Denník N

Čo by mala nová vláda robiť s nezamestnanosťou

Na Slovensku máme v niektorých regiónoch veľký problém s nezamestnanosťou. Keď skončí toto obdobie rozprávkového rastu, obrovský problém s nezamestnanosťou budeme mať opätovne na stole.

Dlhodobo sa venujem problémom s nezamestnanosťou, nielen sociologicky, ale najmä technicky. Ide o veľa ľudí v rôznych regiónoch s rôznymi schopnosťami aj problémami. Aj taká naoko jednoduchá vec, že „každý dlhodobo nezamestnaný dostane ponuku na prácu“, je technicky veľmi, veľmi zložitá. Kombinácia inkluzívneho trhu a asistenta zamestnania by to mohla zvládnuť.

Inkluzívny trh

Aby mohol každý dlhodobo nezamestnaný dostať reálnu pracovnú ponuku, s prácou, ktorá je potrebná (nie prehadzovanie kopy štrku z miesta A na miesto B), s prácou, ktorá je blízko jeho rodiny (a nie 300 km ďaleko), s prácou, ktorá sedí na zručnosti daného človeka, musíme mať určitú infraštruktúru desaťtisícov pracovných miest a tisícov zamestnávateľov. A tisícov odberateľov prác, ktorí platia desaťtisíce faktúr (a predtým urobia desaťtisíce objednávok). Toto technicky zúradovať a dosiahnuť, aby sa peniaze cestou nestrácali, je ťažké, ale nie nemožné.

S týmito problémami sme sa s kolegami trápili aj na vrchole hospodárskej krízy a v roku 2011 sme predstavili riešenie: inkluzívny trh. V roku 2013 sme po desiatkach seminárov a stretnutí upravili niektoré aspekty. A v rokoch 2019-2020 ďalšie.

Technické riešenie si viete prečítať na tomto linku, ale v skratke:

  • používanie bežných nástrojov a zákonov (normálne pracovné zmluvy, normálne objednávky, normálne faktúry, …), teda žiadne mačkopsy ako aktivačné práce,
  • efektívna a rýchla kontrola cez informačné systémy (spojenie databáz úradov práce, Sociálnej poisťovne a Finančnej správy),
  • nie priame zamestnávania v štátnych inštitúciách, ale zakomponovanie do bežných objednávok,
  • pridelenie prostriedkov subjektom verejnej správy, ktoré budú viazané na formu (teda aby skončili ako mzdy) a nie účel (na čo to obec či štátny podnik použije, je ich rozhodnutie, ale aby to boli v konečnom dôsledku mzdy).

Inkluzívny trh dokáže zabezpečiť, že naozaj každý dlhodobo nezamestnaný dostane rozumnú pracovnú ponuku, bude robiť niečo užitočné a peniaze zo štátneho rozpočtu sa cestou nestratia.

Asistent zamestnania

Nie každý človek však môže reálne ihneď nastúpiť do zamestnania s víziou, že tam dlhodobo vydrží. Môže mať dlhy a exekúcie, nedostatok zručností, nenapísaný životopis, … S týmito problémami mu musí niekto pomôcť. Nazvime tú pozíciu asistent zamestnania. Ale asistent zamestnania musí byť aj férovo zaplatený. A to je jadro problému: každý región aj obec má iné reálne pracovné možnosti, každý človek má iné problémy, ktoré treba inak náročnými spôsobmi odstraňovať. Toto férovo ohodnotiť na základe pár parametrov, čo máme v databáze úradov práce, je nemožné. Preto navrhujem, aby asistent zamestnania bol súčasťou komunitných služieb: teda férového obstarávania v malých obstarávaniach, kde by malé lokálne občianske združenia medzi sebou férovo bojovali o veľa zákaziek. A tieto by potom mali mesačne platené bez veľkej administratívy tak, aby mohli rozumne platiť svojich zamestnancov a venovať sa hlavne práci, a nie administratíve.

Vážení ministri a ministerky rodiacej sa vlády: pokojne skopírujte tieto technické riešenia a, prosím, nevymýšľajte nanovo koleso. Ďakujem.

Teraz najčítanejšie