Denník N

Čo treba zmeniť v dlhodobej starostlivosti?

Európska populácia starne a téma dlhodobej starostlivosti sa stáva čoraz horúcejšou. Nestarne len bežná populácia, spolu s ňou starne aj zdravotnícky personál. Slovensko by sa malo začať legislatívne aj finančne pripravovať na väčšie množstvo seniorov, o ktoré sa budeme musieť postarať.

Téma dlhodobej starostlivosti bola vládnymi stranami dlhodobo zanedbávaná, napríklad strana SMER – sociálna demokracia bola 12 rokov vo vláde a niekoľkokrát obsadila Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky či Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Mala teda všetky možnosti pripraviť Slovensko na urgentnú situáciu, akú máme už dnes.

Na základe diskusie v Žiline, ktorú zorganizoval Inštitút zamestnanosti na tému Dlhodobá starostlivosť v programe politických strán 12. novembra 2019, na ktorej sa zúčastnili Eva Grey (KDH), Andrea Letanovská (Za ľudí) a Michal Páleník (PS/Spolu), môžeme konštatovať, že zúčastnení sa zhodli na 4 zásadných pilieroch, podľa ktorých by sa mala dlhodobá starostlivosť inovovať. Predstavitelia uvedených politických strán zdôraznili potrebu medzirezortnej spolupráce, ktorej absencia znemožňuje komplexné a udržateľné riešenie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.

1. pilier – naviazanie príspevkov na stupeň odkázanosti a nechanie voľnosti ľuďom. Stupeň postihnutia seniora by mal byť indikátorom výšky finančného príspevku na jeho starostlivosť.

2. pilier – potreba posilnenia domácej starostlivosti tak, aby mohol senior čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí. Cieľom je, aby senior strávil čo najviac času v známom prostredí, a tak bol začlenený v spoločnosti. Je povinnosťou štátu vytvoriť finančné aj legislatívne podmienky a budovať povedomie o spolupatričnosti so starými ľuďmi.

3. pilier – klient dlhodobej starostlivosti by mal byť nositeľom finančných prostriedkov v rámci systému, aby si určoval, ktorá forma poskytovanej pomoci mu je najprospešnejšia, bez ohľadu na zriaďovateľa. Financie majú sledovať klienta, nie zariadenie a tieto financie by mali byť viaczdrojové, pričom majú byť naviazané na stupeň odkázanosti.

4. pilier – nutnosť zjednotenia posudkovej činnosti a sprehľadnenia financovania. Posudkovú činnosť je nutné nielen zjednotiť, ale aj zjednodušiť, nakoľko posudkovú činnosť vykonáva zbytočne veľa inštitúcií, a teda ju treba zredukovať na jeden posudok a pod jeden subjekt.

Viacerí účastníci sa tiež zhodli, že dôležitým opatrením by bolo otvorenie systému čo najväčšiemu počtu poskytovateľov za prítomnosti vyššej formy kontroly zo strany verejnej správy. Martin Barto (SaS), ktorý sa nemohol konferencie zúčastniť, v zaslanom materiáli stanovil podobné závery. Ďalej sa predstavitelia uvedených strán zhodli aj na potrebe zastrešiť dlhodobú starostlivosť jedným ministerstvom, nakoľko v súčasnosti túto problematiku zastrešujú dve ministerstvá, vyššie územné celky či obce.

Politické strany ako OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Sme rodina, SaS (Sloboda a solidarita), PS/SPOLU (Koalícia Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia), Za ľudí či KDH rozvíjajú túto problematiku vo svojich programoch.

Zúčastnení zástupcovia politických strán na uvedenej konferencii však predstavili rozdielny pohľad na financovanie dlhodobej starostlivosti. Hnutie Za ľudí vidí možnosti v špeciálnom odvode – fonde odkázanosti na dlhodobú starostlivosť a v úspore vo vnútri systému pri lepšej organizácii, Michal Páleník z koalície PS/SPOLU zase tvrdí, že najlepším variantom bude zvýšenie financovania systému hlavne navýšením prostriedkov štátu a v zavedení odkázanostného dôchodku v druhom a treťom pilieri na dofinancovanie dlhodobej starostlivosti. Spomenul tiež nutnosť flexibility v poskytovaní dlhodobej starostlivosti tak, aby pokrývala rôznorodosť ľudí potrebujúcich túto pomoc. Eva Grey (KDH) navrhla, aby sa dávka v odkázanosti, ktorá bude viazaná na poberateľa, financovala navýšením rozpočtu a tiež efektívnejším nakladaním s finančnými prostriedkami vďaka zjednoteniu posudkovej činnosti.

Formujúca sa vláda bude mať na tanieri veľa horúcich zemiakov, bude sa musieť popasovať aj s novým, spravodlivejším nastavením dlhodobej starostlivosti, reagujúcim na potreby starnúcej populácie.

logo evsTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.