Denník N

Prečo sa hovorí „mať srdce na pravom mieste“, keď je v skutočnosti naľavo?

Spravodlivosť na alegorickej freske v Palazzo Pubblico v Siene (autor je renesančný maliar Domenico di Pace Beccafumi)
Spravodlivosť na alegorickej freske v Palazzo Pubblico v Siene (autor je renesančný maliar Domenico di Pace Beccafumi)

Krátke etymologické zamyslenie nad slovom pravý, v ktorom sa dočítate aj to, prečo je na tovar v obchode zľava a nie sprava, ako to súvisí s politickou ľavicou a pravicou, a čo s tým všetkým majú zlí duchovia.

Málokto si možno uvedomí, že slovo pravý v zmysle správny resp. dobrý súvisí s viacerými ďalšími slovami, ktoré sú odvodené buď priamo od neho, alebo od spoločného koreňa na základe významovej príbuznosti. Pôvodný význam slova pravý bol priamy, rovný (v protiklade ku krivému) a z toho sa vyvinul význam „konajúci priamo, bez úskokov“ a ďalšie odvodené slová ako pravda, pravidlo, ale aj právospravodlivosť.

Môžu za to naše ruky, alebo skôr pravoruká väčšina populácie

Význam pravý v zmysle pravá strana – ľavá strana vznikol práve z vyššie uvedeného významu slova pravý – teda správny. A to podľa rúk – pravá ruka je tá správna, pretože jej prednostné používanie je „správne“: väčšina populácie sú totiž praváci. Slovo pravý sa pre označenie pravej strany začalo v Európe používať okolo trinásteho storočia.

Ľavý je z indoeurópskeho koreňa lei-, ohýbať: význam sa vyvinul presne tak ako v prípade pravého: pravý bol rovný, ľavý teda krivý či ohnutý. Na rozdiel od slova pravý, ktoré šlo cestou správny – pravá strana, slovo ľavý to vzalo opačne: najskôr označovalo ľavú ruku, lebo je u väčšiny ľudí menej funkčná než tá pravá, a až v súvislosti s „menejcennou“ ľavou rukou sa začali vyvíjať ďalšie negatívne označenia ako byť ľavý – nešikovný, alebo aj ľavoboček – dieťa z ľavej strany, ktorá je menej hodnotná ako pravá.

Prečo je na tovar v obchode zľava a nie sprava?

Keď sú však tie dobré veci pravé, prečo sa potom dáva v obchode zľava a nie sprava? Jednoducho preto, že zľava je etymologicky z iného koreňa než slovo ľavý a na rozdiel od vyššie uvedených nesúvisí so stranami určenými podľa našich rúk. Zľava je odvodenina od –ľaviť (v slovách ako poľaviť, zľaviť), ktoré je z praslovanského leviti a to je z indoeurópskeho leu-: zanechať, upúšťať. Teda znížiť cenu.

Etymologická odbočka pre zaujímavosť: slovo pravý sa u nás vyvinulo z indoeurópskeho koreňa pro-, teda dopredu, vpred. V angličtine sa slovo right (ale napríklad aj nemecké recht a ekvivalenty v príbuzných jazykoch) vyvinulo z indoeurópskeho koreňa reg-, pohybovať sa priamo, rovno vopred. A anglické významy slova right (pravý, právo, správny) sa významovo vyvinuli úplne rovnako ako u nás podľa „správnej“ pravej ruky.

Za politickú pravicu a ľavicu môžu Francúzi

Historická odbočka: použitie slov v politickom význame pravica/ľavica však nesúvisí s rukami a rozdelením na lepšie/horšie, ako by si snáď niektorí radi odvodili, ale s Francúzmi, konkrétne s Francúzskou revolúciou. Politická pravica sa volá podľa francúzskeho la droite, pravá strana, pretože zástupcovia konzervatívnych strán (teda aristokracia) sedeli v národnom zhromaždení z pohľadu predsedajúceho po pravej strane, a ľavica je preklad la gauche, ľavá strana, pretože zástupcovia tzv. pokrokových strán (teda revolucionári) sedeli zas naľavo.

A zlí duchovia?

Etymologická čerešnička na záver: slovo left, teda ľavý v zmysle ľavá strana pochádza v angličtine zo staroanglického lyft, ktoré znamená slabý, pochabý, či hlúpy. V protiklade k pravej strane sa začalo používať v trinástom storočí, rovnako ako v ostatných častiach Európy. V Anglicku nahradilo predtým používané staroanglické slovo winestra, ktoré sa dovtedy používalo na označovanie ľavej strany tela. Slovo winestra však znamenalo doslova „priateľskejší“: bol to pravdepodobne eufemizmus, ktorým ľudia nazývali ľavú stranu tela, pretože verili, že v nej sídlia zlí duchovia a nechceli si ich pohnevať.

– –

(hlavné zdroje: Stručný etymologický slovník slovenčiny od Ľubora Králika, portál etymonline.com a tento článok z word-detective.com)

Teraz najčítanejšie