Denník N

Pozvanie

K modlitbe

Pápež František pozýva dnes 25.3.2020 na poludnie o 12.00 h k zastaveniu sa a k spoločnej modlitbe Otče náš.

Pápež František udelí v piatok 27.3.2020 večer o 18.00 h požehnanie Urbi et Orbi.

Nie je hanba nosiť rúško.

Nie je hanba mlčať či hovoriť s iným alebo o inom.

Život ešte nezastal.

A faktom je, že modlitba potrebujúceho srdca je neškodná.

Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, naučil ich iba pár slov. Boli však adresné pre spoločného Otca. My poznáme znenie, aké nás naučili naše staré mamy a otcovia – babky a dedkovia a tak sa môžeme spoločne modliť so súčasníkmi, nadviazať na ľudí pred nami a odovzdať niečo zachované tým po nás.

Ježiš ukázal o modlitbe niečo veľmi podstatné. Sám dal príklad, ako sa potreboval modliť v ústraní, osobne. Môžeme sa modliť veľmi osobne, hľadaním vlastných a iných neznámych slov, spôsobov a foriem.

Je sa za čo modliť. Často sme zabúdali, že popri láske a viere musíme „riešiť“ nádej, to kontinuálne, spájajúce… Veď nádej je tvrdým orieškom pre všetkých. Hoci Ježiš prišiel ako útecha aj pre tých, ktorí o ňu poprosili, ktorí radi či menej radi čítajú evanjeliá a vedia, že sa krížom príbeh neskončí.

*

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen.

 

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Snažím sa mať rada aj poéziu v próze - ten padací most, ktorý si musí každý strážiť sám. Z menej známych, ale zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.