Denník N

Otvorený list Ministrovi zdravotníctva

Vážený pán minister zdravotníctva,

Vážený pán hlavný hygienik,

Vážení členovia a členky Ústredného krízového štábu,

Vážení členovia permanentného krízového štábu,

 

Píšeme Vám tento otvorený list, v ktorom chceme požiadať o dodržiavanie pokynov Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej iba WHO), ktoré sa týkajú pôrodníckej starostlivosti v čase epidémie COVID-19[1]. WHO popisuje, aká starostlivosť má byť poskytnutá všetkým rodiacim ženám, vrátane žien s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19.

Podmienky pre bezpečný a pozitívny priebeh pôrodu podľa WHO zahŕňajú:

  • Rešpektujúcu a dôstojnú starostlivosť
  • Prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy
  • Zrozumiteľnú komunikáciu zo strany zdravotníckeho personálu
  • Adekvátne prostriedky na tíšenie bolesti
  • Možnosť voľne sa pohybovať a slobodne si zvoliť polohu počas pôrodu

Ochrana pred nákazou personálu a iných rodiacich žien má spočívať predovšetkým v používaní ochranných prostriedkov na strane personálu a v dodržiavaní hygienických zásad a opatrení v priestoroch pôrodnice, nie v obmedzovaní prístupu žien k rešpektujúcej a adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Sprevádzajúca osoba pri pôrode dokázateľne ovplyvňuje pozitívne priebeh pôrodu, zvyšuje šance na vaginálny pôrod a predstavuje pre ženu psychickú a emočnú podporu v dôležitej a náročnej životnej situácii. Jej prítomnosť môže naopak odbremeniť zdravotnícky personál a znížiť pravdepodobnosť, že budú nevyhnutné medicínske zásahy do pôrodu, ktoré si vyžadujú zručnosti zdravotníckeho personálu. Prítomnosť blízkej osoby pri pôrode tiež patrí medzi základné ľudské práva. Obmedzovanie týchto základných práv aj v čase epidémie a núdzového stavu môže byť vykonané iba v prípade, že takéto obmedzenie je preukázateľne primerané a zníženie rizika nákazy nemôže byť vykonané inými prostriedkami.

WHO ďalej neodporúča vykonávať preventívne cisársky rez alebo iným spôsobom urýchľovať pôrod ženám s podozrením alebo potvrdenou nákazou COVID-19. Na spôsob pôrodu by mali mať dopad pôrodnícke indikácie, medzi ktoré samotná nákaza COVID-19 nepatrí.

V prípade rodiacej ženy s pozitívnym nálezom COVID-19 WHO odporúča, aby tieto ženy (ak to ich zdravotný stav dovoľuje):

  • Dojčili s dodržaním hygienických zásad
  • Mali svoje práve narodené dieťa v kontakte koža na kožu
  • Boli ubytované so svojim dieťaťom po pôrode na jednej izbe

WHO zdôrazňuje, že COVID-19 nie je dôvodom na separáciu matky od dieťaťa. WHO odporúča oboznámiť všetky ženy so základnými hygienickými zásadami pri akejkoľvek manipulácii s novorodencom.

Považujeme za dôležité, aby sa inštitúcie oficiálne prihlásili k odkazu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá sa na zdravotnú staroslivosť pri pôrode nepozerá izolovane, ale prihliada na jej špecifiká. Rozumieme, že situácia, v ktorej sa ako krajina nachádzame, je náročná na správne a rýchle rozhodnutia. Chceme upozorniť na to, že opatrenia, ktoré budú v nasledujúcich týždňoch vykonané v súvislosti s pôrodnou starostlivosťu musia byť vykonané uvážene a citlivo tak, aby nepoškodzovali fyzické a mentálne zdravie žien a detí, a zachovali základné právo na rodinný život a vytváranie rodinných väzieb, dôstojnosť a podporu zdravia. Izolácia rodiacich žien, medicínsky neopodstatnené zásahy do pôrodov, nepodpora dojčenia a separácia matiek a detí so sebou prinášajú priveľa negatívnych dopadov, ktoré musia byť rozpoznané a ktorým musíme predchádzať.

Žiadame Vás teda o jasné stanovisko a záruku ženám, že zdravotná starostlivosť pri pôrode v čase epidémie COVID-19 bude poskytovaná v súlade s odbornými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré berú ohľad na vyššie vymenované záujmy. 

Vzhľadom na zmenu vlády SR si Vás dovoľujeme upozorniť, že dňa 18.3.2020 sme zaslali na MZ SR infožiadosť s otázkami, s ktorými sa na nás obracajú tehotné ženy. Prosíme, aby ste nám odpovedali v čo najkratšej lehote, nakoľko ženy pociťujú akútny nedostatok informácií a vytvára sa tým priestor na protichodné informácie. Mnohé ženy sú vo veľkom strese a neistote. Považujte prosím tento list za otvorený.

 

24.3.2020

S pozdravom

Zuzana Krišková, Ženské kruhy

Miroslava Rašmanová, Ženské kruhy


[1] WHO: Q&A on COVID-19, pregnancy, childbirth and breastfeeding, 18.3.2020

 

Teraz najčítanejšie

Ženské kruhy

Ženské kruhy sú mimovládna organizácia prinášajúca komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo. Kladie si za cieľ zmeniť súčasný stav starostlivosti poskytovanej ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí tak, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien boli samozrejmosťou. Šíri informácie o ľudských právach žien a dobrej praxi pri pôrode. Vykonáva komunitné, advokačné a výskumné aktivity. Web: www.zenskekruhy.sk