Denník N

Prečo je ZSSK už dva roky v zisku a IC nie sú v strate?

Tak pekne sa to vyvíjalo. V dnešných bezprecedentných časoch takúto krivku neudrží asi ani David Copperfield.
Tak pekne sa to vyvíjalo. V dnešných bezprecedentných časoch takúto krivku neudrží asi ani David Copperfield.

Nadpis tohto blogu je 100 % pravdivý, ale nie za všetko môže genialita manažérov ZSSK. Je to spoločný výsledok prístupu cestujúcich, postoja politikov, no a nakoniec i našej práce v ZSSK.

Pre poriadok si povedzme, koľko peňazí vlastne Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) míňa: V roku 2019 sme hospodárili so sumou 444 mil. €. Z nej 291 mil. € pokryla štátna objednávka na výkony vo verejnom záujme. Zvyšok sú najmä naše príjmy od cestujúcich a eurofondy.

Pre porovnanie, náš jediný konkurent, ktorý podáva tiež výkony vo verejnom záujme, dostal v roku 2019 od štátu za prevádzku na trati Bratislava – Komárno 11,4 mil. €. My sme najazdili 34,5 mil., on 1,17 mil. vlakokilometrov. Prosím, nerobte z toho žiadne veľké prepočty, cena dopravy vo verejnom záujme nie je lineárna. No vidieť tu, že ani súkromný prepravca nevie vo verejnom záujme jazdiť výrazne lacnejšie.

Najväčšími výdavkami v našom rozpočte boli v roku 2019:

 1. náklady na mzdy a odvody 5 832 zamestnancov (123 miliónov €),
 2. odpisy hnuteľného a nehnuteľného majetku (109 miliónov €),  najmä nákupy  železničných vozidiel, prenájmy vozidiel, veľké modernizácie a iné investície,
 3. náklady na nákup trakčnej elektrickej energie a nafty (56 miliónov € – mimochodom, trakčnú elektrinu nakupujeme výlučne od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR)),
 4. poplatok pre ŽSR za dopravnú cestu – koľaje, stanice a zastávky (viac ako 50 miliónov €).

 

Porovnanie vývoja kompenzácie zo Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ZSSK)

ZSSK minulý rok už druhýkrát po sebe negenerovala stratu a opäť dosiahla vyrovnaný hospodársky výsledok, tentokrát vo výške 28-tisíc €. Samozrejme, našou úlohou nie je generovať zisky (okrem vlakov InterCity nám to ani nie je umožnené) a vyplácať nášmu jedinému akcionárovi, ministerstvu dopravy, tučné dividendy. To by v systéme dotovanej osobnej dopravy a pri bezplatnom cestovaní nedávalo zmysel. Veď väčšina našich príjmov (ale napríklad aj príjmov nášho komerčného konkurenta) pochádza od štátu. A ten nám od roku 2011 nedovolil zvýšiť ceny cestovného.

Naše hospodárenie je však pre štát a daňových poplatníkov opäť predvídateľné. Nie je potrebné hľadať dodatočné rezervy a dalo by sa povedať, že bačujeme voči ministerstvu férovo. Samozrejme, dosiahnutie takéhoto výsledku predpokladá rozumných ľudí aj na druhej strane. Takých, ktorí pri zostavovaní rozpočtov počúvajú naše argumenty.

A ešte: Z tabuľky vyplýva, že štát nám dáva medziročne stále viac peňazí. Prečo? Lebo medziročne jazdíme vo verejnom záujme (presne podľa objednávky štátu) viac; ceny všetkého, napríklad palív či náhradných dielov, rastú; na druhej strane stúpajú mzdy a benefity našich zamestnancov. Tak preto.

Čo sme spravili v ZSSK pre lepšie hospodárenie národného dopravcu?

 1. Zlepšili sme efektivitu. Hoci prepravujeme o desiatky miliónov ľudí a vypravujeme o desiatky tisíc vlakov viac ako v roku 2014, počet zamestnancov nenarástol (výkon vlakokilometer/zamestnanec stúpol od roku 2016 o 12,1 %, tržby na jeden kilometer stúpli až o 17,70 %).
 2. Ročne sporíme desaťtisíce normohodín plánovanej údržby oproti roku 2014 (nieže neudržiavame, ale lepšie manažujeme).
 3. Lepším nastavením procesov sme znížili potrebné zásoby náhradných dielov v rozpätí 15 – 25 %.
 4. Snažíme sa využiť každú jednu eurofondovú príležitosť na 100 %, a dotiahnuť ju do konca, tak, aby nám niekto nerušil a nenamietal verejné súťaže na dodávky vozidlového parku či novej infraštruktúry.
 5. Úspešne sme rozbehli IC vlaky, ktoré zarábajú peniaze (Čo sme spravili oproti minulosti, aby neboli v strate? Zlepšili sme efektivitu obehov – vlaky nechodia naprázdno, znížili sme potrebu vozňov pre prevádzku, vylepšili sme cenotvorbu pri cestovných dokladoch.)
 6. Prilákali sme kampaňami a aktivitami do vlakov milióny nových platiacich cestujúcich.

