Denník N

Sledovanie mobilov v boji s koronavírusom

Zdroj: Adobe Stock
Zdroj: Adobe Stock

Vládny návrh zákona, ktorým sa majú zaviesť mimoriadne opatrenia v súvislosti s prevenciou šírenia Covid-19 vyvolal množstvo otáznikov. Ako sa s nimi vysporiadať?

Na rokovanie parlamentu predložila vláda návrh zákona, ktorým sa majú zaviesť mimoriadne opatrenia v súvislosti s prevenciou šírenia Covid-19. Ako sa uvádza v návrhu vlády, jedným z týchto patrení je “zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov”.

Čo to v praxi znamená? Vláda požaduje, aby mobilní operátori poskytovali Úradu verejného zdravotníctva (“ÚVZ”)

  • identifikačné údaje ľudí
  • prevádzkové údaje (napr. číslo volajúceho, volaného, dátum, čas a trvanie komunikácie, používaná služba, obdobné údaje v prípade využívania dátových služieb a aplikácií)
  • lokalizačné údaje

V dôvodovej správe je návrh odôvodnený účelom “včasného identifikovania potenciálnych nositeľov nákazy a zabráneniu jej ďalšieho šírenia, a to vďaka monitorovaniu pohybu a kontaktov už identifikovaných nakazených jedincov”. Návrh, ktorý vláda predložila je zásahom do práva na súkromie a ochranu osobných údajov, pričom zákonnosť takéhoto zásahu je podmienená jeho nevyhnutnosťou v demokratickej spoločnosti a jeho primeranosťou. A práve s primeranosťou tohto zásahu sa spájajú viaceré otázniky.

Tými najväčšími sú asi otázky týkajúce sa rozsahu požadovaných dát, okruhu osôb, o ktorých chcú dáta zbierať, spôsobu využitia dát, informovanosti dotknutých osôb a kontroly. Čo sa týka rozsahu dát, vzhľadom na zámer tohto opatrenia sa požiadavka na prístup k prevádzkovým údajom javí byť neprimeraná a neopodstatnená. Toto si medzičasom všimli aj samotní koaliční poslanci a poslankyne, ktorí predstavili pozmeňujúci návrh, v dôsledku ktorého bol okruh požadovaných dát zúžený na identifikačné a lokalizačné údaje (t.j. ÚVZ nebude mať prístup napríklad k informáciam o tom s kým, kedy a ako dlho niekto telefonoval).

Osobitnou kapitolou je prístup k informovanosti dotknutých osôb a kontrola nad riadnym vykonávaním tohto mimoriadneho opatrenia. Kým napríklad v Českej republike zavádzajú obdobné opatrenie podmienené súhlasom dotknutých osôb, v prípade Slovenska by mohlo ísť podľa vyjadrení vládnych predstaviteľov o zásah bez súhlasu dotknutej osoby. Nič nenasvedčuje tomu, že by dotknuté osoby mali byť v takomto prípade aspoň adekvátne informované o tom, že ÚVZ ich dáta spracuvával. A aký bude okruh osôb, ku ktorých dátam má mať ÚVZ? Pôvodný návrh to koncipoval veľmi zoširoka – “v rozsahu potrebnom na identifikáciu fyzických osôb v záujme ochrany života a zdravia”. Pozmeňujúci návrh prišiel so zúžením okruhu osôb, pričom ÚVZ má dáta spracúvať na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia ÚVZ a na účel identifikácie užívateľov v záujme ochrany života a zdravia. V praxi by to mohlo vychádzať z potreby zaslať informácie osobám, ktoré sa podľa lokalizačných údajov ocitli v blízkosti osoby, u ktorej sa potvrdil Covid-19.

Vládny návrh zákona, ktorým sa zavádza možnosť využívania lokalizačných údajov obyvateľstva, vyvoláva množstvo oprávnených diskusií a kritiky. Som rada, že časť vznesených obáv bola minimalizovaná pozmeňujúcim návrhom ústavnoprávneho výboru NRSR. Teraz bude dôležité sledovať, akou cestou sa nakoniec vláda pri jeho implementácii vyberie. V tejto chvíli nie je zrejmé, ako plánuje získané oprávnenia využívať v praxi. Ešte stále sa môže vybrať cestou českého modelu a žiadať od nakazených ľudí súhlas za účelom spracúvania ich dát. Na zaslanie sms s upozornením pre ľudí, ktorí sa ocitli v okruhu nakazenej osoby zase stačí mať k dispozícii ich telefónne číslo a lokalizačné dáta v anonymizovanej podobe (t.j. bez ďalších osobných údajov). Verím, že vláda bude hľadať spôsoby, ako zásah do súkromia a osobných údajov ľudí čo najviac minimalizovať.

Plne si uvedomujem, že sme sa ocitli vo výnimočnej situácii a je dôležité prijímať primerané opatrenia, ktoré umožnia efektívnu prevenciu šírenia Covid-19. Ale práve o to viac musíme dbať na zákonnosť opatrení, ktoré vláda v tejto chvíli presadzuje. Krízové situácie otvárajú cestu pre obmedzovanie práv a slobôd ľudí. Musíme trvať na tom, aby išlo o opatrenia primerané, na nevyhnutný čas, aby bol jasný ich účel a podliehali nezávislému kontrolného mechanizmu.

~~~

Sledovať ma môže na Facebooku alebo Instagrame.

Teraz najčítanejšie

Lucia Plaváková

Som advokátka, ľudskoprávna aktivistka a matka. Som členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska. V Progresívnom Slovensku som našla ľudí, s ktorými zdieľam víziu Slovenska, ktoré je modernou krajinou férovou ku všetkým a v ktorej má každý šancu na dôstojný život. Som zakladajúcou členkou OZ Dúhové rodiny. Pre LGBTI ľudí poskytujem bezplatné právne poradenstvo v inPoradni. V parlamentných voľbách 2020 som kandidovala pod č. 28 na kandidátke PS/Spolu.