Denník N

Koronavírus: Na čo by minister financií pri odkladaní daňových priznaní nemal zabudnúť

Ilustračné foto – TASR/Milan Kapusta
Ilustračné foto – TASR/Milan Kapusta

Odložiť termín podávania daňových priznaní je zoči-voči šíriacemu sa koronavírusu dobrý nápad. Je však potrebné urobiť to spôsobom, ktorým sa problém vyrieši reálne, nielen naoko, a ktorým sa nevytvoria iné problémy, ktoré vzniknúť nemusia.

Minister financií Ladislav Kamenický dnes oznámi, aké opatrenia pripravuje pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom. Podľa informácií Denníka E je plánom posunúť termín daňového priznania.

Ešte včera poobede pritom Finančná správa upozorňovala, že daňové priznanie je už dnes možné bez udania dôvodu odložiť o tri mesiace alebo o šesť mesiacov pri príjmoch zo zahraničia a tvrdila, že nie je potrebné prijímať špeciálne opatrenie ako v Českej republike. Česká ministerka financií Alena Schillerová avizovala, že chce posunúť termín na podanie daňových priznaní tým, že plošne odpustí sankcie za neskoršie podanie daňového priznania a zaplatenie dane (pokuta a úrok z omeškania).

K tomu len tri poznámky o veciach, na ktoré by sa pri tom odkladaní nemalo zabudnúť.

1. Odklad bez návštevy daňového úradu

Odklad podania daňového priznania je na Slovensku možné urobiť aj podľa súčasného znenia zákona. V súčasnej situácii by to však malo byť možné urobiť bez toho, aby daňovník musel zájsť na daňový úrad. Právnické osoby zapísané do obchodné registra (obchodné spoločnosti, družstvá), aj fyzické osoby – živnostníci majú povinnosť komunikovať s daňovými úradmi elektronicky, takže tie o odklad dokážu požiadať aj na diaľku.

Pre ostatné subjekty je však elektronická komunikácia s daňovými orgánmi dobrovoľná a mnohé z nich dosiaľ komunikujú s daňovými úradmi papierovou formou. Týka sa to fyzických osôb – nepodnikateľov, ktoré si samostatne podávajú daňové priznanie, ale aj občianskych združení a ďalších typov mimovládnych neziskových organizácií.

Ak tieto subjekty doteraz nezačali s daňovými úradmi komunikovať elektronicky, tak aj odklad lehoty na podanie daňového priznania môžu urobiť iba tak, že príslušné tlačivo vytlačia, podpíšu a na daňový úrad zanesú alebo pošlú. Ak má byť účelom odkladania daňových priznaní ochrana ľudí pred šírením koronavírusu obmedzením kontaktov s inými ľuďmi, ktoré nie sú nevyhnutné, tak medzi tým, či daňovník zanesie na daňový úrad vyplnené daňové priznanie alebo tam zanesie „iba“ oznámenie o odklade termínu, žiadny dramatický rozdiel nie je. A rovnako nie je riešením problému ani jeho presun na poštu, teda, že si daňovník nevystojí rad pred okienkom na daňovom úrade, ale na pošte.

Opatrenie ministerstva financií by malo na to pamätať a ponúknuť takú formu odkladu, ktorú by daňovník nemusel oznamovať formou návštevy daňového úradu alebo pošty.

2. Odklad bez porušenia zákona

České riešenie, teda verejný prísľub odpustenia pokút a ďalších sankcií za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane, je síce lepšou možnosťou ako neurobiť nič, ani ono však nie je bez problémov.

Daňovníci sa totiž aj pri tomto riešení dopustia porušenia zákona, akurát sú štátnou mocou vopred ubezpečení, že zaň nebudú trestaní. Lepším riešením by nepochybne bolo, ak by to išlo bez toho, aby občania a firmy zákon porušovali, hoci beztrestne.

Praktickým problémom v slovenských pomeroch by však bolo aj to, že zmeškanie lehoty pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu by malo za následok nemožnosť poukázať 2 percentá z dane príjmu pre vybranú mimovládnu organizáciu. Tam je podanie priznania v stanovenej lehote jednou z podmienok a jej zmeškanie tu na rozdiel od pokuty nemôže ministerstvo len tak odpustiť.

Riešenie, ktoré by umožnilo daňovníkom bez sankcie porušiť zákon a nedodržať zákonom stanovenú lehotu pre podanie daňového priznania, by tak mohlo negatívne ovplyvniť príjmy mimovládnych neziskových organizácií z 2 percent dane. A negatívne dopady koronavírusu by sa tak z podnikateľov, zamestnancov a štátu rozšírili aj na mimovládne organizácie.

A to nie nevyhnutne v dôsledku samotného koronavírusu a boja s jeho šírením, ale v dôsledku zle zvoleného riešenia. Opatrenia ministerstva financií by mali na to pamätať a ponúknuť formu odkladu, ktorá pre nikoho nebude mať za následok stratu možnosti poukázať 2 percentá z dane.

3. Ochrana zamestnancov daňových úradov

Nech už sa príjmu akékoľvek opatrenia, nebude to zrejme znamenať úplne zatvorenie daňových úradov a nejakí ľudia tam chodiť budú. Aj keď ich bude menej, je potrebné chrániť zamestnancov daňových úradov, aj ich klientov, ak na to existuje primeraná možnosť.

Včera sa ku mne dostala informácia, že na daňovom úrade v Trenčíne dostali respirátory pre zamestnancov, ale neposkytli im ich s odôvodnením, aby nevyvolávali paniku u klientov. Ak je to pravda, je to dosť veľká nehoráznosť. Ak existuje spôsob, ako chrániť zamestnancov, aj klientov daňových úradov a sú k dispozícii prostriedky, akým ten spôsob realizovať, je potrebné tak urobiť a nevymýšľať si hlúpe výhovorky, prečo to nespraviť.

Oslovil som včera ministra financií Kamenického, aby vec preveril a ak je to potrebné, zjednal nápravu.

Sú aj veci, na ktoré nie je potrebné žiadne zložité opatrenie ministerstva financií, úplne sa stačí držať zdravého rozumu.

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).