Čo pre nás spravili politici?

 1. Pochopili naše apely a zmenili systém účtovania, keď sa časť peňazí ZSSK účtovala až s ročným oneskorením.
 2. Podporili naše snahy pri rozbehnutí najväčšej modernizačnej vlny v dejinách, keď nám dovolili zaúverovať sa pri čerpaní eurofondov na nové vlaky, modernizáciu vozňov či výstavbu stredísk technicko-hygienickej údržby. To všetko sa prejaví v lepších službách, nižších nákladoch na údržbu a vo vyšších príjmoch od ešte spokojnejších cestujúcich.

Za čo ďakujeme cestujúcim?

 1. Pozitívne zareagovali na marketingové a komunikačné kampane a stále viac a viac využívali pri ceste do práce či na dovolenku vlak.
 2. Všimli si, že cestou vlakom zásadným spôsobom šetria životné prostredie.
 3. Dokázali nám odpustiť, že v zime vlaky zvonku neumývame, 50 % nášho vozidlového parku ešte neprešlo rekonštrukciou a po koľajniciach jazdíme pomalšie ako v západnej Európe. Cestujúcim tých desiatich vlakov, ktoré minulý rok zadymili, ale samozrejme aj tým, ktorým vlaky meškali či nebodaj ani nevyrazili na trať, sa veľmi ospravedlňujeme. Robíme všetko pre to, aby takýchto nepríjemností bolo čo najmenej.

 

Nový koronavírus nás – tak ako všetkých dopravcov – tento rok zrazí na kolená. Dôvera v cestovný ruch a hromadné cestovanie sa obnovuje ťažko a pomaly. V roku 2019 nerozpočtované náklady na dezinfekciu razantne stúpli, počet cestujúcich klesá, máme strach o zamestnancov. Držme si palce, nech sú dramatické opatrenia čo najúčinnejšie.

Čo nás čaká a neminie?

V riadkoch vyššie som sa pokúsil pomenovať tie pekné veci, ktoré sa nám podarili. Nasledujúce roky však prinesú so sebou aj obrovské výzvy. Už prvý polrok je pre Slovensko, a vôbec pre celý svet, bezprecedentný. Nemám krištáľovú guľu, no viem, že ak aj veci pôjdu najlepším možným smerom, ZSSK finančne spolu s celou krajinou a obyvateľstvom utŕži veľké „šrámy“. A potom sa určite vyskytnú politici, ktorí budú hovoriť, že železnice dotujeme príliš, že bezplatná preprava je márnotratnosťou a že treba šetriť. Samozrejme, „na každém šprochu pravdy trochu“. Slovensko naozaj dotuje osobnú koľajovú dopravu veľkoryso, je to však priamo úmerné jej dnešnému stavu, keď máme ešte stále veľa starých vozňov a na značnej časti tratí sme pomalí alebo nespoľahliví.

Keby sme však jazdili, nie za komerčné, ale len vyššie cestovné, počty cestujúcich by klesli a my by sme museli znižovať vlakové frekvencie, čo by vyústilo do ďalšieho znižovania počtu cestujúcich, až by sa vlastne jazdilo len severnou trasou, okolo Bratislavy a v Tatrách. Nie som politik a nebudem nikomu radiť, akú cenu má ušetrená tona CO2 (ročne v ZSSK ušetríme 716 811 ton CO2). Viem, že svet sa netočí len okolo lokomotív, a že treba financovať aj zdravotníctvo či dôchodky. Ale možno, keby sme sa pozreli ďalej od špičky nosa, zistili by sme, že investície do rýchlejších koľajníc (tie my v ZSSK neprevádzkujeme) by priniesli do vlakov ešte viac ľudí (a tovaru) ochotných za tieto služby platiť sumy blízke tým komerčným.

Určite sú trate, ktoré aj my železničiari považujeme za neperspektívne. No veľmi pozitívne vnímam, že existenciu veľkých zliav pre študentov a dôchodcov, ktoré by viedli k strate cestujúcich, už nespochybňuje žiadna politická strana (koncept bezplatnej dopravy je politický, pre nás dnes nie je rozhodujúce, či od seniora a študenta vyberieme 0 alebo 10 %). Je dôležité, že každá jazda vlakom má pre krajinu a cestujúcich zmysel a my vďaka seniorsko/študentským zľavám môžeme vypraviť viac vlakov aj pre bežných platiacich cestujúcich. Pre každodenné dochádzanie do práce sú totiž oproti komfortu jazdy (wi-fi, extra servis…) ešte významnejšie faktory rýchlosti a spoľahlivosti, resp. taktu (t. j. napríklad, ak niekto ide z práce, kam prišiel vlakom, neskôr, chce mať istotu, že v rozumnom čase mu pôjde ďalší vlak).

