Denník N

Domáce násilie počas epidémie koronavírusu: ako ďalej?

V čase karantény sa mnoho ľudí ohrozených domácim násilím ocitá izolovaných v domácnosti s násilným rodinným príslušníkom.
Čo vtedy robiť a na koho sa dá v krízovej situácii obrátiť?

Epidémia koronavírusu prehlbuje sociálne nerovnosti a výrazne zhoršuje situáciu mnohých zraniteľných a vylúčených skupín. Jednou zo skupín, ktoré sú aktuálne na Slovensku ohrozené, sú ženy zažívajúce násilie a ich deti. Tie sa v tomto období ocitajú samy zoči-voči násilníkovi, častokrát bez možnosti odísť alebo vyhľadať pomoc núdzového zariadenia.

Vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Mária Víteková hovorí, že v týchto dňoch klientkám odporúčajú, aby sa v prípade potreby snažili odísť k rodine, priateľom alebo známym, ak sa potrebujú dostať do bezpečia. „Myslíme si, že domáce násilie sa v tomto období nevyhnutne zhoršuje, nakoľko sú ženy počas karantény viac kontrolované svojimi násilnými partnermi alebo manželmi. Situácia je o to vážnejšia, že ohrozené ženy majú obmedzenú možnosť obrátiť sa na pomáhajúce organizácie, ktoré pracujú v krízovom režime. ”

“Naše klientky sú teraz neustále uzavreté v jednom byte s agresorom. V takejto situácii vzniká napätie a konflikty aj v živote bežného páru, ale tam, kde sa objavuje domáce násilie, je pravdepodobnosť, že násilie eskaluje omnoho vyššia. Ženy neustále čelia zvýšenému riziku napadnutia,” hovorí aj Adriana Havašová, riaditeľka bratislavského poradenského centra Nádej.

Všetky telefonické poradenské služby však aktuálne na Slovensku fungujú. “Z vyše 50 služieb pre ženy zažívajúce násilie, s ktorými naša Národná linka pre ženy a ich deti spolupracuje, evidujeme, že aktuálne fungujú všetky telefonické poradenské linky pre ženy,” potvrdila Víteková. Okrem Národnej linky pre ženy sa tak ženy ohrozené všetkými formami násilia môžu obracať aj na regionálne organizácie pôsobiace v jednotlivých krajoch Slovenska. Organizácie, ktoré ženám ponúkajú ambulantné poradenstvo, však momentálne poskytujú len dištančné konzultácie telefonicky alebo formou emailovej asistencie. V bezprostrednom ohrození života a zdravia sa ženám odporúča obrátiť sa priamo na telefónnu linku Polície SR 158, ktorá funguje ako zvyčajne.

Situácia je zložitejšia, ak žena potrebuje rýchlo odísť od páchateľa a hľadať si núdzové bývanie v bezpečných ženských domoch. Mnohé organizácie z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy koronavírusu neprijímajú nové klientky, alebo ich prijímajú len v obmedzenom režime. Či sa pre ženu nájde miesto v zariadení núdzového ubytovania, závisí aj od faktorov, akými sú vyťaženosť zariadenia alebo rizikovosť situácie danej klientky.

“V prípade, že je ohrozený život klientky, urobíme všetko pre to, aby sme jej pomohli a ubytovali ju v našom zariadení. Chcela by som však zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby klientky pravdivo informovali všetky zariadenia o prípadnej cestovateľskej anamnéze, aby sme v prípade ohrozenia nákazou mohli včas ochrániť ostatné ženy a deti ubytované v našom zariadení,” hovorí Apolónia Sejková Bezpečného ženského domu MyMamy v Prešove. “Táto situácia je bezprecedentná a nemáme s ňou ako krajina skúsenosť. Ak neexistuje možnosť ubytovania v bezpečnom ženskom dome, hľadala by som aj iné možnosti ako chatu, chalupu, prípadne penzión, či ubytovne,” hovorí Adriana Havašová.

Ženy majú možnosť kontaktovať nonstop fungujúcu Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ktorá disponuje aktuálnou databázou zariadení na Slovensku a vie pomôcť s informáciou, kde hľadať prípadné ubytovacie kapacity v krízových a vysoko rizikových prípadoch. Národná linka pre ženy vie ženy v núdzi dištančne sprevádzať hľadaním najbližšej pomoci, konečné rozhodnutie je však na poskytovateľoch služieb.

Ženy vo finančnej núdzi

Situácia žien zažívajúcich násilie je komplikovaná aj z finančného hľadiska. Zariadenia pre ženy zažívajúce násilie upozorňujú na to, že mnohé ženy s deťmi sa ocitajú vo finančnej núdzi, častokrát bez základných vecí ako napríklad potraviny, či hygienické potreby.

Daniela Gáliková, riaditeľka krízového centra Brána do života, uviedla, že na základe zhoršenia epidemiologickej situácie v SR v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 a následných nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR a Úradu hlavného hygienika SR, Brána do života ako pobytové zariadenie sociálnych služieb pristúpila k  zavedeniu  preventívnych opatrení, aby ochránila ubytované ženy a ich deti, rovnako ako svojich zamestnancov. “Deti v týchto dňoch nenavštevujú školské zariadenia. Matky, ktoré nemali trvalé pracovné pomery a svoj každodenný príjem sa snažili zabezpečiť formou brigádnických činností, sa ocitli bez finačných prostriedkov, nakoľko nemôžu čerpať OČR. Mnohé si absenciu výživného na deti, ktoré im z rôznych objektívnych dôvodov nie je uhrádzané, kompenzovali práve prácou na dohodu. V našom zariadení sa prakticky bez príjmu ocitli dve matky s deťmi, ktorým by zbierka trvanlivých potravín určite pomohla preklenúť toto náročné životné obdobie,” hovorí Gáliková.

Na prehlbovanie sociálnych nerovností a ťažkú situáciu zraniteľných skupín upozorňuje aj výskumníčka a analytička Inštitútu pre výskum práce a rodiny Veronika Valkovičová, podľa ktorej sa v mimoriadne kritickej situácii v týchto dňoch ocitajú aj ľudia so zdravotným znevýhodnením alebo postihnutím. “Osoby, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, sú taktiež v kritickej situácii, pretože zdravotná a sociálna asistencia, ktorá k nim chodieva domov, môže byť v týchto dňoch obmedzená. Títo ľudia sú tak odkázaní na pomoc rodiny. To môže byť problematické, keďže aj tieto ženy a muži sa často stávajú obeťami domáceho násilia alebo sexuálneho obťažovania v domácnosti.”

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách vyzýva všetkých ľudí, ktorí by sa dopočuli o páchaní násilia alebo utrpení žien, detí alebo seniorov, aby bezodkladne informovali políciu alebo sa obrátili na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ktorá funguje nonstop na čísle 0800 212 212.

V prípade, ak chcete pomôcť tým zariadeniam, ktoré poskytujú pomoc ženám a ich deťom, kontaktujte priamo poskytovateľov a svoju pomoc prispôsobte ich potrebám a podmienkam. Prosíme Vás, nenavštevujte zariadenia osobne, aj pri pomoci sú na prvom mieste preventívne opatrenia na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

 

 

Autorka blogu:  Sára Činčurová, analytička KMC pre systematizáciu vzdelávania a vzdelávanie

Ilustračná fotografia: Pixabay

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia  na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

"Zastavme násilie" je blog Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR) a funguje ako súčasť Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy našich expertiek a expertov.