Denník N

Otvorený list predsedníčke súdnej rady Praženkovej a sudcovi Šamkovi

Obvinený sudca Molnár sa vyhol trestu za korupciu už v minulosti. Tento sudca nezákonne rozhodoval v kauze „Fekálny fantóm“ s cieľom poškodiť M. Macka a pomôcť diskreditácii generála ozbrojených síl štátnou mocou. Namiesto toho, aby sa predsedníčka Súdnej rady a sudca Šamko dištancovali od kupovania rozsudkov a zasadili sa o očistu justície, obhajujú svojich stíhaných kolegov.

Vážená pani predsedníčka Súdnej rady, Vážený pán sudca Šamko,

verejne ste sa zastali sudcov obvinených z páchania viacerých zločinov. Pán sudca Šamko sa osobitne zastal sudcu Richarda Molnára obvineného z uplácania. U svojich obvinených kolegov ste sa dožadovali striktného dodržiavania ústavných práv a dokonca sa vyhrážate povolaním európskych monitorov.  Ale porušovanie ústavných práv skorumpovanými sudcami je Vám ľahostajné.

Obraciam sa na Vás ako čestný občan, ktorý 35 rokov slúžil tomuto štátu a nasadzoval zaň aj svoj život. Už štyri a pol roka som terčom premyslenej diskreditácie a zároveň otec obete úmyselného justičného zločinu.  Na nezákonnom postupe sa výrazným spôsobom podieľal aj obvinený sudca Molnár. Ten bol dokonca podozrivý z úplatkárstva už v roku 2011, ale sa mu nič nestalo vďaka falošnej solidarite kolegov v talároch.

Práve takéhoto človeka sa obaja zastávate a chcete pre neho nadštandardné práva a ja sa Vás verejne pýtam: Prečo?

Nikto, ani sudcovia a prokurátori nemôžu beztrestne páchať zločiny. Status sudcu nestavia nikoho nad Ústavu SR a negarantuje mu beztrestnosť. Ako vôbec môžete pre takých sudcov požadovať, aby boli vyňatí spod riadneho vyšetrovania či ušetrení väzby? Títo sudcovia sú podozriví z toho, že vedome a za peniaze odopierali občanom ústavné právo na spravodlivý proces. Toto právo ako sudcovia mali chrániť.

Preto si Vás dovoľujem upozorniť na ďalšie zneužívanie právomocí obvineným sudcom Molnárom. Žiadam Vás, aby ste sa jasne dištancovali od tohto sudcu a hrubého zneužívania justície.

Môj syn sa stal obeťou cieľavedomej provokácie a krivého obvinenia v kauze „Fekálny fantóm“. Vyšetrovateľ si zámerne vybral 5 z celkového počtu 27 (40) myzofilných útokov a nezákonne obvinil M. Macka. Aj napriek obvineniu a nezákonnému väzneniu M. Macka po dobu 7 mesiacov, skutočný páchateľ pokračoval aj naďalej v útokoch bez dostatočného záujmu polície. Vyšetrovateľ konal nezákonne s aktívnou podporou prokuratúry, za pomoci rozsiahlej manipulácie s dôkazmi a rozsiahlej trestnej činnosti viacerých osôb. Aj napriek uvedenému nátlaku a manipulácii s dôkazmi, prvostupňový súd M. Macka oslobodil.

Ako predseda senátu odvolacieho súdu konal už spomínaný sudca Molnár. Ten preukázateľne nezákonným spôsobom a v extrémnom rozpore s dôkaznou situáciou zrušil oslobodzujúci rozsudok. Súčasne bez akéhokoľvek dokazovania alebo zmeny dôkaznej situácie, z pozície sily nariadil prvostupňovému súdu odsúdiť M. Macka. To sa aj stalo a následne sudca Molnár, obvinený zo zločinu uplácania , zamietol odvolanie. Stalo sa to za asistencie hrozby bombového útoku a bez toho, že by sa vysporiadal aspoň s jedným z viac ako 80 odvolacích dôvodov.