Ako pracuje ZSSK (2014-2019)

 

Na záver ešte pár slov o ziskových vlakoch InterCity

Vlaky InterCity prevádzkované ZSSK v komerčnom režime dosiahli v roku 2019 riadny (nielen prevádzkový) kladný hospodársky výsledok, t. j. zisk. Ten za rok 2019 predstavuje 206-tis. € (príjem z predaja lístkov znížený o odpisy, nákladové úroky a daňové náklady) . Prevádzkový zisk vlakov InterCity za rok 2019 bol 3 200-tis. € (zjednodušene: príjem z predaja mínus náklady súvisiace s prevádzkovaním). Vlaky InterCity si cestujúci obľúbili a ukazujú, že železničná doprava má na Slovensku – tam, kde sú dobré trate – aj komerčný potenciál. Som rád, že aj štátom vlastnená spoločnosť vie v tomto náročnom segmente podnikať so ziskom. Vlaky InterCity sú v účtovníctve ZSSK vedené osobitne v tzv. v komerčnom režime. Ich financovanie je pod drobnohľadom viacerých inštitúcií i konkurencie.

Fakty o InterCity (2019)

1 medzištátny pár denne – 2 medzištátne spoje Viedeň – Košice
3 vnútroštátne páry denne – 6 vnútroštátnych spojov Bratislava – Košice
najrýchlejší jazdný čas na linke Bratislava – Košice (445 km) 4 h 36 min
zisk 206-tis. eur
počet prepravených cestujúcich 817 958
počet prepravených cestujúcich s nárokom na BP*, ktorí uprednostnili IC vlak 127 045
počet vlakov vedených do cieľovej stanice 2 912
počet vlakov, ktoré prišli do cieľa načas (meškanie do 5 minút vrátane) 2 497
počet vlakov, ktoré v cieli meškali viac ako 5 minút 415
priemerné meškanie 3,34 min
osobokilometre 248 481 839
vlakokilometre 1 318 863
ušetrené emisie oxidu uhličitého (CO2) 62 938,71 ton
priemerná vyťaženosť 75,9 %
priemerná dĺžka jednej cesty 304 km
priemerná cena cestovného dokladu (bez DPH) 13,14 eur
podiel cestovných dokladov predaných cez internet 47,2 %
počet prepravených cestujúcich v najsilnejší deň (17. 5. 2019, MS v hokeji) 3 350
počet prepravených cestujúcich v najslabší deň (24. 12. 2019, Štedrý deň) 843
najväčší objem precestovaných km na 1 registráciu 62 948**
najväčší počet ciest na 1 registrovaného zákazníka 225
počet predaných jedál v reštauračnom vozni 139 972
najpredávanejšie jedlo (13 000 predaných porcií) vyprážaný syr

*BP – bezplatná preprava. Na vlaky InterCity sa bezplatná preprava nevzťahuje, cestujúci s nárokom na BP si zakupuje cestovný doklad s príslušnou zľavou na základe predloženia preukazu na BP.
**Číslo predstavuje cca 1,5-násobok dĺžky rovníka.

Výsledky vlakov InterCity 2016 – 2019

2016 2017 2018 2019
počet prepravených cestujúcich 24 709 705 684 791 695 817 958
počet vlakov s príchodom do cieľ. stanice načas*** 2 548 2 463 2 497
priemerné meškanie v cieľovej stanici (v min) 2 4 3,34

***meškanie do 5 minút vrátane

 

Zrealizované a plánované investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku v celkovom objeme cca 384 mil. eur:

 25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ

 • celkový objem: 160 miliónov eur
 • predpokladané dodanie: 2020 – 2022
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ

 • celkový objem: 77 miliónov eur
 • predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (6 ks DMJ je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň – projekt EÚ

 • celkový objem: 38,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2021 – 2022
 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) – vlastné zdroje

 • celkový objem: 66,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (23 ks nových vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz – vlastné zdroje

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (25 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

 37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) – vlastné zdroje

 • celkový objem: 3,9 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (35 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

Poznámka: aktuálne tiež prebieha súťaž na 52 nových a rekonštruovaných vozňov, ktoré budú v rokoch 2021 – 2023 nasadené na určené regionálne trate Slovenska, predovšetkým v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Viac informácií nájdete tu: www.zssk.sk/aktuality/na-vychodnom-slovensku-pribudne-52-modernych-voznov-za-65-mil-eur/.

 

 

Teraz najčítanejšie

Filip Hlubocký

V rokoch 2016 - 2021 som bol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva slovenského národného dopravcu, Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Pôsobil som v advokácii, bankovníctve a v nákladnej železničnej doprave. Študoval som na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a Faculty of Law, University of Cambridge.