jednať o deti a financie, vždy to bude emotívne.

Martin J.: Niektorí rodičia začali zvažovať, či ich dieťa bude pokračovať v plávaní, či mu budú môcť zabezpečiť finančne aj tréning mimo bazén, či prestane chodiť na iný krúžok. Rodičia platia a kompetentní mlčia. Každý mesiac nečinnosti primátora a riaditeľa MPS znamená zásah do rodinného rozpočtu a rátanie každého eura.

Lubica SZ.: Rodičia si túto situáciu už jasne pomenovali. Podľa nás ide žiaľ o pokus zlikvidovať najstarší a najpočetnejší plavecký klub, ktorému s dôverou zverujeme svoje deti. Argumenty, fakty a spôsob konania pána primátora tomu nasvedčuje.

Zástupcovia rodičov sa aktívne snažia vzniknutú situáciu riešiť, napísali primátorovi niekoľko otvorených listov, zorganizovali stretnutie s prezidentom Slovenskej plaveckej federácie, rodičia vystúpili aj na pôde MsZ. Ako s vami komunikujú kompetentní?

Lubica SZ.: Nekomunikujú spôsobom, akým má samospráva s občanom komunikovať. Nedodržiavajú lehoty, vyvolávajú tlak len na tento jeden športový klub v meste a na štatutárku klubu, očierňujú a znevažujú nás, podieľajú sa na antikampani voči klubu a rozdeľovaní občanov.

Michaela L.: Doposiaľ sme p. Hianikovi poslali 4 listy, ale žiaľ ani na jeden sme nedostali oficiálnu odpoveď. Pán primátor ale napríklad na facebooku zverejnil veľmi tendenčnú tabuľku, ktorá pracovala s nereálnymi veličinami. Niektorí zamestnanci mesta začali šíriť nepravdy na adresu Plaveckého klubu Pezinok a rodičov nazvali zmanipulovanými.

Monika G.: Jedna aktívna zamestnankyňa MsÚ vypracovala stanovisko k vzniknutej situácii, kde rodičov označila za zmanipulovaných (link tu: https://bit.ly/stanoviskomesta) Toto stanovisko malo byť zverejnené v Pezinčanovi v prípade, ak by PKPK nepodpísal koncom decembra novú zmluvu s rovnako vysokým nájmom.

Ako vnímate vyjadrenia niektorých poslancov z tímu Hianik smerom k Plaveckému klubu Pezinok na facebooku?

Martin J.: Miesto toho, aby pán primátor komunikoval s občanmi cez facebook, by sa mal s ľuďmi stretávať a riešiť problémy či návrhy osobne. Na riešenie problémov je potrebná diskusia, nie jednostranné, zavádzajúce a nepravdivé informácie vytrhnuté z kontextu, šírené cez sociálne siete. Nie je možné sledovať a ani reagovať na všetky príspevky. Sme rodičia, ktorí majú zamestnanie, starajú sa o svoje deti, rodiny. Je vyčerpávajúce a na úkor času pre svoju rodinu bojovať s ignoráciou pána primátora a tímu Hianik.

Michaela L.: Vyjadrenia sú neprofesionálne, tendenčné a vytrhnuté z kontextu celej situácie. Prostredníctvom facebooku bolo smerom k našej iniciatíve vyslaných veľa takýchto reakcií, či už zo strany primátora, ale aj poslancov, napríklad pána Milana Čecha, ktorý sa tiež neunúval odpovedať na oficiálny list oficiálnou cestou.

Koncom februára sa má uskutočniť stretnutie za okrúhlym stolom s vedením mesta, predsedom komisie športu a predstaviteľmi klubov, určite očakávate aj vyjadrenie primátora. Aký výsledok stretnutia budete považovať za priaznivý?

Lubica SZ.: Budeme radi, ak sa pozornosť poslancov a vedenia mesta upriami na fakt, že v Pezinku máme pre deti najvyššiu cenu nájmu za plaveckú dráhu v bazéne tohto typu na Slovensku a že vedenie mesta sa bude zaoberať len týmto faktom. Bez odbočovania od témy. Deti plávajúce na plavárni by mali mať nájomné stanovené na základe relevantných dát a nemali by byť určované „kartelovou“ dohodou klubov. Určenie ceny je v kompetencii mesta. Môžu vychádzať z toho, čo už bolo v Pezinku platné do júna 2019. Myslím, že pre rozhodnutie mesta rodičia zozbierali dostatok údajov.

Monika G.: Dosiahnutie nájomného na úrovni, ktorá je bežná v porovnateľných mestách na Slovensku, čo je približne na úrovni 9 eur za dráhu na hodinu pre všetky kluby a ukončenie šikanovania nášho klubu. Tiež očakávame transparentné stanovenie pravidiel pre prideľovanie dráh na každú sezónu a rovnaké podmienky pre prezentáciu aktivít klubu v pezinských médiách.

Robert V.: Niektorí poslanci majú snahu vec pochopiť. Vyzerá to tak, že je ich už viac, ktorí pochopili, že takto to nemôže zostať. Som optimista, stále verím, že pán primátor sa len pomýlil, alebo vychádzal z nesprávnych informácií a teraz len akosi nechce cúvnuť. Týmto ho povzbudzujem, nech sa toho nebojí, nemôže predsa vedieť všetko. Je mladý, funkcii sa učí za behu. Lídrom býva pokora a načúvanie (nie poslúchanie) na veľký osoh.

Juraj Hanulík
autor je režisér
(nie je členom PKPK, ani poslancom MsZ)

Teraz najčítanejšie