Denník N

Nádej pre vymazaných rodičov a ich deti

Deti sú dar. Sú to najcennejšie a najkrehkejšie, čo nám život dokáže dať a my rodičia sme ochotní spraviť pre ne čokoľvek. Bohužiaľ, mnoho rodičov si túto krehkosť neuvedomuje a používajú deti ako rukojemníkov. Nerešpektujú súdy a po rozchode s partnerom robia všetko preto, aby nemuseli dieťa druhému rodičovi ani len ukázať. A ten, ani nevie ako, zrazu príde o kontakt s vlastným dieťaťom, častokrát na niekoľko rokov, či dokonca natrvalo. Takýchto rodičov sú tisíce, volajú sa VYMAZANÍ RODIČIA a ich príbehy sú hodné dlhej smutnej knihy.

Slovenský právny systém potrebuje revíziu. Potrebujú ju sudcovia, advokáti, kolízni opatrovníci, aj psychológovia píšuci znalecké posudky. Vo chvíli, keď sa váš bývalý partner alebo partnerka rozhodnú, že dieťa je len ich a vy prestávate existovať, navyše majú známosť na správnom mieste, začína sa boj, ktorého víťazom nie je nikto. Má len porazeného – a tým je dieťa.

Vymazaným rodičom nepomôže ÚPSVAR, nepomôžu psychológovia, súdy ani polícia.

My v strane Sloboda a Solidarita sme naše riešenia pripravovali s desiatkami odborníkov a ľuďmi, ktorí takéto trápenie zažili na vlastnej koži. Súčasťou nášho programu je povinnosť ukončenia súdnych konaní, ktorých súčasťou je dieťa, do jedného mesiaca. Dá sa to. Dnes síce isté obmedzenia dĺžky konania existujú („rodičovské konania sa majú skončiť v čo najkratšej dobe“), ale nerešpektujú sa a sú akoby z gumy.

Preto hneď, ako budeme môcť, stanovíme vyhláškou ministerstva spravodlivosti, ako musia sudca, predseda súdu a iní postupovať, aby sa dodržanie mesačnej lehoty dosiahlo vo veľkej väčšine prípadov. Zároveň pripravíme možnosť zadefinovania syndrómu zavrhnutého rodiča v našej legislatíve.

Čo je ale dôležité, sú výhovorky, ktoré sudcovia radi využívajú, často v spolupráci s kolíznymi opatrovníkmi, psychológmi, ale najmä advokátom jednej zo strán, na odďaľovanie rozhodnutia. To má za následok nakoniec odcudzenie dieťaťa a zmarenie účelu konania. Základy pre také výhovorky je treba odstraňovať jeden po druhom. Náš program o tom veľa hovorí. Napríklad zabezpečenie alternatívneho doručovania, vylúčenie možností nedostavenia sa na súd, stíhanie advokátov, ktorí nekonajú v súlade so všeobecným záujmom na rýchlom priebehu konania – to všetko bude hrať rolu, pokiaľ sa nám to podarí presadiť.

Chceme odstrániť nespravodlivosť pri zrušení výkonu rozhodnutia a dodržiavaní právoplatných rozhodnutí súdu. Ak jeden z rodičov porušuje alebo nerešpektuje právoplatné rozhodnutie súdu, podáte návrh na výkon rozhodnutia, aby mohol byť druhý rodič sankcionovaný. Na Slovensku to však nefunguje a v podstate vám zostáva len doprosovať sa, hrať psychologické hry, alebo rezignovať.

Zavedieme rovnosť pohlaví pri určovaní starostlivosti o dieťa. Súdy by ako prvé mali mať povinnosť zvážiť striedavú starostlivosť, tak ako to funguje vo vyspelých krajinách. Ak o striedavú starostlivosť prejavuje záujem aspoň jeden z rodičov a ten druhý je schopný sa o dieťa starať, je to podľa nás najlepšia možnosť.

V neposlednom rade, ak jeden rodič preukázateľne bráni styku druhého rodiča s dieťaťom, mal by mať možnosť podať na súd návrh na pozastavenie vyplácania výživného a súd by mal do mesiaca o tomto rozhodnúť.

Treba brať do úvahy, že existujú záujmy na tom, aby tieto veci zostali tak, ako sú. Matky, a niekedy aj otcovia, sú ochotní urobiť čokoľvek a sú známe prípady, kedy advokát matky povie klientke, že ho nezaujíma spis, ale len „všimné“ pre zainteresovaných.

Je to všetko aj o beztrestnosti sudcov a ich ústavou zaručeného práva rozhodovať akokoľvek. Toto ustanovenie ústavy sme sa už pokúsili zrušiť z opozície, ale verím, že po 1. marci to dáme. Celé je to o rozhodnosti dosiahnuť zmenu a o vynucovaní práva.

Vážení rodičia, o pár dní sú voľby. Cestujem po celom Slovensku a hovorím ľuďom, že bude dobre, že bude nová vláda. Uvedomujem si však, že zatiaľ, čo zlodeji môžu skončiť v base a ich majetok krajina dostane naspäť, čas, o ktorý prichádzajú deti s rodičmi, nevrátime nikdy. Urobíme však všetko pre to, aby sme všetci žili v spravodlivej krajine, ktorá nedovolí, aby trpeli tí najnevinnejší – naše deti.

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Richard Sulik

Záleží mi na tejto krajine. Lebo tu chcem žiť, lebo sem patrím. Nechcem aby moje deti opustili Slovensko, ako moji rodičia v 1980. Preto som v politike, preto spravím všetko, aby Slovensko bolo lepšou krajinou pre život. Máme na to. Máme skvelých ľudí, krásnu krajinu, mier a ak bude veci verejné spravovať lepšie, bude tu radosť žiť.