Denník N

Prečo sú nájomné byty pre ľudí nevýhodné.

Porovnanie výhod medzi hypotékou a nájmom.

Argumentácia o výhodnosti nájomných bytov je mylná. Ak argumentujeme, že pri neschopnosti splácať hypotekárne splátky prídeme o byt je síce pravda, avšak pri neschopnosti splácať nájom za nájomný byt taktiež o tento byt prídeme. Nie je tam, žiadny rozdiel čo sa týka straty bývania. Nik nás nenechá bývať v byte ak nebudeme zaň platiť, ani štát. Navyše ak prestaneme platiť za nájomný byt, tak všetky peniaze za nájom platené do tohto momentu sú fuč, čo pri platbách za hypotéku nie je až tak pravda. Napríklad pri prerušení platenia po 15-tich rokoch pri 30-ročnej hypotéke je oprávnená banka speňažiť tento byt. Toto speňaženie musí byť však za trhovú cenu, ktorá je spravidla oveľa vyššia ako je nesplatená časť hypotéky. Tento rozdiel predajnej ceny a pohľadávky banky patrí pôvodnému vlastníkovi a teda časť peňazí sa mu vráti, čo sa o nájomníkovi bytu nedá povedať. Tento istý princíp je aj pri odpredaji po niekoľkých rokoch inému vlastníkovi.

Ďalší dôležitý moment, ktorý sa stane po splatení poslednej splátky napríklad po 30-tich rokoch. Pri bývaní kúpenom cez hypotéku sa stane po 30-tich rokoch plnohodnotné vlastníctvo majiteľa bytu a automaticky poklesne mesačný výdavok majiteľa. Avšak pri nájomnom bývaní sa vlastne nič nestane a nájomca musí platiť naďalej za svoje bývanie. Pri štandardnej osobe si hypotéky berú ľudia v mladom veku okolo 30 rokov plus/mínus. V tomto veku sú väčšinou v najproduktívnejšom období života a vládzu pracovať. Ukončenie splácania prichádza v období okolo 60-teho roku života človeka, pričom v tomto veku stráca človek silu a už nie je tak produktívny. Zníženie životných výdavkov o hypotekárnu splátku príde v tomto období ako mimoriadne vhodné. Napriek tomu pri nájomnom bývaní tento stav dôchodca nezažije a bude preňho prežiť dôchodok pravdepodobne o dosť ťažšie.

To, že sa mladé rodiny zadlžujú hypotékou ešte neznamená, že sú na tom zle, pretože toto nie je pôžička ktorú prejedia. Automaticky s prijatím pôžičky nadobúdajú aj majetok. Po kúpe bytu sa mesiac po mesiaci zväčšuje pomer hodnoty medzi aktívami a pasívami človeka v jeho prospech a tým ľudia vlastne bohatnú, pretože nadobúdajú majetok. Pri nájomnom bývaní ostávajú celý život chudobní, čo sa negatívne prejaví hlavne v dôchodkovom veku. Samozrejme, že hypotéku je ťažké splácať, avšak bývať v nájme je ešte horšie.

Myslím si, že spoločenská objednávka na nájomné byty je bublina, ktorá vyplynula z nevedomosti ľudí čo ich čaká. Akonáhle ľudia prídu do nájmu a zistia, že vlastne platia do ľuftu, zmenia názor. V Nemecku ľudia bývajú vo veľkom percente v nájme, avšak nie sú z toho šťastní. Nikdy nevedia kedy ostanú na ulici. Nemajú výšku nákladov vo svojich rukách a žijú v strese.

V Nórsku je k dispozícii aj iný model a síce hypotéky napr. na 50-rokov s možnosťou dedenia. Pri tomto systéme sa dostávame niekde na pomedzie týchto dvoch systémov. Zároveň sú mesačné náklady na hypotéku skoro rovné ako náklady na nájom, avšak byt patrí vlastníkovi.

Napriek tomu ak si mám vybrať medzi nájomným bývaním, 30-ročnou hypotékou a 50-ročnou hypotékou, vyberám si 30-ročnú hypotéku pre jej oveľa viac výhod oproti iným systémom.

Teraz najčítanejšie