Denník N

Koronavírus a rozpočty samospráv – tajfún je slabé slovo

Pomenovanie tajfún z hľadiska samosprávnych rozpočtov bude len slabým odvarom oproti tomu, čo ich môže čakať. Práve v týchto okamihoch sa ukáže sila, líderstvo a schopnosti krízového manažmentu v jednotlivých mestách, obciach a krajoch. Zároveň ukážu ako zodpovedne sa stavali predstavitelia samospráv k tvorbe svojich rozpočtov. Hoci sľubované eurofondy čiastočne pomôžu sanovať výdavky spojené s epidémiou, nenahradia predpokladané príjmové výpadky. Jediná cesta bude škrtať výdavky všetkého druhu. Razantne a rýchlo. Čas hrá proti nim…

Pred necelým týždňom som napísal blog pod názvom  Tajfún pre samosprávy vol. 2.  Načrtol som v ňom možné výdavkové problémy  samosprávy v dôsledku koronavírusu.  Analýza sa týkala identifikácie oblastí, ktoré spôsobia výpadky v rozpočtoch miest a obcí. Bola však bez čísiel. Vtedy neboli k dispozícii. Dnes, vďaka Rade pre rozpočtovú zodpovednosť ich už máme. Pomenovanie tajfún z hľadiska samosprávnych rozpočtov bude len slabým odvarom oproti tomu, čo ich môže čakať.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť prišla s troma možnými scenármi.

Scenár 1: pokles HDP o 1,3 % + opatrenia v trvaní jeden mesiac

Scenár 2: pokles HDP o 5 % + opatrenia v trvaní dva mesiace

Scenár 3: pokles HDP o 10 % + opatrenia v trvaní tri mesiace

Tieto schémy už majú v sebe zapracované opatrenia vlády z 18.3. 2020 a počítajú s upravenými pravidlami pri čerpaní PN a OČR, ktoré spôsobia výpadky dane.  Podľa môjho názoru, prvý z nich – optimistický, už dnes môžeme vylúčiť. Teraz môžeme očakávať, či samosprávy budú čeliť zlému, alebo ešte horšiemu vývoju. Pre lepšiu ilustráciu uvediem tri príklady miest s rôznym počtom obyvateľov. Dáta sa budú týkať krajského mesta, stredne veľkého mesta a menšej samosprávy. Čítanie pre vedenie samospráv nebude vôbec veselé, najmä v prípade scenára č.3.

mesto Trenčín

 

mesto Dubnica nad Váhom

 

mesto Trenčianske Teplice

Trenčín môže prísť na podielových daniach až o 6, 3 milióna eur. Dubnica nad Váhom pri prepade príjmu z dane fyzických osôb o 2,4 milióna eur. V prípade Trenčianskych Teplíc to bude predstavovať čiastku niečo viac ako 400 000,- eur. Podľa upravenej prognózy Ministerstva  financií na rok 2020 malo krajské mesto získať takmer 24 miliónov (23 770 tisíc), neďaleká Dubnica takmer 9 mil. a kúpeľné mestočko viac ako 1,5 milióna. Výpadky by sa mohli pohybovať na úrovni 27% oproti schváleným rozpočtom. Relatívnou výhodou týchto samospráv oproti vyšším územným celkom je príjem prostredníctvom miestnych daní.  Samosprávne kraje budú krvácať ešte viac. Bez možnosti nájsť priestor v iných príjmových zdrojoch. Napríklad pre Trenčiansky samosprávny kraj, kde sám pôsobím ako poslanec, to bude predstavovať možný výpadok až na úrovni 27 miliónov. Len pre ilustráciu, takáto čiastka predstavuje celkové náklady na zabezpečenie jednotlivých sociálnych služieb v 24 zariadeniach v jeho  zriaďovateľskej pôsobnosti. Celkový rozpočet kraja mohol podľa prognóz počítať so sumou 102,5 milióna eur…

Trenčiansky samosprávny kraj

Hoci sa samosprávy 1. stupňa môžu spoliehať na príjmy z dane nehnuteľnosti, odpadov a rôznych iných poplatkov, musia zároveň  počítať s tlakom od rezidentov a podnikateľského sektora na ich zníženie, resp. odklad. Trenčianska vucka  dokonca spravuje aj  tri  nemocnice, ktoré čelia a budú čeliť veľkému náporu z dôvodu koronavírusu. Skutočnosť, že prijímané opatrenia si už teraz vyžadujú dodatočné financie,  netreba veľmi rozoberať.

Práve v týchto okamihoch sa ukáže sila, líderstvo a schopnosti krízového manažmentu v jednotlivých mestách, obciach a krajoch. Zároveň ukážu ako zodpovedne sa stavali predstavitelia samospráv k tvorbe týchto rozpočtov. Či si ponechali malé zadné vrátka (napríklad úmyselným podhodnotením už spomínaných príjmov z podielových daní oproti schválenému rozpočtu verejnej správy), alebo populisticky a rozšafne. Obdobne ako to urobila bývalá vládna koalícia pri schvaľovaní štátneho rozpočtu.  Súčasná, bezprecedentná kríza, opakovane poukázala ako zraniteľná je samospráva v prípade jej naviazania len na jeden typ dane zo štátneho rozpočtu. Hoci sľubované eurofondy pomôžu sanovať  výdavky spojené s epidémiou, nenahradia predpokladané príjmové výpadky. Jediná cesta bude škrtať výdavky všetkého druhu. Razantne a najmä rýchlo. Pomenovanie tajfún v prípade samosprávnych rozpočtov bude len slabým odvarom čo ich čaká. Čas hrá proti nim…

Teraz najčítanejšie

Štefan Škultéty

Predseda správnej rady Inštitút Slovensko 21. Primátor mesta Trenčianske Teplice v rokoch 2006 - 2018, predseda správnej rady OOCR Trenčianske Teplice 2011-2018, poslanec TSK od roku 2013.