Denník N

Akcie padajú, želajte si v portfóliu alternatívne investície

Posledný februárový týždeň zaknihoval najväčšie prepady na akciových trhoch od roku 2008, veľkej finančnej krízy posledných desaťročí, po ktorom sa akciové trhy nedostali na nové maximum viac ako 5 rokov. Od pondelka 24. februára 2020 do piatka 28. februára 2020 sa všetky hlavné svetové akciové indexy v reakcii na nebezpečne rýchlo sa šíraci koronavírus výrazne prepadli. Proti takýmto nečakaným prepadom chránia investičné portfólio alternatívne investície.

Dow Jones Industrial index prepadol o -12,4%, S&P 500 o -11,5%, Nasdaq o -10,5%. Európske akciové indexy zaknihovali podobne vysoké straty. Negatívne korelovaný trend zaknihovala už tradične pri prepadoch volatilia, jedna z alternatívnych stratégií obchodovania, ktorá prudko v tomto období vystúpala.

Daňou za pasívne investovanie je absolútna zraniteľnosť voči idiosynkratickým šokom.
Pasívne investovanie v posledných rokoch v objemoch rapídne rastie. Investori hľadajú lacnú alternatívu zhodnocovania svojich peňazí a indexové fondy ETF, resp. v Amerike výrazne rozšírené tzv. Robo Advisory spoločnosti, ktoré algoritmicky menia váhy dlhopisov a rôznych podkategórií hlavných akciových indexov, rastú na popularite. Bodaj by aj nie, keď sa akciové trhy nachádzajú v tzv. “bull market-e”, resp. takmer nepretržitom, kontinuálnom raste ich hodnoty už viac ako 10 rokov.

Aj svetovo uznávaní investiční velikáni a poradcovia, ako “veštec z Omahy” Warren Buffet, jediný člen prestížneho klubu najbohatších ľudí sveta, ktorý sa doň dostal výlučne na základe svojich investičných rozhodnutí, či Tony Robbins, investor, mentor a finančný poradca so zaujímavým životným príbehom, radia retailovým klientom, aby svoje úspory ukladali do pasívne spravovaných, lacných, indexových fondov. Táto téza vychádza z presvedčenia, že najväčšie indexové fondy budú v horizonte viac ako 10 rokov rásť kvôli ľudskému pokroku a neustálemu obmieňaniu najväčších firiem v indexoch. V prípade tvrdej disciplíny investora a pravidelného investovania môžu investori očakávať zhodnotenie zhruba 8% ročne a to aj v prípade veľkých prepadov, ako bola hospodárska kríza z roku 2008.

Najväčšou nevýhodou týchto stratégií je, že sú tzv. “long-only”, resp. pasívne vlastnia index a zarábajú len a výlučne len vtedy, keď akciový či dlhopisový trh stúpa. Existujú však aj stratégie, ktoré portfólia klienta vedia pred takýmito prepadmi ochrániť a zarábať investorom aj v turbulentných časoch, ako naposledy minulý týždeň, spôsobený neočakávanou hrozbou v podobe koronavírusu.

Alternatíva existuje. Svetové finančné inštitúcie ju využívajú naplno.
Jediným “obedom zadarmo” vo svete financií je diverzifikácia. Túto, teraz už zľudovenú, vetu povedal ešte v roku 1952 neskorší víťaz Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 1990, Harry Markowitz, autor modernej portfóliovej teórie, v ktorej rozoberal vzťahy medzi rizikom, výnosmi, koreláciou a diverzifikáciou. Veľmi zjednodušene táto teória hovorí o tom, ako investor môže maximalizovať očakávané výnosy a minimalizovať ich volatilitu (resp. riziko) pomocou diverzifikácie investícií medzi vzájomne nekorelované investičné stratégie.

Alternatívne investície prinášajú do investičných portfólií klientov výnos, ktorý nie je generovaný jednosmernou (rastúcou) aktivitou na akciových trhoch. Tieto investičné stratégie generujú výnos na základe inovatívnych myšlienok, manažérskej zručnosti investorov do zabehnutých firiem, či využívaním stratégií manažérov na verejne obchodovaných trhoch pomocou nekorelovaných stratégií a inštrumentov ako napríklad investovaním do komodít, volatility či “shortovaním”, resp. zarábaním na akciových prepadoch.

