Denník N

Korona vírus: Švajčiarsko – ekonomické opatrenia spolkovej rady

Nové opatrenia spolkovej rady v skratke

Viac o situácii vo Švajčiarsku:

–https://dennikn.sk/blog/1805218/korona-virus-smrtelne-pripady/

Nové opatrenia Spolkovej rady v skratke:

 

Ekonomika: nezamestnaní

 • Požiadavka na registráciu práce je dočasne zrušená. Účelom je uľahčiť postupy prijímania zamestnancov.
 • Uchádzači o prácu už nemusia preukazovať, že si našli prácu, aby sa odľahčili kantonálne orgány RAV. Musia sa však ohlásiť neskôr. Konzultačné a kontrolné pohovory sa uskutočňujú telefonicky.
 • Ďalších 120 denných príspevkov z poistenia v nezamestnanosti, aby sa zabránilo vyhýbaniu povinnosti.
 • Schvaľovacie obdobie pre prácu na kratší pracovný čas sa predlžuje z 3 na 6 mesiacov. Cieľ: Minimalizovať počet žiadostí a urýchliť postup.

 

Ekonomika: Malé a stredné podniky

 • Od zajtra, vo štvrtok, spoločnosti dostanú pôžičky na pokrytie prebiehajúcich fixných nákladov.
 • Limit je maximálne 20 miliónov CHF a maximálne 10 percent ročného obratu.
 • Záručné pôžičky do 500 000 CHF sa poskytujú krátkodobo a okamžite. Tieto sú 100% kryté federálnou vládou. Úroková sadzba je stanovená na nula percent.
 • Za sumy nad 500 000 CHF federálna vláda garantuje 85 percent a banka 15 percent.
 • Spoločnosti s obratom vyšším ako 500 miliónov CHF nevyužívajú pomoc pri preklenovaní.

 

Národná banka poskytuje bankám neobmedzené možnosti refinancovania.

Die neuen Massnahmen des Bundesrats in der Übersicht:

Wirtschaft: Arbeitslose

 • Die Stellenmeldepflicht wird vorübergehend aufgehoben. Damit sollen Rekrutierungsprozesse erleichtert werden.
 • Um die kantonalen RAV-Behörden zu entlasten, müssen Stellensuchende vorläufig keine Nachweise mehr einreichen, dass sie sich um eine Stelle bemüht haben. Diese müssen aber später nachgereicht werden. Beratungs- und Kontrollgespräche werden telefonisch geführt.
 • Zusätzliche 120 Taggelder der Arbeitslosenversicherung zur Verhinderung von Aussteuerungen.
 • Bewilligungsdauer von Kurzarbeit wird von 3 auf 6 Monate verlängert.Ziel: Minimierung der Anzahl Gesuche und Beschleunigung des Verfahrens.

Wirtschaft: KMUs

 • Unternehmen erhalten ab morgen Donnerstag Kredite, um laufende Fixkosten zu decken.
 • Die Grenze ist bei maximal 20 Millionen Frankenund höchstens 10 Prozent des Jahresumsatzes.
 • Bürgschaftskredite bis 500’000 Franken werden innert kurzer Frist und per sofort gewährt. Diese sind zu 100% vom Bund abgesichert. Der Zinssatz ist auf null Prozent festgelegt.
 • Bei Beträgen über 500’000 Franken bürgt der Bund zu 85 Prozent, die Bank zu 15 Prozent.
 • Nicht von Überbrückungshilfen profitieren Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 500 Millionen Franken.

Die Nationalbank stellt den Banken unbegrenzte Refinanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung.


Zdroj:

Teraz najčítanejšie

Stanislav Barej

--Postav školu na hlavu! V septembri 2019 sa nám podarilo do života uviesť open-source aplikáciu pre učiteľov, študentov a firmy, ktorá dúfame prispeje ku kvalite vzdelávaniana. Môžete si vyskúšať www.teachersgold.org Je to pilot, Vývoj je otvorený. Môže sa ktokoľvek zapojiť aj do vývoja. Či už nápadom alebo inou činnsťou. Prihlasovanie je bezplatné. Idea je pomocou súťaží a zadaní od firiem, ktoré dostanú učitelia a študenti na riešenie, získať pre nich priamu finančnú odmenu. Veríme, že to bude prospešné pre každú zúčastnenú stranu. --aktuálne sledujem vývoj korona pandémie vo Švajčiarsku a prinášam informácie o úmrtiach https://www.linkedin.com/in/stanislavbarej/