Denník N

Rozprávame sa. Hľadáme spolu silu života.

Rozhovor lekárky Martiny Mikeskovej, administártorky Moniky Jurkovičovej, manažéra sociálnych sietí Ivana Lukáča a riaditeľky neziskovej organizácia Márie Jasenkovej o tom, ako prežívame tieto dni.

Ponúkame vám rozhovor, v ktorom hovoríme najmä o našom osobnom prežívaní. Možno vás obohatí. Čo najpokojnejšie dni a lásku v duši prajeme.

 

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.