Denník N

Protikorupčná výchova

Obdobie po voľbách rastie vyskyt mobilných skartovačiek, kde majú miznúť všetky stopy po najväčšej rabovačke v našich moderných dejinách. Ale zamyslel sa niekto, prečo si to vôbec môžu dovoliť?

Slovenská spoločnosť sa už raz musí posunuť od systému „vybavím si/zakryjem to“, ktorý vytvára podhubie korupčného správania, ku otvorenému rešpektu k morálnym hodnotám i zákonom.

Nestačí mať napísané stovky strán vládnych stratégií boja proti korupcii, ktorých formulácie majú pikantnú chuť vedomej falošnosti, ale treba zacať už od najmladšieho veku. Deti vedia rýchlo odhaliť u nás dospelých, kedy skutky nie sú v súlade so slovami a prispôsobujú sa. Vnímali, čo sa stalo vo Veľkej Mači, robilo farmárom a v uliciach Slovenska.

Ak teda máme vážny záujem s korupciou zápasiť, musíme tento zápas dať napevno do vzdelávacieho obsahu, aby nedošlo ku skartovaniu vznešených cieľov hneď na počiatku boja. Pripraviť množstvo kvalitného vzdelávacieho obsahu pre našich uciteľov a zabezpečiť, aby sa dostal na čo najviac škôl. Musí sa to stať veľmi dôležitou vzdelávacou témou, v ktorej sa všetky vekové kategórie musia zlepšovať. Dnes uz vieme, že korupcia dokáže aj zabíjať.

V detstve, v procese formovania osobnosti, tu sa to začína, a práve tu sa tomu musíme aj venovať.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Sopko

Manžel, otec a učiteľ. Autor a správca www.zavretaskola.sk.