Medzi alternatívne stratégie patria investície ako private equity a venture capital, čiže rizikové investície do zabehnutých alebo rýchlo rastúcich spoločností na nelikvidnej strane, či tzv. “absolute return” likvidné stratégie, ktoré pôsobia ako protiváha oproti pasívnym ETF fondom, inak zvané hedge fondy. Dva príklady za všetko.

David Swensen je jedným z najúspešnejších a najuznávanejších portfóliových manažérov na svete. Od roku 1985 riadi endowment fond univerzity Yale, jednej z najprestížnejších univerzít na svete. Keď David endowment prebral, fond spravoval niečo cez 5 miliárd amerických dolárov a portfólio mal rozdelené tradične medzi akcie a dlhopisy s jemnou prevahou akcií. Videl však príležitosť výnosy výrazne zvýšiť pomocu investícii do alternatív. Postupne väčšiu a väčšiu časť alokoval do private equity, venture capital a hedge fondov až sa veľkosť endowmentu, najmä vďaka tejto diverzifikácii rozrástla na viac ako súčasných 30 miliárd amerických dolárov a z jednej z menších inštitúcií sa razom stala jedna z najväčších. David sa stal vzorom pre portfólio manažérov po celom svete.

Najväčšou správcovskou spoločnosťou na svete, ktorá investuje takmer výlučne do alternatívnych investícií, je Blackstone. Blackstone bol založený v roku 1985 Petrom G. Petersenom a Stephenom A. Schwartzmanom, keď do spoločnosti vložili 400 tisíc amerických dolárov. 35 rokov neskôr spravuje táto spoločnosť viac ako 571 miliárd amerických dolárov, čo je pre jednoduché porovnanie rozpočet Slovenskej republiky na zhruba 30 rokov.

Alternatívne investície so sebou prinášajú ochranu pred prepadmi, ale nesú aj špecifické riziká, ktorým je potrebné detailne rozumieť.
Ako hlavnú príčinu nízkej alokácie investícií do alternatív pomenúva Blackstone neinformovanosť, resp. nízku finančnú vzdelanosť investičných poradcov investorov, čo neplatí pri veľkých inštitúciách. Nadácie, resp. endowmenty, podľa posledných informácií od Blackstone alokujú do alternatív 52% svojho portfólia, zatiaľ čo individuálni vysoko bonitní klienti len zhruba 5%. Alternatívne investície so sebou prinášajú veľké výhody v podobe schopnosti generovať výnos vo všetkých typoch trhov, či už stúpajúcich alebo klesajúcich, investor však musí dobre poznať ich riziká.

Výnos generovaný nezávisle na akciovom trhu sa v investičnom žargóne nazýva aj “alpha”. Je generovaný schopnosťou manažéra správne nastaviť svoju investičnú stratégiu, odhadnúť pohyby na trhu, chrániť svoje portfólio pred prepadmi, prípadne obchodovať aktíva, ktoré sa pohybujú úplne nezávisle od štandardných akciových trhov. Na analýzu týchto rizík je potrebný čas a detailne pochopenie stratégie, na ktoré zaneprázdnený investor častokrát nemá priestor. Pridaná hodnota zahrnutia takýchto stratégii však môže investorom výrazne zlepšiť výkonnosť ich portfólia, a najmä ochrániť ich pred nečakanými prepadmi na trhoch.

Diverzifikované investičné portfólio o alternatívy dopĺňa pasívne akciové portfólio, zlepšuje výkonnosť, pričom znižuje volatilitu výnosov celého portfólia.
Najmä pri bonitnej klientele stojí určite za zamyslenie diverzifikovať svoje portfólio mimo najobľúbenejších investícií Slovákov s veľkou váhou v ich portfóliu, a síce pozemkov a nehnuteľností, či akciových a dlhopisových fondov.

Likvidné alternatívne stratégie vedia zanechať investorom požadovanú likviditu, priniesť do portfólia ochranu pred prepadmi, generovať zdroj výnosu nekorelovaný k trhom a v globále vylepšiť rizikový profil investičného portfólia investora.

Teraz najčítanejšie

Roman Bašár

Roman pracuje ako investičný manažér. Spravuje fond alternatívnych investícií pre bonitnú klientelu. Je absolventom Finančnej ekonómie na University of St Andrews v Škótsku.