Denník N

Šarkany – román o slobode, láske a odpúšťaní

Román Šarkany je zaujímavým poetickým, pokojne môžem napísať, že už aj historickým románom, keďže jeho dej sa odohráva v prvej polovici 20. storočia. Napísal ho francúzsky spisovateľ Romain Gary, vlastným menom Roman Kacew, a vo Francúzsku vyšiel ešte v roku 1980. Na slovenské vydanie sme si teda museli počkať skoro 40 rokov a trúflo si na to iba malé novovzniknuté vydavateľstvo.

Ak ste čítali Džentlmena v Moskve, či Klub nenapraviteľných optimistov, tak Šarkany sa svojou poetikou a aj príbehom k týmto románom dosť približujú. Je to také zamýšľanie sa nad svetom medzi svetovými vojnami, počas vojny a bezprostredne po nej, pričom všetko toto dumanie a rozprávanie sa odohráva v zákulisí dojemného milostného príbehu.

Román zachytáva premenu spoločenského a svetového poriadku na európskom kontinente. Ide o pomalý dejový príbeh o láske, odohrávajúci sa medzi Francúzskom a Poľskom. Z pohľadu hlavného hrdinu – rozprávača, je to príbeh osudového ľúbostného vzťahu, ktorého komplikovanosť pramení nielen v citovej nevyváženosti milencov, ale aj v prekážkach, ktoré v minulosti prinášali spoločensko-ekonomické, historické, geografické a kultúrne rozdiely.

Milostný vzťah dvoch mladých ľudí sa však komplikuje ešte aj inými aspektmi. Objektom lásky hlavného hrdinu Luda je mladá poľská aristokratka Lila Bronicka. Šľachtičná nie je veľmi vyrovnaná osobnosť. Počas dospievania hľadá samu seba, cíti sa byť neužitočná a netalentovaná. Okrem toho jej voľnomyšlienkárske a miestami frivolné správanie vyvoláva u Luda žiarlivosť, keďže Lila neskrýva city ani voči ďalším dvom rovesníkom.

Jedným je nemecký šľachtic Hans, tým druhým nádejný poľský klavírny virtuóz Bruno. Zaľúbený Ludo sa už od detstva cíti v prítomnosti svojich rivalov nesvoj. Sebavedomie mu nahlodáva jeho vlastný vidiecky pôvod a tiež čudácka rodinná anamnéza. Ludo žije v Normandii so svojím strýkom Ambroisom, ktorý je známy tým, že vyrába krásne šarkany. Strýko a aj synovec počas celého deja vykazujú známky akéhosi ušľachtilého bláznovstva, ktoré je však hlavnou ingredienciou ich morálnych cností a skutkov.

Táto ich podstata sa prejaví aj počas druhej svetovej vojny a okupácie Francúzska. Obaja sa svojím spôsobom zapoja do boja s nacizmom a za záchranu francúzskych hodnôt. Vojna však vytvorí ďalšiu prekážku v láske Luda a Lily. Dejinné udalosti komplikujú ich vzťah ešte viac, ako predvojnový spoločenský poriadok a etiketa.

S okupáciou Francúzska sa zrýchľuje aj samotná dynamika deja a do príbehu vstupujú viaceré zvraty. Vojna, ktorá na začiatku pretrhla ľúbostné a „priateľské“ putá, sa paradoxne stane aj ich novým tmelom. Lila a aj traja sokovia v láske sa ocitnú v Normandii, každý za iných okolností a s iným poslaním.

Od tohto momentu nového prekríženia osudov sa z románu stáva veľmi dojemné a ľudskosťou presiaknuté rozprávanie o vojne, ktorá má svojich vinníkov, obete a hrdinov. Je to zmes prepletených ľudských príbehov, v ktorých každý protagonista prechádza premenou, čoho výsledkom je napokon jedno veľké humanistické posolstvo. Posolstvo o práve niektorých vinníkov na odpustenie, a tiež o tom, že ani obete nemusia byť imúnne voči hriechom.

 

Romain Gary: Šarkany, MONICQA PUBLISHING, 2019, Preklad: Zuzana Kasáková Lucia Ondrášková

Teraz najčítanejšie