Nebudem v tomto liste rozvádzať podrobnosti. Nemám však najmenšiu pochybnosť, že sudca Molnár konal nezákonne a preto na neho a celý senát podávam trestné oznámenie na špeciálnu prokuratúru. Podrobnosti prípadu a nezákonného rozhodovania obvineného sudcu Molnára sprístupním vhodnou formou širokej verejnosti.

K prípadu som sa vyjadril aj inde: https://pavelmacko.blog.sme.sk/c/530044/ctihodny-sudca-molnar-a-jeho-obete.html

Len pre názornosť uvádzam, že senát pod vedením obvineného sudcu Molnára nezákonne nariadil odsúdiť M. Macka a zamietol jeho odvolanie aj napriek tomu, že:

 • Martin Macko netrpí a nikdy netrpel žiadnou sexuálnou úchylkou a teda sa nemohol dopustiť patologickej sexuálnej praktiky na verejnosti ako to vyžaduje § 364 ods.2 písm. b) Tr. Zákona,
 • jeho skutočná podoba v čase skutku známa súdu ani v jednom zo žalovaných skutkov absolútne nezodpovedala opisu páchateľa daného skutku, naopak priamo vylučovala, aby bol Martin Macko páchateľom,
 • na čas dvoch skutkov mal jednoznačne preukázateľné alibi, ktoré nijako obžaloba ani len teoreticky nespochybnila,
 • pri zadržaní M. Macka ani pri domovej prehliadke nebol zaistený ani jediný kus oblečenia ani iné dôkazy, ktoré by ho spájali so žalovanými skutkami
 • nebola zistená žiadna zhoda DNA z miesta činu súvisiaca s M. Mackom
 • celý rad svedeckých výpovedí, znaleckých dokazovaní a listinných dôkazov svedčilo v prospech Martina Macka a obžaloba nepredložila ani jediný dôkaz proti M. Mackovi
 • sudca Molnár prikázal odsúdiť M. Macka aj za skutok, kde ho dokonca ani samotná poškodená nikdy neoznačila za páchateľa a žiadny iný dôkaz neexistoval.

Hrubé nezákonnosti, manipulácie s dôkazmi a podozrenia na spáchanie trestných činov

 • OČTK sa dopúšťali preukázateľnej manipulácie s dôkazmi už v čase pred zadržaním M. Macka a počas prípravného konania.
 • Zinscenované zadržanie M. Macka sa uskutočnilo na podnet manžela policajnej vyšetrovateľky. Toto bolo úmyselne zatajované 7 mesiacov. Prokuratúra to tajila dokonca aj po podaní obžaloby a zároveň umožnila zničiť dôkazy o podrobnostiach zadržania.
 • Jediným nepriamym dôkazom boli vykonané nezákonné rekognície, z toho jedna sa dokonca opakovala dva krát, dva dni po sebe.
 • Pred rekogníciami yšetrovateľ vykonal brutálny zásah do osobnej integrity M. Macka a odstránil mu 10 cm dlhú brada, ktorá ho vylučovala ako páchateľa.
 • Boli zničené viaceré dôkazy a naopak boli predkladané viaceré vyfabrikované dôkazy.
 • Existuje dôvodné podozrenie, o čom sú listinné dôkazy a výpovede svedkov, že počas vyšetrovania bolo spáchaných viacero trestných činov.
 • OČTK pod dozorom prokurátora zámerne zadržiavali viaceré klúčové dôkazy po celú dobu prípravného konania a dokonca aj po podaní obžaloby.
 • Dozorujúci prokurátor (obžaloba) opakovane predkladal lživé informácie a nepodložené špekulácie a vydával ich za fakty s cieľom ovplyvniť súd a aj verejnú mienku. Chcel dosiahnuť odsúdenie M. Macka, ktoré si pravdepodobne niekto objednal.

Vážená pani predsedníčka Súdnej rady, Vážený pán sudca Šamko,

nepoznám motiváciu obvineného sudcu Molnára. Neviem prečo a prípadne za akú odmenu v prípade M. Macka takto postupoval. Na M. Mackovi bol spáchaný justičný zločin. Ten bol sprevádzaný rozsiahlou nezákonnou činnosťou, mojou diskreditáciou a vážnym ohrozením mojej bezpečnosti v rámci utajovanej spravodajskej operácie.

Rovnako neviem, aká je Vaša motivácia spochybňovať a tlačiť  na orgány činné v trestnom konaní v prípade obvinených sudcov. Viem však z vlastnej skúsenosti, že obhajujete ľudí, ktorí sú schopní zničiť život nevinnému človeku v záujme falošnej solidarity kasty pár vyvolených v talároch.

Vehementne sa domáhate nadštandardných práv pre svojich obvinených kolegov. Často komentujete postupy iných, ak sa dotýkajú Vašich kolegov.

Preto Vás týmto verejne vyzývam, aby ste našli odvahu a jasne a jednoznačne sa vyjadrili k nasledovným otázkam:

 1. Môžu OČTK v trestnom konaní a aj pri podaní obžaloby zatajovať dôkazy, ničiť dôkazy, zjavne klamať a uvádzať nepravdivé údaje len na základe „spoločenskej objednávky“ alebo vnútorného presvedčenia o vine podozrivého? Je právo na spravodlivý proces je zabezpečené len tým, že rozhoduje súd, bez ohľadu na úroveň integrity a bezúhonnosti sudcu?
 2. Je možné podozrivej osobe pred rekogníciou odstrániť základný morfologický znak ako napr. vypichnúť oko, amputovať končatinu, alebo odstrániť dlhú bradu len preto, aby sa pred rekogníciou prispôsobil vzhľad podozrivej osoby tak, aby to „vyhovovalo“ vyšetrovateľovi?
 3. Je možné opakovane niekoľko dní po sebe vykonávať niekoľko rekognícií s tým istým svedkom a podozrivou osobou až do dosiahnutia „požadovaného“ výsledku? Koľko krát je možné takto rekogníciu opakovať a hovoriť o opoznávaní na základe pamäťovej stopy svedka z miesta činu?
 4. Je možné na základe tzv. právneho názoru kompletne zmeniť už existujúce fakty bez akéhokoľvek rozumovo zdôvodniteľného vysvetlenia? Je možné popierať platnosť prírodných zákonov právnym úsudkom „ja si myslím“?
 5. M. Mackovi bola nariadená násilná sexuologická liečba napriek negatívnemu záveru štyroch znalcov a absencii akejkoľvek diagnózy. Môže právnik, sudca bez medicínskej kvalifikácie, stanovovať zdravotné diagnózy a dokonca aj vyvracať výsledky lekárskych či znaleckých vyšetrení a nariaďovať bez lekárskeho odporúčania liečbu?

Vážená pani predsedníčka súdnej rady,

Občania majú ústavné právo na spravodlivý proces, rovnako ako sudcovia, ktorí sa vydali cestou zločinu. Ak verejne žiadate európske inštitúcie o monitorovanie situácie na Slovensku, tak by ste mali požiadať, aby jeho súčasťou bolo aj monitorovanie výkonu súdnej moci, ktorú Vy zastupujete.

S úctou

Ing. Pavel Macko, CSc. MSc.

Teraz najčítanejšie

Pavel Macko

Generál vo výslužbe, bezpečnostný expert Venujem sa: • bezpečnosť a obrana • medzinárodné vzťahy • stratégie a technológie Vzdelanie: • Ing. elektrotechniky (1. výzbrojno-eletrotechnický - optoelektronika a 2. automatizácia velenia a elektronické počítače) • CSc. – vojenská technika, VA Brno • MSc. – stratégia národných zdrojov, NDU, Washington D.C., USA Skúsenosti: • odborné technické, manažérske a vojenské funkcie • velenie a riadenie medzinárodných tímov • velenia a riadenie medzinárodných vojenských operácií • inovatívny výcvik a simulačné technológie Top zamestnania: • zástupca náčelníka GŠ OS SR • veliteľ celoarmádnej logistiky • šéf operácií ISAF v Afganistane • veliteľ NATO JFTC