Denník N

Vieme predísť „epidémii“ osobných bankrotov?

Zasiahne Slovensko po epidémii koronavírusu vlna bankrotov?
Aké následky bude mať vlna osobných bankrotov?

Celý svet vrátane Slovenska sa obáva šírenia koronavírusu a prijíma opatrenia, aby sa eliminoval počet nakazených ľudí a eliminovali počet úmrtí spôsobené šírením koronavírusu. V rámci opatrení na predchádzanie šírenia koronavírusu apelujeme na disciplínu obyvateľov, sme ochotní prispôsobiť svoje návyky; vláda schvaľuje nové zákony; občania absolvujú preventívnu karanténu, aby neohrozili zdravie ostatných občanov. Pevne verím, že vďaka preventívnym opatreniam sa nám podarí zamedziť šíreniu koronavírusu a eliminujeme úmrtnosť občanov na ochorenia spôsobené koronavírusom.

Dôsledky týchto preventívnych opatrení pocítime všetci aj v ekonomickej oblastí. Počas mimoriadnej situácie rozhodla vláda o uzatvorení niektorých prevádzok, čo spôsobí pokles príjmov firiem aj občanov a zhoršenie platobnej disciplíny v ekonomike. Väčšina z nás si je vedomá dôsledkov týchto preventívnych opatrení a snaží sa plniť, resp. reštrukturalizovať svoje záväzky. Časť občanov a firiem nebude schopná splniť svoje záväzky a zbankrotujú.

V minulosti Asociácia slovenských inkasných spoločnosti (ASINS) upozorňovala ministerstvo spravodlivosti SR na benevolentné podmienky osobných bankrotov na Slovensku, ktoré v krízových časoch môžu byť  „časovanou bombou“.

V krízových časoch dochádza k väčšiemu počtu bankrotov, tomu nevieme zabrániť.  Vhodným nastavením podmienok pre insolvenciu a osobný bankrot (“ preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu“) vieme zabrániť  obrovskej vlne bankrotov a zabrániť zneužívaniu osobných bankrotov. Aby osobný bankrot nezneužívali občania, ktorí dokážu svoje záväzky splatiť v priebehu 4 rokov alebo občania, ktorí sa zbavili majetku, príp. daňoví podvodníci.

Vlna bankrotov spôsobí zväčšenie masy nevymožiteľných pohľadávok, vrátane odvodov, daní, ktoré štát tak potrebuje na zmiernenie dopadov preventívnych opatrení voči šíreniu koronavírusu.

Nekontrolovaná vlna bankrotov spôsobí druhotnú platobnú neschopnosť, naruší obchodné vzťahy a medziľudské vzťahy, spôsobí škody, ktoré budú znášať zodpovední pracujúci občania. Vlna bankrotov spôsobí najmä stratu dôvery subjektov v právny štát a niektoré subjekty sa priklonia k nelegálnym spôsobom vymáhania svojich nárokov.

Škodám spôsobeným vlnou bankrotov môžme predísť, ak vláda pristúpi k zmene podmienok osobných bankrotov, v prvom rade zmenou postupov pre Centrum právnej pomoci (aby preverovalo platobnú schopnosť dlžníka a majetok dlžníka pri žiadosti o osobný bankrot) a v druhom rade zmenou legislatívy, aby nedochádzalo k zneužívaniu bankrotov a aby bankroty boli určené pre subjekty, ktoré v „dlhovej pasci“.

Dovoľujem si požiadať podpredsedu vlády pre ekonomiku a ministerku spravodlivosti SR o urýchlené riešenie problému zneužívania osobných bankrotov tak,

  • aby boli vyvážené práva veriteľa a dlžníka
  • aby sa zabránilo zneužívaniu osobných bankrotovpredišli sme obrovskej vlne bankrotov
  • aby subjekty najviac postihnutí súčasnou krízou mali možnosť oddlženia a nového začiatku

Takéto zmeny môžme dosiahnuť napr. zavedením minimálnej miery uspokojenia pre nezabezpečených veriteľov, zavedením skúšobnej doby pre dlžníkov a zmenou postupov pre Centrum právnej pomoci.

Autor je viceprezidentom Asociácie slovenských inkasných spoločnosti

 

 

 

Teraz najčítanejšie