Denník N

Ako na homeoffice či teleprácu

Technicky zvládnuť teleprácu nie je ťažké. Samozrejme, je dobré ak sú veci pripravené skôr.

Domácku prácu a teleprácu definuje Zákonník práce v §52. V hrubých rysoch popisuje, že ide o prácu doma alebo na inom dohodnutom mieste podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve. Pred vypuknutím koronavírusu (a teda aj „epidémie“ home officeu) veľká časť zamestnávateľov teleprácu riešila formou interného predpisu. Tento často definoval, že zamestnanec môže o teleprácu požiadať a nadriadený to povolí (alebo nie). V samotnej pracovnej zmluve nebol odkaz na teleprácu.

Ako zamestnávateľ umožní teleprácu? Stačí vyrobiť interný predpis zamestnávateľa, ktorý teleprácu umožní, popíše spôsob komunikácie. Zamestnanci o teleprácu v zmysle tohto interného predpisu požiadajú, vedúci to schváli a ide sa ďalej. Všetko toto stačí emailom (ak jedna zo strán teleprácu nechce, je to, samozrejme, iná káva). Jediný problém je s miestom výkonu práce, ktorý musí byť definovaný v zmluvu, ktorá musí byť písomná.

Ako technicky zabezpečiť teleprácu?

Počítače na teleprácu treba zabezpečiť v zmysle iných interných predpisov (o GDPR, o registratúre, …). Alebo aspoň zdravým rozumom: aby sa veci nestrácali, aby sa k nim nikto nepovolaný nedostal, …

Ak sa ľudia prihlasujú zo svojich počítačov na rôzne služby, treba skontrolovať, či pri nich sú skratky ako SSL, TLS (čo je už našťastie štandard). Ak nie, je to to isté, akoby ste svoje meno a heslo nasprejovali na stenu. Ak nemáte niektoré služby cez SSL, tak rýchlo, naozaj rýchlo opravte. Certifikáty viete rýchlo získať napr. cez letsencrypt.

Aby sa ľudia dostali aspoň virtuálne do práce, treba použiť skratku VPN. Zjednodušene, nech je váš počítač fyzicky kdekoľvek (napríklad doma), stále je aj vo firemnej sieti. Pozitívom je, že viete pristupovať na všetky lokálne služby. Všetky. Teda napríklad si vytlačíte dokument a vstávajúc od počítača si uvedomíte, že tlačiareň je o 100 km ďalej. Osobne používam OpenVPN: je open source, bezpečná, beží spoľahlivo na každom Linuxe. Ťažkou témou je, ako OpenVPN nainštalovať na diaľku, ako bezpečne preniesť kľúče, ako revokovať kľúče. Ak vám tieto veci nič nehovoria, dajte to urobiť odborníkovi. Inak riskujete, že si nechtiac natiahnete (virtuálny) kábel zo svojej vnútornej siete. A tlačiareň tlačiaca hory sprostých obrázkov bude váš najmenší problém.

Keď už VPN beží, je vcelku jednoduché nainštalovať softvér na synchronizáciu dokumentov (unison alebo rsync), synchronizáciu databázy (slony) … Ako samozrejmosť predpokladám, že máte na svojich staniciach nainštalovaný niektorý rozumný Linux.

Keď toto všetko zvládnete, príde tá naozaj ťažká otázka: ako rozumne pracovať, keď okolo vás behajú vaše deti. Veľa šťastia.

Teraz najčítanejšie