Denník N

Stratégia kolektívnej imunity pri koronavíruse = pasívna eutanázia

Ak by si Briti vybrali stratégiu kolektívnej imunity, zomrelo by milión ľudí, 8 miliónov by potrebovalo intenzívnu pomoc. Z môjho pohľadu ide o pasívnu eutanáziu. Prečo?

Na začiatok, čo je to eutanázia?

Slovo eutanázia má základ v gréčtine. Slovné spojenie „eu thanatos“ znamená v preklade dobrá smrť. Pod eutanáziou sa rozumie také konanie zdravotníka, ktorého cieľom je smrť pacienta. Môže byť dobrovoľná, nedobrovoľná alebo násilná. Podľa spôsobu vykonania eutanáziu delíme na aktívnu, ak ide o priame usmrtenie podaním liečiva, alebo pasívnu v prípade, že sa ukončí alebo neposkytne primeraná starostlivosť.

Čo je kolektívna imunita?

Telo reaguje na infekciu prostredníctvom imunitného systému. Reakciou na vniknutie patogénu (napríklad vírusu) do tela je tvorba protilátok, ktoré sú schopné tieto patogény zahubiť. V prípade, že sa telu podarí ochorenie poraziť (čo nie je samozrejmosťou u starých a  ťažko chorých pacientov), telo si nákazu „zapamätá“ a pri opakovanom strete s ňou bojuje oveľa efektívnejšie. Ak si človek voči vírusu vytvorí imunitu, nemal by sa teoreticky opätovne nakaziť a ochorieť. To je i princíp očkovania. Práve na tomto stojí teória kolektívnej imunity. V prípade, že veľká časť spoločnosti príde do kontaktu s vírusom a bude mať to šťastie, že prežije, vytvorí si veľké množstvo ľudí voči nemu imunitu. Výsledkom je, že sa nákaza vďaka tomu prestane šíriť aj na ľudí, ktorí neboli infikovaní.

Pri koronavíruse je predpoklad, že na zabránenie šírenia infekcie a vytvorenie kolektívnej imunity musí ochorieť približne 40 – 60% populácie. Oveľa bezpečnejšie je pravdaže budovanie kolektívnej imunity pomocou očkovania, ktoré zatiaľ v prípade koronavírusu nie je dostupné.

Za ideálnych podmienok prebehne najmä u mladšej a zdravej populácie infekcia bezpríznakovo, z tohto pohľadu je stratégia kolektívnej imunity najlepším riešením. Ale! Ktorá spoločnosť má len silných a mladých jedincov? Žiadna, ani tá britská či holandská. V prípade, že by nejaká krajina trvala na radikálnej ceste tvorby kolektívnej imunity, šlo by o veľmi riskantné a neetické ohrozovanie slabšej časti obyvateľstva. Jedinou výhodou takto zvolenej stratégie je kratšie trvanie epidémie. Nemožno sa potom čudovať slovám odchádzajúceho premiéra Pellegriniho, keď hovoril o tom, že hlavnou témou diskusie predstaviteľov európskych štátov boli hospodárske dôsledky epidémie koronavírusom. V preklade do jednoduchého jazyka to znamená asi toľko: treba zvážiť obetovanie niekoľkých miliónov ľudí, najmä starých a chorých, na ktorých liečbu štáty vynakladajú nemalé finančné prostriedky, s cieľom minimalizovania negatívneho hospodárskeho dopadu epidémie. Nech by sa aj predstavitelia radikálnych stratégii v zmylse nekontrolovaného šírenia infekcie akokoľvek snažili, inak sa to vysvetliť nedá. Našťastie nie každý je hlúpy a strapatý blondiak a tlak svetových lídrov bude mať pravdepodobne pozitívny vplyv. Som rád, že Slovensko si vybralo morálnu a etickú cestu pomoci svojim občanom, čo je cesta, žiaľ, až radikálnych opatrení.

 

 

Pod náporom ostrej kritiky odbornej verejnosti sa aj Británia, síce oneskorene a tým pádom s množstvom zbytočných obetí, pridá k rozumnej ceste zavedenia opatrení proti šíreniu koronavírusu. Čo strapatú celebritu presvedčilo? Čísla, nie ekonomické, ale ľudské. Analýza totižto ukázala, že na dosiahnutie účinnej kolektívnej imunity by muslelo v Britácii ochorieť približne 50 miliónov ľudí. Pri smrtnosti 2,3% a 19% percentách ochorení s ťažkým priebehom by ich tvrdohlavosť viedla k úmrtiu milióna ľudí, ďalších osem miliónov by potrebovalo intenzívnu starostlivosť. Táto jednoduchá matematika, ktorá si vystačí len s desiatimi prstami na dvoch rukách, presvedčila mnohých skeptikov.

Záverom. Spočítané a podčiarknuté. Zvolenie stratégie kolektívnej imunity znamená to, že štát neposkytne svojim obyvateľom s cieľom spomalenia šírenia nákazy primeranú starostlivosť v zmysle opatrení (napríklad, nosenie rúšok – niektoré krajiny zakazujú, zákaz združovania sa – Briti vysedávajú v krčmách, chodia na koncerty,…). Neposkytnutie aj takejto formy starostlivosti preto považujem za istú formu pasívnej eutanázie. Takže aj vy, odporcovia očkovania, ktoré je základom tvorby kolektívnej imunity. Ako sa stotožňujete s tým, že nepriamo podporujete eutanáziu? Čo na to hovorí vaša viera?

Keby hlúposť kvitla, svet by zažiaril farbami…

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Milan Kulkovský

Lekár, primár Interného oddelenia NsP Považská Bystrica. „Svet je príliš nebezpečný pre život, nie kvôli ľuďom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú ich konať." A.Einstein