Denník N

Tieto dni máte možnosť aspoň o časti z vašich daní rozhodnúť, tak ju prosím využite

Ak máte celý rok pocit, že vaše dane končia v bezodnej studni s názvom Štátny rozpočet, tieto dni to môžete aspoň čiastočne zmeniť.

Máme tu čas ročných zúčtovaní dane a daňových priznaní a s nimi jedinečnú šancu, ako aspoň s časťou zaplatených daní naložiť podľa uváženia a rozhodnúť o podpore projektov, pre ktoré je vaše rozhodnutie často jedným z hlavných zdrojov financovania.

Reč je o podieloch zaplatenej dane, alebo ľudovo 2 %. V tieto dni máte možnosť rozhodnúť o tom, ktorú organizáciu podporíte z daní či už ste zamestnanec, podnikateľ alebo firma. Čo je pre to potrebné urobiť?

Zistite si či organizácia, ktorú chcete podporiť, je v zozname zaregistrovaných prijímateľov 2 %.

Zamestnanec

Ako zamestnanec máte možnosť poukázať až 3 % zo svojich daní v prípade, ak ste za minulý rok odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a organizácia, pre ktorú ste ich odpracovali, vám dá o tom potvrdenie. Na rozhodnutie a poukázanie zaplatených podielov z dane máte čas do 30.4.2020.

Požiadajte svojho zamestnávateľa alebo zamestnávateľa, ktorý vám vypracoval ročné zúčtovanie dane, o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %, kde uvediete, komu chcete svoje podiely na dani darovať. Obidve tieto tlačivá následne doručte na miestne príslušný daňový úrad do 30.4.2020. Ak máte potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách nezabudnite ho priložiť!

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Je jedno, či si podávate daňové priznanie typu A alebo typu B, v obidvoch prípadoch vpisujete údaje o tom, komu chcete poslať 2 % priamo do tlačiva daňového priznania. Rovnako, ako v predchádzajúcom prípade, ak ste odpracovali za minulý rok minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať vybranej organizácii až 3 % zo svojich daní.

Minimálna suma, ktorú je možné poukázať cez tlačivo daňového priznania fyzickej osoby sú 3 eurá. Nezabudnite, že ak vám vyjde v daňovom priznaní daňová povinnosť, musí byť takto vypočítaná daň aj uhradená do termínu na podanie daňového priznania, inak daňový úrad 2 % vybranej organizácii nepošle. Naopak, ak vám nevznikne daňová povinnosť, tak ani 2 % nemáte z čoho poukázať.

Právnická osoba

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba, údaje o tom, komu chcete poslať podiely na dani, vpisujete priamo do tlačiva daňového priznania. Na rozdiel od fyzickej osoby, vy sa môžete rozhodnúť, že podporíte viac prijímateľov podielov na dani a môžete tak svoje podiely rozdeliť medzi viacerých.

Ak chcete, aby daňový úrad poslal vybranému prijímateľovi celé 2 %, musíte do termínu na podanie daňového priznania poukázať minimálne 0,5 % z vypočítanej sumy 2 % vo forme finančného daru. Ak tak neurobíte, daňový úrad pošle vybranej organizácii len 1 % z vypočítanej sumy 2 %.

Minimálna suma, ktorú je možné poukázať cez tlačivo daňového priznania právnickej osoby je 8 eur pre jedného prijímateľa. Nezabudnite, že ak vám vyjde v daňovom priznaní daňová povinnosť, musí byť takto vypočítaná daň aj uhradená do termínu na podanie daňového priznania, inak daňový úrad podiely na dani vybranej organizácii nepošle.

Aj keď sa ľudovo hovorí o dvoch percentách, vidíte, že vďaka našej legislatíve je možné poslať až tri, dve, dve a pol, či jedno percento.

Každý vyspelý demokratický štát musí fungovať na princípe spolupráce troch sektorov. Štátneho, súkromného a neziskového. Zatiaľ, kým u nás táto spolupráca pokrivkáva a organizácie neziskového sektora sú odkázané na ochotu ľudí angažovať sa a podporiť ich činnosť aj finančne, mali by sme my, ako občania tejto krajiny využiť túto jedinečnú možnosť podpory, ktorá nás finančne nestojí nič navyše. Štát len prerozdelí časť peňazí, ktorú mu na daniach zaplatíme.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.