Denník N

Torzo blogu ‚Čo je to hudba?‘

https://www.youtube.com/watch?v=EBByYjjvNzs

ak si myslíš, že je to
a) melódia, doplň pomôcky
b) rytmus, doplň pomôcky
c) melódia+rytmus, doplň pomôcky
d) niečo iné, doplň pomôcky

Myslím, že je to d) niečo iné, pomôcky…

… Ďalej je pôvodný blog už nečitateľne popraskaný. … Skúšam z toho pokračovať v 5/8. Desonifikátor dáva detaily jeho súradníc. Je to prasklinová priepasť… Vtláčam do nej koľajnice až do originálu…

=======================================================================================
Hudba = Aleph = Aleph,s.8-kúsok 9.… Počúvaním sa naraz pozerá a zapisuje. Domnievam sa, že hudba je popri texte/jazyku a obrázku/filme tretí samostatný typ pojmu=postupu, ‚rytmusmelódia‘. Niekedy lepšie ako text, alebo obrázok (menej zaťažená homeomorfným biasom bez straty emocionálnokognitívnej hodnoty) dokáže riešiť nepredvídateľné situácie. Ukazujem to na riešení poškodenia pôvodnej verzie tohto blogu vyššie. Názvy linkov ‚nečitateľne popraskaný‘, ‚prasklinová priepasť‘ a ‚koľajnice‘ nevyjadrujú významy hudobných postupov a presnejšie by boli slová ‚niečo ako nečitateľne popraskaný‘, ‚niečo ako prasklinová priepasť‘, ‚niečo ako koľajnice‘. Rovnako ani vizualizácia ‚nečitateľného popraskania‘. Zhrnutie: Hudba dáva štruktúru tomu ‚niečo ako‘. ‚5/8‘ je výnimka, lebo vyjadruje úplne homeomorfný vzťah medzi textom a rytmusmelódiou (tu nejde o homeomorfný bias). Podobne ako keď povieme na letiacu muchu, že je to ‚Bzzzz‘. Potom je čmeliak, mucha, osa, komár len nižšie a vyššie ‚Bzzzz‘, ktoré dáva rýchlu odpoveď na otázku ‚Prečo je komár tak hlúpi, že robí ‚Bzzzz‘?/’Lebo máva krídlami‘. Záver: Vidíme, že ak berieme hudbu ako samostatný typ pojmu=postupu, dáva nám to možnosť tvoriť nový jazyk. To je podľa mňa základ vyučovania akéhokoľvek jazyka.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk