Denník N

Absolventka programu Teach for Slovakia: Chcela som robiť niečo, čo by som zbožňovala

Nikola Lehotská vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoju kariérnu cestu však v prekladaní nevidela, hľadala prácu, ktorú by zbožňovala a zároveň mohla čosi aktívne zlepšiť. Precestovala Európu, aby sa nakoniec vrátila na Slovensko a pridala sa do programu Teach for Slovakia. Po dvoch rokoch hodnotí program a hovorí aj o tom, prečo sa rozhodla vzdelávať sa ďalej v Amerike.

Pred dva a pol rokom si sa ako čerstvá absolventka prihlásila do Teach for Slovakia. V čom ťa program presvedčil? 

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo. Čiže táto kariérna cesta bola v tom období stále na stole. Ale úprimne, nevidela som sa v tom. Možno to vyznie naivne, ale chcela som niečo zmeniť a zlepšiť. Chcela som robiť niečo, na čo sa neskôr pozriem a poviem si, že to malo skutočný zmysel nielen pre mňa, ale hlavne pre druhých. Aj keď som nevedela presne, čo by to malo byť, chcela som robiť niečo, čo by som zbožňovala. Táto iskra mi v prekladateľstve a tlmočníctve chýbala a naopak mala som pocit, že Teach for Slovakia mi presne toto ponúkne.

Čo si už mala v tom čase za sebou? 

Veľa som cestovala po Európe – mala som také predsavzatie, v rámci ktorého som si povedala, že každé leto strávim v inej krajine. Vybudovala som si tak nielen finančnú, ale aj osobnú nezávislosť. Chcem tým povedať, že to neustále vystupovanie z mojej komfortnej zóny a učenie sa nových vecí mi ukázalo, že viem sama zvládnuť veľa vecí.

Cez členstvo v Študentskej rade vysokých škôl som sa počas štúdia stretávala so študentmi, ktorí chceli zlepšovať vysoké školstvo na Slovensku aj v zahraničí. Bolo to také moje prvé stretnutie s aktivistami, ktorým sa v školstve niečo nepáčilo a chceli pre to, aby sa to zmenilo, niečo urobiť.

Nikola rozpráva o svojej skúsenosti z letnej stáže v Bulharsku.

Čo ti dva roky v programe dali a čo vzali? 

Takto skoro rok od skončenia je už ťažké povedať, čo mi program vzal. Áno, nebolo ľahké balansovať očakávania programu, riaditeľa, ostatných učiteľov či mojich blízkych. No najväčšie tlaky som si spôsobovala aj tak sama a moj perfekcionizmus v každej oblasti stál za veľa preplakanými nedeľami. Všetky ťažké chvíle vnímam teraz inak – pozitívne, a priviedli ma k tomu, ako sa dnes pozerám na svet a hlavne na seba. Pre mna najväčším darom programu bolo, že som spoznala viac seba, či už v pracovnom alebo osobnom živote. Zistila som, aké sú moje silné stránky a  na čom musím ešte pracovať. Našla som oblasť, ktorej sa chcem venovať. Uvedomila som si, na čom si v práci aj v živote zakladám. Možno sú to pre niekoho malichernosti, no pre mňa, ako čerstvú absolventku, to bolo niečo obrovské.

Teach for Slovakia je jedným z najintenzívnejších programov osobného rozvoja na Slovensku. V rámci neho si mala možnosť absolvovať množstvo školení, prednášok či workshopov. Ktorá bola pre teba najdôležitejšia?

Hneď mi napadla session, ktorú sme mali s Federikou Plesník na začiatku druhého roka v programe. Išlo o kariérny coaching, ktorý ma doviedol tam, kde som teraz. Pamätám si, že v tom období som začínala pociťovať mierne návaly úzkosti, keď som si predstavila, že sa program končí a ja som stále nevedela, čomu sa chcem venovať ďalej. Vďaka tomuto coachingu som sa otvorila myšlienke ďalšieho štúdia, konkrétne učiteľstva, aj keď som sa toho neuveritelne bála. Uvedomila som si však, že ak by som nemusela riešiť žiadne finančné záležitosti spojené so štúdiom v zahraničí, tak by som do toho išla.

Aké konkrétne zručnosti si získala v programe?  

Najviac si cením to, že som sa naučila nebrať si spätnú väzbu a kritiku osobne. Samozrejme, že ma stále zamrzí, ak niekto neocení moju prácu tak, ako by som si to predstavovala. Ale už sa neopúšťam v pocite sebaľútosti, ako niekedy. Spätnú väzbu si vypočujem, snažím sa zhodnotiť, či je konštruktívna a či svoju prácu viem zlepšiť.

Na Základnej škole v Ždani si učila anglický jazyk a biológiu. Ktorý predmet ti bol bližší a na čo si sa na hodinách sústredila? 

Angličtina mi bola obsahovo bližšia, čiže možno z tohto hľadiska bolo učenie biológie náročnejšie. Čo sa týka zamerania, v tejto oblasti mi veľmi pomohol Dávid Králik v rámci jedného tréningu na škole. Povedal mi, aby som si predstavila, ako chcem, aby si ma moji žiaci pamätali. Potrebovala som si uvedomiť, na čom mi ako učiteľke osobne záleží. A tak som sa snažila v triede o to, aby sa moji žiaci na mojich hodinách tešili z toho, že sa učia niečo nové. Taktiež bolo pre mňa veľmi dôležité, aby si žiaci trénovali stratégie a zručnosti, ktoré využijú aj inde, ako v kontexte hodín jazyka a biológie. Konkrétne mám na mysli vyhľadávanie informácií v texte, spoluprácu, prezentovanie, vyjadrenie názoru, pýtanie sa otázok, dávanie spätnej väzby, reflektovanie, učenie sa z vlastných chýb či rozvijanie kreativity.

Počas dvoch rokov na škole si zažila množstvo pekných ale aj náročných chvíľ. Ktorá ti utkvela v pamäti?

Na jednu chvíľu nezabudnem. Je to dosť negatívny zážitok, na ktorý často myslím. Aj keď dnes sa pozerám na tú situáciu z pohľadu aj toho konkrétneho žiaka, a nie len môjho uboleného ega. Počas prvého roka som mala problém s jedným starším žiakom, u ktorého som mala dokonca pocit, že ma šikanoval. Vykulminovalo to počas jednej zastupovanej hodiny, keď mi dotyčný žiak vynadal. V tej chvíli ma to veľmi zasiahlo, naozaj som tomu nerozumela. Veď som do svojej práce dávala všetko a k žiakom som vždy pristupovala s rešpektom. Cítila som sa ukrivdene. Dnes to vnímam tak, že som bola tvrdohlavá, mala som predstavu, čo je pre toho žiaka najlepšie, ale neopýtala som sa ho, či to vidí rovnako. Ak by som sa mohla do toho obdobia vrátiť, tak viac si dám záležať na budovaní vzťahov so žiakmi.

Napriek tomu, že je učenie veľmi náročné, po dvoch rokoch v programe si sa rozhodla ďalej sa v tejto oblasti vzdelávať. Študuješ magistra v odbore Teaching English to Speakers of Other Languages na americkej univerzite v Michigane.

Prečo si sa rozhodla ďalej v tejto oblasti vzdelávať? 

Učenie ma nadchlo a hlavne učenie cudzieho jazyka. Cez ten predmet sa dá učiť podľa mňa všetko – má veľký potenciál prepojiť obsah s inými predmetmi, budovať zručnosti, rozvíjať osobnosť žiakov. Neskutočne ma bavilo plánovať a učiť angličtinu na základnej škole, ale aj v jazykovke. Na druhej strane som mala pocit, že chcem to vedieť robiť ešte lepšie, a že sa potrebujem ešte veľa učiť, aby boli moje hodiny také, aké si predstavujem. Potom prišla jedna ponuka, v rámci ktorej som na spomínanej americkej univerzite dostala štipendium a grant. Bola som rozhodnutá.

Čomu by si sa rada venovala po skončení štúdia v Amerike? 

Určite by som sa rada vrátila do školy a učila angličtinu na polovičný úväzok. Druhú polovicu by som rada venovala nejakému projektu, kde by som sa mohla zamerať na prípravu budúcich učiteľov, teda študentov učiteľstva.

Komu by si odporučila program Teach for Slovakia. 

Každému, kto chce priniesť do sveta trošku dobra, kto sa chce lepšie spoznať a na sebe pracovať, kto chce vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

A každému, kto chce spoznať realitu slovenského školstva z perspektívy učiteľa.

 


V Teach for Slovakia spájame ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnú prácu, chcú mať pozitívny dopad na spoločnosť a chcú rozvíjať svoje zručnosti. Budujeme komunitu lídrov, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.

Do nášho programu sa zapojilo už 80 ľudí. Naši absolventi pracujú na ministerstve školstva, v samospráve, biznise, školstve a viacerí založili aj vlastné iniciatívy a organizácie. Z rôznych pozícií pracujeme spoločne na tom, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.

Posledný termín na podanie prihlášky do siedmeho ročníka programu je 31. marec. Nezmeškaj svoju príležitosť posunúť seba a inšpirovať ďalších.

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.